Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 384

  • Pasportizace rodinného domu v Podkrkonoší 

   Autor: Dobiáš Vladimír; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod diagnostiky staveb k popisu skutečného stavu budovy. Práce popisuje vybrané diagnostické metody a jejich použití. Dále popisuje problematiku vybrané budovy a využití diagnostických ...
  • Výhledy Barrandov návrh BOZP 

   Autor: Startceva Anastasiia; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Maňák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z prvořadých úkolu pro firmy a osoby, které mají na starosti aspoň jednoho zaměstnance. Obor stavebnictví zde není výjimkou. Tato práce byla vytvořena na základě právních ...
  • Zateplovací systémy Baumit resolution a open a jejich porovnání s klasickými systémy 

   Autor: Šabatová Petra; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   ANOTACE Moje bakalářská práce je zaměřena na zateplovací systémy, konkrétně na zateplovací systémy Baumit resolution, Baumit OpenTherm a Baumit klasik EPS-F a jejich porovnání. Vybrala jsem si tuto práci, jelikož mě zaujala ...
  • Problematika sanačních omítek v budově Obecní Dvůr 

   Autor: Nový Lukáš; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Cílem práce je navrhnout optimální kombinaci sanačních metod vhodnou pro památkově chráněné budovy Obecního dvora v Praze - Starém Městě. Jednotlivé sanační metody jsou nejprve charakterizovány obecně a následně konkretizovány ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům IB - Brno, Slatina 

   Autor: Trhan Martin; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Posouzení projektové dokumentace a vypracování stavebně technologického projektu. Řešení prostorové, technologické a časové struktury stavby, návrh zařízení staveniště a technologický postup 2 stavebních procesů.
  • Výhledy Barrandov návrh BOZP 

   Autor: Startceva Anastasiia; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z prvořadých úkolu pro firmy a osoby, které mají na starosti aspoň jednoho zaměstnance. Obor stavebnictví zde není výjimkou. Tato práce byla vytvořena na základě právních ...
  • Stavebně tehnologický projekt - Bytový areál "Viladomy Dubeč" - Budova C 

   Autor: Shcherbinin Maksym; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V předložené bakalářské práci autor se zabývá převážně řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. Autor začíná posouzením úplnosti a správnosti převzaté projektové dokumentace a návrhem ...
  • Úpravy a zpřesnění projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu 

   Autor: Hálek Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu změn projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky projektové dokumentace, včetně přehledu legislativního rámce. Teoretická část ...
  • Kontrola kvality dokončovacích prací 

   Autor: Vrba Filip; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem práce byla analýza požadavků na kvalitu u dokončovacích prací, jako nanášení omítek, pokladu dlažby a obkladů, zhotovení podlah a montáž sádrokartonových konstrukcí. Uvedením doporučení a požadavků na již dokončená ...
  • Vyhodnocování kvality BOZP při výstevbě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze 

   Autor: Stupková Lucie; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Diviš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V této bakalářské práci se autorka zaměřila na kvalitu BOZP na stavbě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Úvodní teoretická část je zaměřena na historii a systém BOZP se související legislativou. ...
  • Problematika přípravy a realizace investiční zakázky 

   Autor: Tesař Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Dubský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy a realizace investiční zakázky. Na konkrétní investiční zakázce, v rámci společnosti Český Aeroholding, a.s., popisuje životní cyklus projektu. Poukazuje na specifika, ...
  • Stavebně technologický projet - Bytový dům Botič ve Vršovicích 

   Autor: Hochová Daniela; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt bytového domu s komerčním parterem v Praze 10 Vršovicích. Autorka se zabývá optimální výstavbou objektu po stránce technologické, časové a prostorové. Cílem je ...
  • Výškové budovy v současných podmínkách ČR a ve světě 

   Autor: Zubrová Tereza; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Hlucháň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Autorka se ve své práci věnuje problematice týkající se výstavby výškových budov. Popisuje vybrané výškové budovy našeho území s přiblížením na jejich realizaci. Zaměřuje se na způsoby zakládání a jednotlivé konstrukční ...
  • Areál zemědělských staveb Solany - zhodnocení nového využití vybraného objektu po tepelně technické a ekonomické stránce 

   Autor: Štolcová Klára; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá bývalým zemědělským areálem, který má v současné době nové využití. Je zaměřena na stavební objekt SO 01, ten po stavebních úpravách bude sloužit jako výrobní hala truhlárny s administrativní částí a sklad. ...
  • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

   Autor: Volf Jakub; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...
  • Vymezení rizik při realizaci bytového objektu 

   Autor: Pokorová Radka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce se zabývá vymezením rizik při realizaci bytového objektu. Řešený objekt se nachází v ulici Vilová čp 1068/2, k.ú. Strašnice. Rizika se vymezují pro 3 etapy stavby, a to pro výkopové práce a zakládání, pro hrubou ...
  • Problematika zajištění bezpečného pracoviště při údržbě 

   Autor: Pekařová Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Brožová Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této bakalářské práci se autor zabývá údržbou staveb z pohledu prací ve výšce. Počínaje současnou legislativou. Autor vymezí pojmy údržba a pracoviště. Následně se věnuje rozdělením systémů, které slouží pro zajištění ...
  • Beton jako estetický prvek pro výstavbu 

   Autor: Křižánková Tereza; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je popsat speciální úpravy povrchu pohledového betonu s rozdělením podle finských předpisů na 7 kategorií. V práci jsou popsány postupy jednotlivých úprav a vymezené požadavky pro jejich finální vzhled. ...
  • Gabionové konstrukce 

   Autor: Hyben Michal; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Kožuško Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Predkladaná bakalárska práca je zameraná na problematiku opěrných zdí v stavebníctve. Práca obsahuje teoretickú časť, kde sa autor venuje histórií tejto stavebnej technológie, jej súčastnému využitiu a správnemu technologickému ...
  • Bioplynová stanice Lkáň - Zhodnocení negativních vlivů na okolní zástavbu rodinných domů 

   Autor: Wetzstein Tomáš; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá negativními vlivy bioplynové stanice Lkáň na okolní zástavbu rodinných domů. Bioplynová stanice negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a částečně zápachem. Práce se zaměřuje především na problematiku ...