Now showing items 161-180 of 587

  • Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu 

   Author: Nedelčev Emilijan; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Název bakalářské práce: Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu Bakalářská práce řeší problematiku péče o kulturní památky stavebního charakteru. Cílem autora je v teoretické části bakalářské práce ...
  • Obnova historických omítek 

   Author: Kožíšek Milan; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ochrana prostupů stavebním konstrukcemi 

   Author: Mičín Jakub; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V bakalářské práci se autor zabývá problematikou těsnění prostupů stavebními konstrukcemi. Práce podává informace o možnostech a způsobech těsnění prostupů, zejména inženýrských sítí. Okrajově autor řeší i těsnění prostupů ...
  • Ochrana staveb proti vnějším vlivům 

   Author: Novotný František; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odstranění vlhkosti podsklepených objektů 

   Author: Prchal Jan; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá odstraněním vlhkosti podsklepených objektů. Jsou v ní uvedeny průzkumy provádějící se při analýze stavu vlhkých konstrukcí budov, jednotlivé metody k odstranění nežádoucí vlhkosti ze zdiva a ...
  • Opatření pro stavbu v zimním období 

   Author: Chrást Zdeněk; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opatření pro stavbu v zimním období 

   Author: Kompas Michal; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací ...
  • Operativní řízení stavby - novodobá funkce mistra na stavbě 

   Author: Zahradník Tomáš; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem práce je komplexní analýza funkce mistra na stavbě v jeho novodobé formě. Práce si kladla za úkol prozkoumat možnosti operativního řízení stavby z pohledu stavebního mistra a stanovit jeho povinnosti při řízení ...
  • Optimalizace bednění víceúčelovým systémem DUO 

   Author: Filip Kouřil; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Kasal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Autor se zabývá víceúčelovým systémovým bedněním a porovnává více druhů bednění. Na realizované stavbě se ztraceným bedněním a stropním bednícím systémem porovná s navrženým systémem Duo. Cílem je zjistit, zda při použití ...
  • Optimalizace nasazení prostředků pro svislou dopravu 

   Author: Čechura Jaroslav; Supervisor: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace návrhu vybraných konstrukcí 

   Author: Bačová Tereza; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Legner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Pro každou stavební konstrukci je možné vyhotovit různé způsoby návrhu a jejího následného provedení. Tato práce pojednává o výběru vhodné varianty řešení u zvolených konstrukcí. Výběr probíhá na základě určitých kritérií, ...
  • Optimalizace návrhu zařízení staveniště 

   Author: Nejedlá Šárka; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace postupu výstavby dřevostaveb systémem prefabrikovaných dílců 

   Author: Žádník Vojtěch; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Optimalizace rychlosti výstavby s ohledem na náklady 

   Author: Bárková Monika; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace strojní sestavy pro zemní práce na stavbě: D1 oprava dálnice, odpočívek Újezd u Průhonic 

   Author: Ondřej Spurný; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Autor této práce se bude věnovat rozdělení těžebních strojů s přímým zaměřením na rypadla. Rypadla budou rozřazena podle základních charakteristických rysů. Dále se zaměřuje na těžební nástroje, které rypadlo využívá při ...
  • Optimalizace výběru akustických podhledových systémů 

   Author: Pokorná Petra; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace výběru akustických systémů 

   Author: Šiška Matěj; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Optimalizace výběru akustických systémů 

   Author: Křížková Adéla; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce pojednává o prostorové akustice a výběru akusticky pohltivých materiálů pro dosažní optimální doby dozvuku v různých typech prostorů. První část se zabývá vymezením základních pojmů, jsou zde vysvětleny ...
  • Optimalizace výběru bednění 

   Author: Nguyen Hoang Hai; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma mé bakalářské práce je optimalizace výběru bednících systému, v úvodu se zabývám termínem "bednění", jeho význam a funkce. Dále popisuju základní typy bednících systémů a stručně jsou vysvětleny jejich technické ...
  • Optimalizace výběru industriálních pneumatik 

   Author: Janků Tereza; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)