Now showing items 503-522 of 587

  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Author: Tesařík Michal; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • Variabilita řešení garáží DS Tusarova proti vztlakovým silám 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Zdrálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor této práce zkoumá alternativní konstrukční řešení podzemních garáží objektu domu pro seniory Tusarova v Praze 7 Holešovicích. Tyto garáže jsou ohroženy vztlakovými silami při vzedmutí hladiny Vltavy. Objekt se vyskytuje ...
  • Variantní porovnání modelů výstavby objektu pro individuální bydlení 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Investor, který se rozhodne pro stavbu rodinného domu, čelí mnoha nelehkým rozhodnutím. Tato rozhodnutí jsou po dokončení stavby nevratná. Proto je potřebné, aby se investor hned v přípravné fázi projektu dobře rozmyslel, ...
  • Variantní řešení návrhu projektu rodinného domu v požadovaném, nízkoenergetickém a pasivním standardu s ohledem na možné použité technologie, jejich návratnost a technologickou náročnost 

   Author: Musková Zuzana; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a porovnání projektu rodinného domu v náležitých standardech, a to v požadovaném, nízkoenergetickém a pasivním. Autorka se zaměřuje na řešení obálky budovy, způsoby vytápění ...
  • Variantní řešení realizace šikmých střech 

   Author: Martin Řičař; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Šikmé střechy jsou nejrozšířenější způsob zakrytí stavebních konstrukcí. Nejosvědčenější a nejpoužívanější střešní krytinou jsou betonové nebo keramické tašky, další používané varianty střešní krytiny jsou plechové krytiny, ...
  • Variantní řešení tunelových konstrukcí metra 

   Author: Erbenová Karolína; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Variantní řešení zastřešení objektu 

   Author: Hlavatý Martin; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty návrhu stropních konstrukcí 

   Author: Boukalová Martina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty rekonstrukce střechy obsahující azbest 

   Author: Kubiczek Stanislav; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty řešení rekonstrukce rozvodných žlabů chladicí věže Unipetrol Litvínov 

   Author: Reichová Pavla; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Petlík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se v bakalářské práci "Varianty řešení rekonstrukce rozvodných žlabů chladicí věže Unipetrol Litvínov" zabývá problematikou rekonstrukce rozvodných žlabů mokré chladicí věže s přirozeným tahem. Teoretická část práce ...
  • Varianty řešení základových konstrukcí dřevostaveb 

   Author: Fictum Jan; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty zajištění stavební jámy 

   Author: Tůma David; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Práce je zaměřena na problematiku zajištění stavební jámy, což spadá do oblasti speciálního zakládání staveb. V práci jsou popsány tři alternativní varianty k již realizované technologie na zajištění stavební jámy. Ke všem ...
  • Vhodné použití povlakových podlahových krytin ve výstavbě 

   Author: Kyzner František; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vícekriteriální hodnocení stropních systémů 

   Author: Aleš Presl; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Holubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním hodnocením stropních systémů při použití na reálném rodinném domě. Konkrétně jde o pět vybraných kritérií, kterými je hodnoceno pět stropních systémů. Tato kritéria jsou ...
  • Vícekriteriální porovnání návrhu obvodových konstrukcí rodinných domů z vybraných hledisek 

   Author: Dominik Kynzl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato práce se zabývá historií výstavby rodinných domů a jejich vývojem do současnosti. Rozebrány jsou nejčastější materiály pro výstavbu rodinných domů, jejich výroba a výhody či nevýhody oproti konkurenci. V práci jsou ...
  • Vlastnosti deponovaných elektrárenských popílků 

   Author: Sokolová Kristýna; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Peterová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu na vlastnosti deponovaných vysokoteplotních popílků. Hledá cestu pro efektivní využívání tohoto vedlejšího elektrárenského produktu ze spalování hnědého uhlí, který je ...
  • Vlastnosti produktů po spalování biomasy 

   Author: Pavel Čadek; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací produktů ze spalování a spoluspalování biomasy, vyprodukovaných velkými provozy na území České republiky. Provedením zkoušek, dle platné legislativy, byly zjištěny fyzikální, ...
  • Vliv barevného pigmentu na vlastnosti pohledového betonu 

   Author: Vašíček Jiří; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv degradačních procesů způsobených technologickou nekázní při realizaci na následnou správu budov 

   Author: Lyakhovich Elizaveta; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv dislokace a vybavení kanceláří na výkonnost pracovníka a srovnání ve světě 

   Author: Szotkowská Iveta; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)