Now showing items 50-69 of 587

  • Definice rizik na stavbě 

   Author: Mádlo Jakub; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Demoliční práce - návrh a posouzení 

   Author: Škopová Iva; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dokumentace bezpečnostního řešení ovlivňující provoz vně zařízení staveniště 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Brožová Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na BOZP při práci na staveništi. Nejprve si kladl za cíl vysvětlit pád z výšky a do hloubky dle předem platných NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Práce byla dále zaměřena na ...
  • Doprava a manipulace s nadměrnými náklady 

   Author: Kala Michal; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravně technologické zásobování stavby Quadrio 

   Author: Beran Ondřej; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Drcení stavebního odpadu 

   Author: Limberger Jakub; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce je zaměřena na drcení stavebního odpadu. Autor se zabývá základními druhy drtičů, které se využívají v oblasti recyklace. Dále popisuje problematiku recyklace, její základní výrobní technologie a možnosti využití ...
  • Efektivnost vybraných prvků facility managementu 

   Author: Kráčmerová Denisa; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných povrchových úprav stavebního objektu. Z počátku je zdůrazněna problematika facility managementu, do kterého úpravy spadají. V další části práce jsou stanoveny a porovnány ...
  • Ekonomické zhodnocení používání současných a tradičních střešních krytin 

   Author: Urbancová Kateřina; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Elektroinstalace z pohledu technologie 

   Author: Holík Michal; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Eliminace poruch šikmých střech z technologické nekázně 

   Author: Trojan Matěj; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Eliminace vlhkosti ve vtávajících objektech 

   Author: Bendlová Lucie; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Energetická a technická sanace starých objektů 

   Author: Šillarová Michaela; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Nápravník Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetických a technických sanačních opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V praktické ...
  • Enterprise Office Center - doprava a zásobování 

   Author: Lukmanov Minkail; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Usmanov Vyacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Ústřední téma bakalářské práce je problematika dopravy a zásobování. Stavbu doprovází potíže spojené s malým staveništěm a o to je důležitější správný technologický postup a vhodné nasazení strojů. Právě posouzením jeřábové ...
  • Experimentální analýza skladby vozovek 

   Author: Michaela Baborová; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem této práce bylo stanovení a porovnání kvality asfaltové směsi pro obrusné a ložní vrstvy pozemní komunikace, která jevila známky poruch ve formě výtluků, ztráty asfaltového tmelu (projevuje se uvolňováním ...
  • Export montovaných prefabrikovaných dřevostaveb do zemí EU - analýza technických požadavků 

   Author: Kačerová Nikola; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Facility management ve Francii 

   Author: Vondrášek Jan; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Facility management veřejné školy 

   Author: Kurhajec Ivo; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Fermacell - sádrovláknité desky 

   Author: Viliam Pretzelmayer; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Obsahem bakalářské práce je hodnocení systému Fermacell v porovnání s konvenčními technologiemi výstavby. Srovnávány jsou skladby dělících příček montovaných s příčkami zděnými a suché podlahy s podlahami litými. Konkrétní ...
  • Funkce koordinátora BOZP v realizační fázi výstavby 

   Author: Ťuík Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Funkce přípraváře stavební výroby 

   Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Krámek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poptávání subdodavatelů na soukromou stavební zakázku. V teoretické části je představena náplň práce přípraváře stavební výroby a průběh výběrového řízení. V praktické části ...