Recently added

Now showing items 1-20 of 462

  • STP - Hanusova 575 Stavba ve stísněné zástavbě 

   Author: Pešička Ladislav; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace obytné budovy. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace. Práce je zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. Součástí práce je také návrh ...
  • Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu 

   Author: Nedelčev Emilijan; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Název bakalářské práce: Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu Bakalářská práce řeší problematiku péče o kulturní památky stavebního charakteru. Cílem autora je v teoretické části bakalářské práce ...
  • Snížení energetické náročnosti řadového domu s ohledem na ekonomickou efektivitu 

   Author: Trejbalová Hana; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Černý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá snížením energetické náročnosti na vytápění rodinného domu. Jedná se o dům v řadové zástavbě v Lomnici nad Popelkou, který byl vystavěn v letech 1971-1974. Vypracováno a vzájemně porovnáno je několik řešení ...
  • Stavebně technologický projekt základní a mateřské školky 

   Author: Šimko Vladimír; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Škvareninová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem základní školy a mateřské školky v Říčanech. Řeší posouzení úplnosti projektové dokumentace, technologický rozbor a normál rozhodujících činností, technologický ...
  • Reklamace stavebního díla 

   Author: Konvrzková Kristina; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Švec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V bakalářské práci se zabývám reklamací stavebního díla, zejména doporučeným postupem při vytýkání vad. Cílem práce je navržení reklamačního nástroje pro lepší orientaci v reklamačním řízení. V první části bakalářské práce ...
  • Stavebně-technologický projekt - rekreační domy Rovensko 

   Author: Richter Marek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V této bakalářské práci se autor zabývá řešením stavebně technologického projektu - na výstavbu rekreačních domů na Rovensku. Cílem práce je navrhnout časové uspořádání výstavby celého projektu s ohledem na kontinuálnost ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu Atrium Kobylisy 

   Author: Mlezivová Pavla; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Stavebně technologický projekt - Atrium Kobylisy Tato práce se skládá ze dvou částí, technologické a seminární. Účelem technologické části je zpracování vybraných dokumentů stavebně technologického projektu, především ...
  • Rekonstrukce domu v Řečici s ohledem na opatření proti zemní vlhkosti 

   Author: Muziková Barbora; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlhkosti v budovách. V teoretické části jsou popsány příčiny a důsledky vzniku nadměrné vlhkosti a také nejběžnější způsoby prevence a odstranění vlhkosti. Druhá (praktická) ...
  • STP bytového souboru "U gymplu" 

   Author: Mlíčko Vojtěch; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této práci se zabývám Stavebním Technologickým Projektem bytového souboru "U gymplu". Účelem práce je kompletní navrhnutí technologického projektu. Stavební technologický projekt bude obsahovat tyto části: posouzení ...
  • Odstranění vlhkosti podsklepených objektů 

   Author: Prchal Jan; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá odstraněním vlhkosti podsklepených objektů. Jsou v ní uvedeny průzkumy provádějící se při analýze stavu vlhkých konstrukcí budov, jednotlivé metody k odstranění nežádoucí vlhkosti ze zdiva a ...
  • Aplikace pro optimalizaci výběru nášlapného souvrství podlah 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Prace pojednava o dostupnych naslapnych vrstvach podlah, jejich vlastnostech, charakteristikach a technologiich pokladky. Kratce se venuje zdrojum informaci dostupnych pro verejnost. Zabyva se predevsim problematikou vyberu ...
  • Stavebně technologický projekt - Víceúčelový objekt Unhošť 

   Author: Koula Tomáš; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Bílek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se skládá ze dvou částí: zpracování stavebně technologického projektu víceúčelového objektu v Unhošti, zaměřeného především na plánování průběhu stavebních prací, a posouzení navrženého řešení konstrukce střechy, ...
  • Stavebně Technologický projekt - Rezidenční čtvrť BOTANICA - VIDOULE - II. ETAPA Bytový dům - E 

   Author: Podhrázký David; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Autor se v bakalářské práci zabývá řeším stavebně technologického projektu výstavby bytového domu po technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hledisek časových a materiálových požadavků na základě technických ...
  • Stavebně technologický projekt "Přístavba a nástavba BD Rostovská" 

   Author: Dzemianok Ilya; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem závěreční práce je kompletní stavebně technologický rozbor projektu "Rekonstrukce, přístavby a nadstavby bytového domu Rostovská-Petrohradská". Jedná se rekonstrukce stávajících objektů z betonových panelů, přístavbě ...
  • STP - Farma Svídnice - Úprava střediska chovu dojnic 

   Author: Žebera Martin; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Ficenec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Autor ve své bakalářské práci popisuje základy, historii a současný chov skotu v České republice. Dále se zaměřuje již na stavby pro mléčný skot. Zde se snaží popsat hlavní nutnosti a požadavky při navrhování stájí. ...
  • Problematika oprav hydroizolací a jejich napojení na existující konstrukce 

   Author: Jarolímek Otto; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Káně Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Problematika oprav hydroizolací a jejich napojení na existující konstrukce Autor se v práci zabývá problematikou oprav hydroizolací střešních konstrukcí. Popisuje materiály a technologické postupy vhodné pro tyto opravy i ...
  • Jeřábnické práce z hlediska BOZP 

   Author: Kocová Veronika; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Jeřábnické práce z hlediska BOZP Tato práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při jeřábnických pracích na staveništi. Autor se zabývá typy jeřábu a prací s nimi. Zaměřuje se na profese, které se na staveništi a v ...
  • Analýza ETICS z hlediska stavebně technologického, fyzikálního a ekonomického 

   Author: Miško Petr; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce poskytuje obecný úvod do problematiky energetické náročnosti budov a legislativy s touto problematikou spojenou. Dále je zde věnován prostor pro výčet druhů tepelně-izolačních systémů a jejich bližší ...
  • Technologie realizace výškových budov, automatizace výstavby 

   Author: Belák Adam; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kvíz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Technologie realizace výškových budov, automatizace výstavby Autor se v této práci zaměří na problematiku výstavby výškových budov (až mrakodrapů). Autor si je vědom toho, že problematika takového rozsahu se nedá obsáhnout ...
  • Technologické posouzení zem. brownfieldu - 4.řadý kravín - farma Hudlice 

   Author: Abraham Vít; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá technologickým posouzením zemědělského brownfieldu a vlivu stavebních degradací na užití zemědělských staveb a na jejich funkčnost. Je předložen stručný přehled vývoje zemědělských staveb na našem ...