Now showing items 41-60 of 587

  • Cementové potěry vyztužené vlákny 

   Author: Tatera Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Certifikace BREEAM a LEED 

   Author: Jan Hammerbauer; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Bureš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s environmentální certifikací budov a jejími dopady na projektovou, realizační a provozní fázi projektu. Zaměřuje se především na dva celosvětově nejrozšířenější systémy ...
  • Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku 

   Author: Denisa Vondráčková; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor také zkoumá vliv téhož ...
  • Chybná funkce sprinklerových hasicích zařízení a její příčiny 

   Author: Dolenský Martin; Supervisor: Štrobl Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Chyby při realizaci a řešení mikroklimatu dřevostaveb 

   Author: Gvoždiak Pavel; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • CNC obráběcí centra a dřevěné konstrukce 

   Author: Kasper Martin; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Časová náročnost montáže ocelové haly 

   Author: Švarc Michal; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Časové plánování a požadavky na realizaci vzduchotechnických zařízení 

   Author: Randáková Lucie; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Hromádka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce se zabývá požadavky potřebnými při provádění vzduchotechniky. Zaměřuje se na správné postupy a možnosti při realizaci na konkrétním projektu. Dále rozebírá možnosti při údržbě a servisu vzduchovodů. V této práci ...
  • Činnost technického dozoru při rekonstrukci vodojemu 

   Author: Střelbová Lenka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Štorc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je především analyzována činnost technického dozoru stavebníka (TDS), jeho funkce, oprávnění, povinnosti a jeho pracovní náplň. ...
  • Definice rizik na stavbě 

   Author: Mádlo Jakub; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Demoliční práce - návrh a posouzení 

   Author: Škopová Iva; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dokumentace bezpečnostního řešení ovlivňující provoz vně zařízení staveniště 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Brožová Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na BOZP při práci na staveništi. Nejprve si kladl za cíl vysvětlit pád z výšky a do hloubky dle předem platných NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Práce byla dále zaměřena na ...
  • Doprava a manipulace s nadměrnými náklady 

   Author: Kala Michal; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravně technologické zásobování stavby Quadrio 

   Author: Beran Ondřej; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Drcení stavebního odpadu 

   Author: Limberger Jakub; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce je zaměřena na drcení stavebního odpadu. Autor se zabývá základními druhy drtičů, které se využívají v oblasti recyklace. Dále popisuje problematiku recyklace, její základní výrobní technologie a možnosti využití ...
  • Efektivnost vybraných prvků facility managementu 

   Author: Kráčmerová Denisa; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných povrchových úprav stavebního objektu. Z počátku je zdůrazněna problematika facility managementu, do kterého úpravy spadají. V další části práce jsou stanoveny a porovnány ...
  • Ekonomické zhodnocení používání současných a tradičních střešních krytin 

   Author: Urbancová Kateřina; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Elektroinstalace z pohledu technologie 

   Author: Holík Michal; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Eliminace poruch šikmých střech z technologické nekázně 

   Author: Trojan Matěj; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Eliminace vlhkosti ve vtávajících objektech 

   Author: Bendlová Lucie; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)