Now showing items 105-124 of 587

  • Lehčené kamenivo 

   Author: Burian Ondřej; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lehký obvodový plášť - srovnání dvou variant 

   Author: Ribár Jan; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce pojednává o výhodách, nevýhodách, možných řešeních lehkých obvodových plášťů nejprve v obecné rovině. Následují dva konkrétní případy aplikace plášťů a porovnání výsledků jednotlivých případů. Zabývá se také stanovením ...
  • Lepení deskových izolačních materiálů na plochých střechách 

   Author: Krlín Jan; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lešení realizované vlastními pracovníky nebo subdodávkou 

   Author: Kortán Jakub; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem této bakalářské práce je vyhodnocení praktičnosti využití vlastních pracovníků pro stavbu lešení, nebo využití specializované firmy. Práce je dále členěna do čtyř částí.V první části budou popsány možné varianty a ...
  • Likvidace odpadů ze stavební činnosti 

   Author: Hofmanová Tereza; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Malý monolit 

   Author: Hosnedl Jiří; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým, ekonomickým a časovým zhodnocením malého monolitu. Konkrétně se jedná o výstavbu rodinných domů s nosnými železobetonovými stěnami, za použití samozhutnitelného ...
  • Materiálové varianty veslovacího a pádlovacího bazénu Labe arena 

   Author: Reich Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Autor se v bakalářské práci Materiálové varianty veslovacího a pádlovacího bazénu Labe arena zabývá popisem možných materiálových řešení pro veslovací a pádlovací bazén Labe arena. Dále se autor zabývá rozborem materiálových ...
  • Metoda zvedaných stropů 

   Author: Filiaev Roman; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce řeší metodu zvedaných stropů. Autor se zabývá shrnutím poznatků o metodě zvedaných stropů a seznamuje blíž s budovami, které byly postaveny touto metodou nejen v Československé republice, ale i v ...
  • Metodika BOZP 

   Author: Zajíčková Barbora; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika modernizace rodinných domů na pasivní (nízkoenergetický) se zaměřením na obálku objektu 

   Author: Bočanová Štěpánka; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika návrhu chladících, vytápěcích stropních a podlahových systémů 

   Author: Eichhorn Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika návrhu prvků zařízení staveniště při ražbě metodou TBM v závislosti na velikosti raženého profilu 

   Author: Petrušová Renata; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Metodika návrhu rizikových míst z hlediska hydroizolace na plochých střechách 

   Author: Šmíd Jan; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Mašlár Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se týká problematiky často poruchových míst z hlediska hydroizolace na ploché střeše, zejména provedení detailů, jejichž špatný návrh či provedení má za následek degradaci střešního pláště. Autor nejdříve seznámí ...
  • Metody odstranění vlhkostí spodní stavby 

   Author: Illetško Jan; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá jednotlivými metodami provádění sanačních prací, jejím účelem je shrnutí uvedených metod z obecného hlediska a následná aplikace obecných poznatků do praxe. Autor si pro bakalářskou práci vybral ...
  • Metody sanace zdiva proti zemní vlhkosti 

   Author: Babák Tomáš; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nadbytečné vlhkosti ve zdivu a její sanace. Postupně popisuje druhy vlhkosti, její transport, příčiny a zdroje zvýšené vlhkosti zdiva. Dále popisuje způsoby měření vlhkosti ve zdivu, ...
  • Metody snižování dopravního hluku na pozemních komunikacích 

   Author: Bůchová Sabina; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   V této bakalářské práci se autor zabývá problematikou snižování hlučnosti na pozemních komunikacích. Práce objasňuje některé současné možnosti snižování dopravního hluku a jeho následné měření. Pro shrnutí této problematiky ...
  • Mezeroviitý beton 

   Author: Tomáš Bindr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá mezerovitým betonem, který představuje možnost propuštění vody do podloží i v husté městské zástavbě. Zhodnocuje možnou technickou proveditelnost v podmínkách českých měst a pojednává o možné ...
  • Měření geometrické přesnosti pravých úhlů místnosti 

   Author: Mrázek Tomáš; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Měření geometrické přesnosti pravých úhlů místností Autor se v bakalářské práci zabývá geometrickou přesností ve stavebnictví. Kromě uvedených obecných zásad navrhování a kontroly geometrické přesnosti se podrobně věnuje ...
  • Měření geometrických tolerancí 

   Author: Obšivačová Ester; Supervisor: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření vlivu zatížení na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Měření vlivu zatížení na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci Autor se v bakalářské práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o této problematice ...