Now showing items 267-286 of 587

  • Realizace hliníkových střešních krytin 

   Author: Žaneta Čadová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hliníkové střešní krytiny. V úvodu práce je uvedeno obecné rozdělení typů plechové střešní krytiny. Dále se práce soustředí na konkrétní vlastnosti hliníkového ...
  • Realizace keramických obkladů a dlažeb a související problémy 

   Author: Bečvář Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Realizace podlahového souvrství suché výstavby 

   Author: Kostka Jan; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce upozorňuje na rizika vznikající při realizaci suchých podlahových systémů, zejména z hlediska jejich návrhu. Autor se zabývá realizací suchých podlahových systémů a také chybami a nedostatky, které ...
  • Realizace vegetačních střech jako revitalizace měst 

   Author: Daniel Ruprecht; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Vašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Autor bakalářské práce se zabývá problematikou stavby, provozu a údržby vegetačních střech v porovnání se střechami klasickými. Tato práce je zaměřena na ploché střechy. Součástí je navržení plochých vegetačních střech a ...
  • Realizace zelených střech z pohledu jejich návrhu a technologie provádění 

   Author: Majerníček Michal; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Recyklace železobetonové konstrukce 

   Author: Kamler Marek; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Reklamace stavebního díla 

   Author: Konvrzková Kristina; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Švec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V bakalářské práci se zabývám reklamací stavebního díla, zejména doporučeným postupem při vytýkání vad. Cílem práce je navržení reklamačního nástroje pro lepší orientaci v reklamačním řízení. V první části bakalářské práce ...
  • Reklamace ve stavebním provozu 

   Author: Koubová Soňa; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce domu Lazarská 5, Praha 1 

   Author: Košťál Martin; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce domu v Řečici s ohledem na opatření proti zemní vlhkosti 

   Author: Muziková Barbora; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlhkosti v budovách. V teoretické části jsou popsány příčiny a důsledky vzniku nadměrné vlhkosti a také nejběžnější způsoby prevence a odstranění vlhkosti. Druhá (praktická) ...
  • Rekonstrukce Karlova mostu 

   Author: Melka Jakub; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Rekonstrukce obvodového pláště objektu Rybalkova 1267 Louny 

   Author: Zeman Vladimír; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce podlahového souvrství terasy věže na hradě Landštejn 

   Author: Kutiš Štěpán; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Autor se v této práci zabývá rekonstrukcí podlahového souvrství na Velké románské věže hradu Landštejn v jižních Čechách. Porovnává zde tři možné varianty skladeb souvrství především z technologického a ekonomického hlediska. ...
  • Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin 

   Author: Karla Zikmundová; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický postup likvidace důlních ...
  • Revitalizace výtopny na středisko ekologické výchovy 

   Author: Stehlíková Hana; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Režné a lícové zdivo 

   Author: Hamplová Lenka; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Rozhodující kvalita podkladu pro následnou pokládku krytin 

   Author: Zajíc Ivo; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rychlost výstavby v závislosti na počtu nasazených pracovních čet 

   Author: Krupka Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení BOZP na konkrétní stavbu - Opravárenský závod v PZ Škoda 

   Author: Zelenka Petr; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Řešení výškových budov z hlediska požární ochrany 

   Author: Pilníková Petra; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)