Now showing items 66-85 of 629

  • Facility management ve Francii 

   Author: Vondrášek Jan; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Facility management veřejné školy 

   Author: Kurhajec Ivo; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Fermacell - sádrovláknité desky 

   Author: Viliam Pretzelmayer; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Obsahem bakalářské práce je hodnocení systému Fermacell v porovnání s konvenčními technologiemi výstavby. Srovnávány jsou skladby dělících příček montovaných s příčkami zděnými a suché podlahy s podlahami litými. Konkrétní ...
  • Funkce koordinátora BOZP v realizační fázi výstavby 

   Author: Ťuík Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Funkce přípraváře stavební výroby 

   Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Krámek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poptávání subdodavatelů na soukromou stavební zakázku. V teoretické části je představena náplň práce přípraváře stavební výroby a průběh výběrového řízení. V praktické části ...
  • Fyzikální vlastnosi fluidních popílků pro využití ve stavebnictví 

   Author: Stodola Dominik; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky pro využití popílků z fluidního spalování pro praktické použití ve stavebnictví. Tato práce se také věnuje vzniku vedlejších energetických produktů a jejich problematickému ...
  • Gabionové konstrukce 

   Author: Hyben Michal; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Kožuško Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Predkladaná bakalárska práca je zameraná na problematiku opěrných zdí v stavebníctve. Práca obsahuje teoretickú časť, kde sa autor venuje histórií tejto stavebnej technológie, jej súčastnému využitiu a správnemu technologickému ...
  • Geometrická přesnost dokončených schodišťových stupňů 

   Author: Blahýnková Kateřina; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá geometrickou přesností dokončených schodišťových stupňů. Práce obsahuje teoretickou část, ve které je srovnání české normy s normami zahraničními. Řeší se zde problém provedení geometrie stupňů ...
  • Geometrická přesnost světlých výšek místností 

   Author: Horáček Pavel; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na geometrickou přesnost světlých výšek místností. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autor zabývá obecnými požadavky a návrhem požadavků geometrické přesnosti, geometrickou přesností ...
  • Historie mechanizace 

   Author: Gardiánová Lucie; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Hliníkové fasádní systémy se zaměřením na přípravu a realizaci 

   Author: Lukáš Beneš; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných typu lehkých obvodových plášťů, konstrukčně tvořen kombinací hliníkových profilů a skleněné výplně. Práce má za účel seznámit čtenáře se základními variantami hliníkových ...
  • Hodnotová analýza zdiva 

   Author: Redlich Jan; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hodnotové analýzy ve stavebnictví. Pozornost je věnována především jejím součástem - výběru a posouzení nejvhodnějších řešení - a v souvislosti s nimi je řešena problematika ...
  • Implementace software při soupisu vad a nedodělků 

   Author: Lukeš Vojtěch; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku vad díla v průběhu realizace stavebních zakázek z pohledu technického dozoru investora a její následné implementace softwaru. Úvodní teoretická část obsahuje stav ...
  • Inovační systémy v oblasti zateplovacích systémů 

   Author: Pávek Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Instalace fotovoltaických panelů na střechu objektu 

   Author: Michal Kvasnička; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými panely, principem jejich výroby a likvidace, možností realizace na různé typy střech či fasád, dále účinností výroby elektrické energie s ohledem na sklon a orientaci ke ...
  • Inteligentní řídící systémy budovy 

   Author: Vojta Lukáš; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská pojednává o inteligentních řídicích systémech budov, které se používají pro automatizaci obytných budov. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je proveden rozbor jednotlivých ...
  • Investiční náklady a doba realizace jako porovnávané parametry při využití variant demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy 

   Author: Fait Tomáš; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce řeší časové a finanční srovnání stavební úpravy objektu ve variantách demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy. Jsou zde řešeny tyto hlavní oddíly: zakreslení ...
  • Izolace z ovčí vlny 

   Author: Bartoš Milan; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jeřábnické práce z hlediska BOZP 

   Author: Kocová Veronika; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Jeřábnické práce z hlediska BOZP Tato práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při jeřábnických pracích na staveništi. Autor se zabývá typy jeřábu a prací s nimi. Zaměřuje se na profese, které se na staveništi a v ...
  • K porovnání předpínané prefabrikované konstrukce s předpínanou monolitickou konstrukcí 

   Author: Matěj Chmelenský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Možný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním předpjaté prefabrikované konstrukce s předpjatou monolitickou konstrukcí z hlediska realizace. Porovnávána jsou předem stanovená kritéria, zejména čas, finanční náklady a lidské ...