Now showing items 495-514 of 587

  • Uhlíková vlákna ve stavebnictví 

   Author: Zobanov Vladislav; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Franek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem dané práce je výzkum oblasti použití kompozitů na základě uhlíkového vlákna ve stavebnictví. Teoretická část je věnována historickému rozvoji daného materiálu, jeho typům a vlastnostem. Dále se zkoumá jeho použití ...
  • Úprava návrhu Čapkova spoje 

   Author: Sobola Stanislav; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Úprava popelovin pro využití ve stavebním průmyslu 

   Author: Jaroslav Charbuský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou vlastností a rešeršemi na využití popílků, hlavně ve stavebním průmyslu z tepelné elektrárny Mělník. Popílky využity pro výzkum jsou deponovány na složišti Panský les, které je ...
  • ÚPRAVA STANDARDNÍHO BYTOVÉHO DOMU NA PASIVNÍ 

   Author: Balík Michal; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Úprava úletových popílků pro použití do betonu 

   Author: Miroslav Sofroň; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu vlastností vysokoteplotních úletových popílků z tepelných elektráren, a to tak, aby jejich využití bylo efektivní. I když se jedná o vedlejší elektrárenský produkt, nachází své ...
  • Úpravy a zpřesnění projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu 

   Author: Hálek Ondřej; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu změn projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky projektové dokumentace, včetně přehledu legislativního rámce. Teoretická část ...
  • Úpravy dřevěných povrchů nátěrovými hmotami 

   Author: Kauerová Kateřina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Úspora vytápění RD v rámci dotačního programu Zelená úsporám 

   Author: Vojík Jan; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Author: Tesařík Michal; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • Variabilita řešení garáží DS Tusarova proti vztlakovým silám 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Zdrálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor této práce zkoumá alternativní konstrukční řešení podzemních garáží objektu domu pro seniory Tusarova v Praze 7 Holešovicích. Tyto garáže jsou ohroženy vztlakovými silami při vzedmutí hladiny Vltavy. Objekt se vyskytuje ...
  • Variantní porovnání modelů výstavby objektu pro individuální bydlení 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Investor, který se rozhodne pro stavbu rodinného domu, čelí mnoha nelehkým rozhodnutím. Tato rozhodnutí jsou po dokončení stavby nevratná. Proto je potřebné, aby se investor hned v přípravné fázi projektu dobře rozmyslel, ...
  • Variantní řešení návrhu projektu rodinného domu v požadovaném, nízkoenergetickém a pasivním standardu s ohledem na možné použité technologie, jejich návratnost a technologickou náročnost 

   Author: Musková Zuzana; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a porovnání projektu rodinného domu v náležitých standardech, a to v požadovaném, nízkoenergetickém a pasivním. Autorka se zaměřuje na řešení obálky budovy, způsoby vytápění ...
  • Variantní řešení realizace šikmých střech 

   Author: Martin Řičař; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Šikmé střechy jsou nejrozšířenější způsob zakrytí stavebních konstrukcí. Nejosvědčenější a nejpoužívanější střešní krytinou jsou betonové nebo keramické tašky, další používané varianty střešní krytiny jsou plechové krytiny, ...
  • Variantní řešení tunelových konstrukcí metra 

   Author: Erbenová Karolína; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Variantní řešení zastřešení objektu 

   Author: Hlavatý Martin; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty návrhu stropních konstrukcí 

   Author: Boukalová Martina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty rekonstrukce střechy obsahující azbest 

   Author: Kubiczek Stanislav; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty řešení rekonstrukce rozvodných žlabů chladicí věže Unipetrol Litvínov 

   Author: Reichová Pavla; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Petlík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se v bakalářské práci "Varianty řešení rekonstrukce rozvodných žlabů chladicí věže Unipetrol Litvínov" zabývá problematikou rekonstrukce rozvodných žlabů mokré chladicí věže s přirozeným tahem. Teoretická část práce ...
  • Varianty řešení základových konstrukcí dřevostaveb 

   Author: Fictum Jan; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty zajištění stavební jámy 

   Author: Tůma David; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Práce je zaměřena na problematiku zajištění stavební jámy, což spadá do oblasti speciálního zakládání staveb. V práci jsou popsány tři alternativní varianty k již realizované technologie na zajištění stavební jámy. Ke všem ...