Now showing items 289-308 of 587

  • Sanace azbestové fasády - ZŠ Koloveč 

   Author: Mastný Milan; Supervisor: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sanace Betonových konstrukcí v závislosti na diagnostice 

   Author: Havlíková Jana; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Dědek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy sanace nosných betonových konstrukcí v závislosti na předchozí diagnostice určené konstrukce. V první části jsou popsány diagnostické metody, které jsou rozděleny podle vlivu na ...
  • Sanace historických krovů 

   Author: Priečko Radovan; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá poruchami krovů historických památek. Dále autor řeší legislativu spojenou s památkovou péčí. V práci jsou popsány a zhodnoceny nejběžnější sanační metody, na základě kterých jsou vypracovány ...
  • Sanace historických omítek 

   Author: Slánský Ondřej; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sanace historických omítek (speciálních) 

   Author: Běl Tomáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Sanace poruch opěrné zdi hrobek sudetských Němců na vrchlabském hřbitově 

   Author: Daněk Jáchym; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace povrchových úprav kostela sv. Josefa v Úhercích 

   Author: Hošek Radek; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Pleskač Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou sanace povrchových úprav historických objektů. Konkrétně se zaměřuje na kostel sv. Josefa v Úhercích. Seznamuje čtenáře s jeho historií a aktuálním stavem. Dále práce popisuje průběh provedených ...
  • Sanace sklepních prostor ve staré zástavbě od vlhkosti 

   Author: Vondráček Tomáš; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sanace speciálních omítek 

   Author: Malcová Iva; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sanace vlhkého zdiva metodou aktivní elektroosmózy 

   Author: Stupka Ondřej; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Sanace vnějších povrchových úprav kostela sv. Prokopa v Budiměřicích 

   Author: Klarovičová Michaela; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá problematikou sanace a obnovy historických omítek. Konkrétně možností sanace vnějších povrchových úprav kostela sv. Prokopa v Budiměřicích. Popisuje objekt, jeho historii a jeho aktuální stav. Obsahuje ...
  • Sanace zdiva 

   Author: Mocová Adéla; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Savebně technologický projekt - Administrativní budova FIVE 

   Author: Hnojská Marie; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu administrativní budovy FIVE. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení ...
  • Skladová hala s administrativní vestavbou - Liberec 

   Author: Papoušek Tomáš; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Směsi stmelené hydraulickými pojivy na bázi sulfátovápenatých popílků pro pozemní komunikaci 

   Author: Polák Marek; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem směsi stmelené hydraulickými pojivy na bázi sulfátovápenatých popílků pro podkladní vrstvu pozemní komunikace. V práci jsou uvedeny všechny vstupní materiály, které do těchto směsí ...
  • SMST VTV - podmínky aplikace v ČR (studie) 

   Author: Fridrich Tomáš; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Snížení energetické náročnosti bytového panelového domu s ohledem na ekonomickou efektivitu 

   Author: Kryštof Blažek; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu budovy a návrhem několika typů obalových konstrukcí, aby budova splnila energetický štítek obalových konstrukcí na klasifikační třídu B. Jednotlivé obalové konstrukce jsou rozebrány ...
  • Snížení energetické náročnosti řadového domu s ohledem na ekonomickou efektivitu 

   Author: Trejbalová Hana; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Černý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá snížením energetické náročnosti na vytápění rodinného domu. Jedná se o dům v řadové zástavbě v Lomnici nad Popelkou, který byl vystavěn v letech 1971-1974. Vypracováno a vzájemně porovnáno je několik řešení ...
  • Solární kolektory 

   Author: Ogurčáková Kamila; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Současné trenty v povrchových úpravách u průmyslových podlah 

   Author: Karásek Ondřej; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)