News

Bachelor Theses - 11122

Recently added

Now showing items 1-20 of 527

  • Stavební práce v extrémních klimatických podmínkách 

   Author: Kristina Yuryeva; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem bakalářské práce je řešení problematiky výstavby v extrémních klimatických podmínkách. Měla by zjistit, která opatření jsou potřebná pro kvalitní provedení vybraných stavebních prací za nízkých teplot. Dále se tato ...
  • Úprava popelovin pro využití ve stavebním průmyslu 

   Author: Jaroslav Charbuský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou vlastností a rešeršemi na využití popílků, hlavně ve stavebním průmyslu z tepelné elektrárny Mělník. Popílky využity pro výzkum jsou deponovány na složišti Panský les, které je ...
  • Mezeroviitý beton 

   Author: Tomáš Bindr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá mezerovitým betonem, který představuje možnost propuštění vody do podloží i v husté městské zástavbě. Zhodnocuje možnou technickou proveditelnost v podmínkách českých měst a pojednává o možné ...
  • Stavebně technologický projekt – Základní škola 

   Author: Jakub Tomko; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technologického projektu pro novostavbu základní školy v Praze městské části Čakovice. Autor se v této práci zabývá vyhodnocením správnosti a úplnosti projektové ...
  • Technologický postup rekonstrukce střechy Office Hybernská 

   Author: Adam Michálek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Autor se v této bakalářské práci zabývá návrhem technologického postupu při rekonstrukci střechy historického objektu v centu Prahy. Teoretická část je zaměřena úvodem do různých druhů střech. Dále se zaměřuje na architektonické ...
  • Stavebně technologický projekt – Základní škola 

   Author: Bohuslav Rieger; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu na budovu základní školy ve Zlíčíně. Autor se zabývá technologickou a časovou strukturou, návaznosti průběhu výstavby a technologického řešení ...
  • Využití upravených VEP jako příměsi do betonu 

   Author: Jakub Trefný; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedlejších energetických produktů (VEP) jako příměsí do betonu. V teoretické části se věnuje produkcí VEP a vlastnostem popelovin pro stavební průmysl. V rešerši jsou také ...
  • Stavebně technologický projekt - Penzion Černá Říčka 

   Author: Jan Starove; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt výstavby technického zázemí lyžařského areálu Černá Říčka – polyfunkční dům. Autor zde zpracovává prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. ...
  • Analýza možností využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Usmanov Vjačeslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této práce je navrhnout kritéria pro využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb. Pro tento účel byla provedena analýza požadavků na datové vstupy a výstupy pro virtuální realitu pro jednotlivé procesy a ...
  • Bezpečnost práce v tunelech 

   Author: Annette Larsson; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Schiffauer Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnosti práce v tunelech. Je rozdělena do rešeršní a praktické části. Rešeršní část je zaměřena na základní používané tunelovací metody v Evropě a popis legislativy pojednávající o ...
  • Stavebně technologický projekt - Řadové domy Štěkeň 

   Author: Ondřej Klečka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Náplní této bakalářské práce je návrh stavebně technického řešení Řadových domů Štěkeň v ulici Slatinská ve Štěkni. Autor hodnotí správnost a úplnost předané projektové dokumentace a navrhuje prostorovou, technologickou a ...
  • Technologická optimalizace návrhu skladeb konstrukcí samostatně stojícího rodinného domu ve vybraných podmínkách 

   Author: Marek Ulč; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá vývojem rodinných domů z hlediska konstrukčního, materiálového a z hlediska právních předpisů pro obálku budovy z hlediska prostupu tepla. V práci jsou navrženy skladby obálky budovy vyhovující právním ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům, Jeremiášova 

   Author: Jakub Šimonek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu Jeremiášova v Praze 5. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem této bakalářské ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Velká Úpa 

   Author: Daria Zhuikova; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Mlezivová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a plánováním stavby bytového domu. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem je navržení optimálního řešení procesu výstavby a minimalizování ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v třídírnách zavazadel na letišti Praha, a.s. 

   Author: Michaela Chotová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Letišti Praha a poukazuje na jeho velkou obezřetnost v tomto problému. Jako vzorový příklad byl vybrán projekt pro rekonstrukci třídírny ...
  • Nedestruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Řezníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na nedestruktivní zkoušky betonu v konstrukcích, především na zkoušky tvrdoměrem a rychlost šíření ultrazvukového impulsu v betonu různého stáří a jejich využití při stanovení ...
  • Certifikace BREEAM a LEED 

   Author: Jan Hammerbauer; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Bureš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s environmentální certifikací budov a jejími dopady na projektovou, realizační a provozní fázi projektu. Zaměřuje se především na dva celosvětově nejrozšířenější systémy ...
  • Možnosti využití technologií z herního průmyslu v technologii staveb 

   Author: Filip Jirásek; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití technologií z herního průmyslu pro školení BOZP. V úvodní teoretické části autor čtenáře seznamuje s legislativou školení BOZP a problematikou pracovních úrazů v českém stavebnictví. ...
  • Technologické řešení skladby zvolených konstrukcí vybraných imitací historických staveb s ohledem na moderní požadavky 

   Author: Edvard Lanz; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných historických objektů, konkrétně srubů a civilních domů 18. a 19. století na území dnešních Spojených států amerických. Práce se zabývá architekturou, technologií výstavby ...
  • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Troja 

   Author: Olga Prokopova; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Čermák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Táto bakalářská práce je zaměřena především na plánování realizace výstavby bytového domu. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentaci, zpracování prostorové, technologické a časové struktury. Součástí ...