Now showing items 206-225 of 629

  • Panelové dřevostavby - vícepráce při komplikovaném přístupu na staveniště 

   Author: Vach Lukáš; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou víceprací při výstavbě panelových prefabrikovaných dřevostaveb. Teoretická část obsahuje pojednání o dřevostavbách a možnostech dopravy. Praktická část porovnává dvě téměř identické ...
  • Pasportizace objektu před rekonstrukcí 

   Author: Holec Michal; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Pasportizace rodinného domu v Podkrkonoší 

   Author: Dobiáš Vladimír; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod diagnostiky staveb k popisu skutečného stavu budovy. Práce popisuje vybrané diagnostické metody a jejich použití. Dále popisuje problematiku vybrané budovy a využití diagnostických ...
  • Plastové výplně otvorů, zhodnocení jejich výroby a řešení problému pocení oken 

   Author: Komínek Vlastimil; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plán kontrol zkoušek pro provádění hrubých podlah 

   Author: Jan Žďárský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je pojednání o hrubých podlahách, jejich typech a způsobech správného provádění. Teoretická část práce pojednává o požadavcích, kontrolách a způsobech provedení těchto kontrol a dalších souvisejících ...
  • "Pluhování" - vyhodnocení stavu a podmínek aplikace (studie) 

   Author: Šafář Jakub; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Podlahové konstrukce na projektu Port Karolína 

   Author: Vaníčková Daniela; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se komplexně zabývá problematikou hrubých podlah v bytovém domě. Tyto podlahy se dělí na dva základní druhy. V nadzemních patrech jsou podlahy občanské a bytové výstavby a v podzemních patrech průmyslové ...
  • Podlahy v bytové výstavbě 

   Author: Piller Ondřej; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou hrubých podlah v bytové výstavbě. V úvodní části je obecný přehled nejpoužívanějších konstrukčních možností, materiálů a technologií, které se dnes v praxi používají. Čtenář se dále ...
  • Pohledové betony v životním cyklu stavby 

   Author: Možný Martin; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Porovnání a zhodnocení 4 materiálových variant objektu pro rekreaci Český Jiřetín 

   Author: Vranka Tomáš; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   rekreaci Český Jiřetín Tato práce slouží jako souhrn informací a technických vlastností, pro zhodnocení výhodnosti konstrukcí na bázi dřeva oproti zděné konstrukci. Jsou zde porovnány pouze vybrané konstrukční prvky z mnoha ...
  • Porovnání dřevěných, plastových, hliníkových a dřevo-hliníkových výplní okenních otvorů, jejich vlastnosti a výroba 

   Author: Fialková Pavla; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Porovnání hydroizolačních systémů plochých střech 

   Author: Hyťhová Barbora; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výběru hydroizolačního systému plochých střech. V teoretické části autor nejprve seznamuje čtenáře se všeobecnými informacemi o plochých střechách a popisuje jejich dělení. ...
  • Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví 

   Author: Hora Lukáš; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Vejvoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně ...
  • Porovnání metod realizace železničního tunelu 

   Author: Pangrác Roman; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání metod zvýšení světlé výšky pod konstrukcí krovu 

   Author: Libecajt Jiří; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání měřících metod vlhkosti vybraných stavebních materiálů 

   Author: Filip Hůrka; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Kalina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku zjišťování vlhkosti stavebních materiálů. Úvodní teoretická část je zaměřena na metody průzkumu vlhkých staveb. Následující praktická část je zaměřena na přesnost ...
  • Porovnání nosných konstrukcí se střešním pláštěm pro šikmé střechy 

   Author: Lintner Petr; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání provedení spodní stavby metodou "hnědá a bílá vana" 

   Author: Holý Martin; Supervisor: Štrobl Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání stěnových systémových bednění z pohledu zhotovitele 

   Author: Yaniv Yuriy; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hladík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Autor se zabývá stěnovým bedněním a porovnává dva stěnové systémy, od dvou různých výrobců z pohledu zhotovitele. Jsou řešeny dva návrhy stěnového bednění na část reálné stavby, dle kterých se následně systémy porovnávají ...
  • Porovnání variant rodinného domu z vybraných hledisek 

   Author: Koudelka Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor v práci porovnává konstrukční systémy u rodinného domu z několika hledisek. Konkrétně se jedná o systém MAXPLUS používaný pro pasivní rodinné domy a dále běžné používaný POROTHERM a YTONG. V práci se zaměřuje především ...