Now showing items 1-20 of 587

  • Využití pojiva na bezcementové bázi k návrhu malty pro 3D tisk 

   Author: Martin Hunčík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Práce se zabývá úpravou a implementací bezcementového pojiva Sorfix pro prostředí 3D tisku z betonu. Nejprve je vysvětlena potřeba pro zkoumání, následována popisem procesu 3D tisku. Teoretická část se soustřeďuje na ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Ohrazenice 

   Author: Ondřej Klapka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Pardubice, Ohrazenice Hlavní náplní této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, ...
  • Funkce přípraváře stavební výroby 

   Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Krámek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poptávání subdodavatelů na soukromou stavební zakázku. V teoretické části je představena náplň práce přípraváře stavební výroby a průběh výběrového řízení. V praktické části ...
  • Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Arménská Kladno 

   Author: Matyáš Nebřenský; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu pro novostavbu bytového domu B obytného souboru Arménská, Kladno. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby bytového domu, ...
  • Kontrolní a zkušební plán pro provádění vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb 

   Author: Trung Thanh Nguyen; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem bakalářské práce je představení vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny nejběžnější druhy vnitřních omítek a ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Kovářov 

   Author: Kateřina Vlasatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Valach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Kovářov. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...
  • Tradiční bednění pro nové stavební konstrukce 

   Author: Martin Dušák; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce řeší možnost použití tradičního tesařského bednění pro nové stavební konstrukce, a to na příkladu dvou reálných stavebních projektů. V rámci prvního projektu se jedná o zhotovení monolitického železobetonového ...
  • Problematika azbestu při rekonstrukcích 

   Author: Michal Přibyl; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Škvareninová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestu, a to konkrétně na příkladu modernizace obvodového pláště realizovaného z boletických panelů. Cílem práce je shrnout teoretická fakta o azbestu, zmapovat platnou legislativu, ...
  • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Velká Úpa    

   Author: Monika Hofmeisterová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kosová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytový dům Velká Úpa na základě předané projektové dokumentace. Projekt obsahuje posouzení předané dokumentace, zpracování návrhů technologické, ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Kostelec nad Černými lesy 

   Author: Pavel Matyáš; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o zpracování stavebně technologického projektu novostavby bytového domu v Kostelci nad Černými Lesy. V počátku práce je vytvořen seznam předané projektové dokumentace, která je posouzena dle ...
  • Možnosti využití digitálních nástrojů pro zefektivnění realizace systémů TZB 

   Author: Markéta Drozdová; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti zefektivnění montáže technických zařízení budov využitím digitálních nástrojů, zejména BIM. Úvodní část práce se věnuje obecně problematice TZB, jsou popsány běžné postupy projekce ...
  • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Hloubětín      

   Author: Eliška Strakatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Jírovcová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Hloubětín. Bakalářská práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce je zpracování ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytového domu Kovářov 

   Author: Jakub Laštovka; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu v Kovářově. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby. Dále ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě - Port7 by Skanska 

   Author: Jiří Hauer; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Zmeškal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá Bezpečností a ochranou zdraví při práci na stavbě Port7 by Skanska. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o základních právních předpisech týkajících ...
  • Možnosti mechanických úprav produktů po spalování uhlí 

   Author: Richard Wisinger; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravami vlastností vedlejších energetických produktů. Shrnuje možnosti využití a průmyslového zpracování vedlejších energetických produktů. Seznamuje s produkcí a využitím vedlejších ...
  • Stavebně technologický projekt - Viladům Bohnická 171/42 

   Author: Štěpán Černický; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Stavebně technologický projekt – Viladům Bohnická 171/42, Praha, Bohnice Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu v ulici Bohnická, v Praze Bohnicích. Koncepčně se jedná o přestavbu ...
  • Stavebně technologický projekt - Rezidence Nová Tržnice, Veselí nad Moravou 

   Author: Martin Buček; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby polyfunkčního domu ve Veselí nad Moravou. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a ...
  • Řešení zelených fasád a jejich aplikace 

   Author: Helena Patyiová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na přiblížení problematiky zelených fasád z hlediska technologického. V první části práce se čtenář doví, co jsou to zelené fasády a jak je rozdělujeme. Seznámení s nejznámějšími stavbami z ...
  • Změna technologie ochrany spodní stavby proti vodě 

   Author: Lukáš Kováčik; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Mezi nejzásadnější vlastnosti spodní stavby patří ochrana proti vodě. Každá spodní stavba vyžaduje vlastní přístup k řešení této problematiky. Moje bakalářská práce se zabývá změnou technologie ochrany spodní stavby proti ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům KOTI Hyacint ABC 

   Author: Alena Králová; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Obsahem první části této bakalářské práce je stavebně technologický projekt na hrubou stavbu bytového domu KOTI Hyacint ABC, který se skládá ze tří bytových objektů a navazuje na první etapu výstavby KOTI Hyacint v Praze ...