Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 434

  • Opatření pro stavbu v zimním období 

   Autor: Kompas Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací ...
  • Vlastnosti deponovaných elektrárenských popílků 

   Autor: Sokolová Kristýna; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu na vlastnosti deponovaných vysokoteplotních popílků. Hledá cestu pro efektivní využívání tohoto vedlejšího elektrárenského produktu ze spalování hnědého uhlí, který je ...
  • Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví 

   Autor: Hora Lukáš; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Vejvoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně ...
  • Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb 

   Autor: Kremerová Alice; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Himmel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického ...
  • Třídící nástavec na hrubé stavební materiály 

   Autor: Hora Jan; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Formáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného konstrukčního zpracování. ...
  • Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku 

   Autor: Sedláček Josef; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce ...
  • Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem 

   Autor: Šimek Karel; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Himmel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor zaměřuje na měření podlahových ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba "Javorová čtvrť II" bytový dům AB 

   Autor: Trantýr Radek; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu AB v Praze. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, na základě této projektové ...
  • Stavebně technologický projekt Administrativní budovy "Mělník" 

   Autor: Shevchuk Evgeny; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace stavby. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace, jíž navržené administrativní budovy. Tak že práce se zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zátiší 

   Autor: Sedloň Zbyněk; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zátiší V předložené bakalářské práci se autor zabývá především řešením časové struktury výstavby objektu a to porovnáním dvou možných variant posloupnosti výstavby. Dále se autor ...
  • Činnost technického dozoru při rekonstrukci vodojemu 

   Autor: Střelbová Lenka; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Štorc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je především analyzována činnost technického dozoru stavebníka (TDS), jeho funkce, oprávnění, povinnosti a jeho pracovní náplň. ...
  • Návrh výpočtového modelu kotveného střešního pláště 

   Autor: Kolouch Lukáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V této bakalářské práci se v teoretické části zabývám možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů a druhy zkoušek kvality provedení. V experimentální části se zabývám experimentálním návrhem výpočtového ...
  • Implementace software při soupisu vad a nedodělků 

   Autor: Lukeš Vojtěch; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku vad díla v průběhu realizace stavebních zakázek z pohledu technického dozoru investora a její následné implementace softwaru. Úvodní teoretická část obsahuje stav ...
  • Poruchy kontaktních zateplovacích systémů 

   Autor: Mandel Filip; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá poruchami kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Popisuje základní rozdělení zateplovacích systémů, zabývá se požadavky a materiály kontaktního zateplovacího systému a formuluje správný ...
  • Nástin progresivních trendů ve stavební technologii s možným využitím ve strategii Stavebnictví 4.0 

   Autor: Ivanilov Artemii; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je prozkoumání možností, které dávají stávající dostupné technologie pro realizaci strategie Stavebnictví 4.0 s cílem ověřit možné směry a technická řešení a napomoci tak přechodu na tuto dle autora další ...
  • Stavebně technologický projekt - Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna 

   Autor: Kropáček Václav; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Stavebně technologický projekt - Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna. Autor se zabývá ...
  • Ověření tepelného toku kotevního bodu provětrávané fasády 

   Autor: Nachtmann Jakub; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Autor se v této bakalářské práci zabývá problematikou zateplování budov u provětrávané fasády. Konkrétně se jedná o tepelné mosty vzniklé uchycením kotevních prvků (konzol), které slouží k zavěšení předsazené konstrukce ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Písková, Praha 4 

   Autor: Čížková Veronika; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Franek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v ulici Písková, Praha 4. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem je navržení optimálního ...
  • Využití syntetické pryskyřice v ACB 

   Autor: Krůta Martin; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vlastnosti Asfaltocementového kompozitu (ACB) s proměnlivým množstvím syntetické pryskyřice. V teoretické části autor nejprve seznamuje čtenáře s obecnými informacemi o ACB a s příklady ...
  • Technologie železobetonových základových desek jednoduchých staveb 

   Autor: Mikeš Václav; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Franek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na realizaci základové desky založené na základových pasech. Jsou zde shrnuty základní pojmy této problematiky a základní dělení základových konstrukcí. V technologickém postupu je v jednotlivých ...