Now showing items 139-158 of 587

  • Náhrada vápna v produktech stabilizátu 

   Author: Červ Josef; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se zabývá výrobou a využitím popílkových stabilizátů. Kromě toho popisuje princip spalování uhlí, způsoby odsiřování, vznik a využití vedlejších energetických produktů ze spalování. Dle platné legislativy a norem ČSN ...
  • Nároky na zařízení staveniště při aplikacích vybraných BT 

   Author: Grin Ivan; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Nástin progresivních trendů ve stavební technologii s možným využitím ve strategii Stavebnictví 4.0 

   Author: Ivanilov Artemii; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je prozkoumání možností, které dávají stávající dostupné technologie pro realizaci strategie Stavebnictví 4.0 s cílem ověřit možné směry a technická řešení a napomoci tak přechodu na tuto dle autora další ...
  • Nástroj pro určení výkonnosti strojní mechanizace pro zemní práce 

   Author: Propšová Petra; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Návrh konstrukčních materiálů z hlediska recyklace 

   Author: Loukota Jiří; Supervisor: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Návrh modifikované konstrukce roubené stavby 

   Author: Plíhal Ondřej; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V této práci se zabývám porovnáním roubených staveb a zhodnocením z ekonomického a technologického hlediska. Popisuji zde průběh návrhu nové konstrukce roubené stavby, porovnávám doby výroby, výstavby a ekonomickou náročnost ...
  • Návrh na snížení energetické náročnosti rodinného dvojdomu 

   Author: Šalda Michal; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh nového vytápění RD Zbraslav 

   Author: Jan Kalenský; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se v první části zabývá možnostmi vytápění RD. Počínaje u historie vytápění domů, přes rozebrání tepelných zdrojů až po materiály určené k rozvodu tepla po domě. V druhé části se práce zaměřuje na seznámení ...
  • Návrh pasivního domu ve fázi studie, ve městě Horsens 

   Author: Sháněl Viktor; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Korecký Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se zabývá problematikou návrhu a výstavby pasivního domu. Autor použil návrh provedený na letní škole v Dánsku ve městě Horsens, kde absolvoval kurz Energy Efficient Houses, který se tímto tématem zabýval. Autor zde ...
  • Návrh spodní stavby z vodostavebního betonu - varianta vláknobeton 

   Author: Kočí Martin; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh technologie sanace a zateplení objektu v Chloumku 

   Author: Šímová Michaela; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh variant lehkého obvodového pláště administrativní haly 

   Author: Zgraja Ctibor; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vnějšího zabezpečení průmyslového areálu 

   Author: Picmaus Lukáš; Supervisor: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Návrh vybraných konstrukcí podle životnosti, ceny a nákladů na údržbu 

   Author: Vojtíšek Jan; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navrhování konstrukcí z hlediska životnosti, ceny a nákladů na údržbu. V teoretické části je na navrhování konstrukcí pohlíženo ze socioekonomického kontextu pomocí definice životního ...
  • Návrh výpočtového modelu kotveného střešního pláště 

   Author: Kolouch Lukáš; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V této bakalářské práci se v teoretické části zabývám možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů a druhy zkoušek kvality provedení. V experimentální části se zabývám experimentálním návrhem výpočtového ...
  • Návrh zázemí víceúčelového sportoviště 

   Author: Škoda Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrhy opravy střešního pláště - BB Centrum, budova Alfa 

   Author: Jendele Jan; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Návrhy řešení varianty při rekonstrukci bytové jednotky 

   Author: Václav Štěrba; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Bujárek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Cílem bakalářské práce je analýza konstrukčních variant podlah a příček při rekonstrukci spojení dvou bytových jednotek (garsoniér) v bytovém komplexu v Brandýsu nad Labem a zamyšlení se nad jednotlivými variantami a ...
  • Nedestruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Řezníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na nedestruktivní zkoušky betonu v konstrukcích, především na zkoušky tvrdoměrem a rychlost šíření ultrazvukového impulsu v betonu různého stáří a jejich využití při stanovení ...
  • Nestandartní materiály používané ve stavebnictví 

   Author: Hlaváček Martin; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)