Now showing items 1-20 of 556

  • Fermacell - sádrovláknité desky 

   Author: Viliam Pretzelmayer; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Obsahem bakalářské práce je hodnocení systému Fermacell v porovnání s konvenčními technologiemi výstavby. Srovnávány jsou skladby dělících příček montovaných s příčkami zděnými a suché podlahy s podlahami litými. Konkrétní ...
  • Stavebně technologický projekt - Rezidence Čepkovská 

   Author: Dzianis Yatsenka; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Táto bakalářská práce je zaměřena především na plánování realizace výstavby bytového domu. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentaci, zpracování prostorové, technologické a časové struktury. Součástí ...
  • Stavebně technologický projekt - bytový dům J Kaskády Barrandov 

   Author: Jan Chalupecký; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Autor se v této bakalářské práci zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro novostavbu bytového domu J v obytném souboru Kaskády Barrandov. Autor bakalářské práce se v první řadě zabýval posouzením převzaté ...
  • Stavebně technologický projekt - Rezidence Na Rovinách 

   Author: Ilya Bakhovskiy; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Téma bakalářské práce je zpracovaní stavebně technologického projektu výstavby bytového domů v Praze 4 - Lhotka. Cílem je posouzení předané projektové dokumentace, návrh opravy nevhodných řešeni, technologické a časové ...
  • Výstavba RD v zimním období, vliv na technologii a náklady 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této práce je porovnání možností výstavby rodinného domu přes zimní období vůči stavbě ve vhodných klimatických podmínkách. Byla provedena rešerše norem a zákonů na téma opatření pro výstavbu v zimě. Ta byla aplikována ...
  • Zařízení stavenišť ve stísněných podmínkách 

   Author: Jindřich Fedák; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Sopr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá celkovým zpřehledněním rizikových stavenišť z hlediska realizace staveb ve veřejném prostoru sídel. Příklady většiny prezentovaných staveb byly vybrány z Prahy a okolí. Práce je zaměřena na ...
  • Variantní řešení realizace šikmých střech 

   Author: Martin Řičař; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Šikmé střechy jsou nejrozšířenější způsob zakrytí stavebních konstrukcí. Nejosvědčenější a nejpoužívanější střešní krytinou jsou betonové nebo keramické tašky, další používané varianty střešní krytiny jsou plechové krytiny, ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytové domy "KASÁRNA" 

   Author: Petr Kotek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Náplní této bakalářské práce je sestavení stavebně-technologického projektu k projektové dokumentaci bytových domů v rámci areálu „KASÁRNA“ v Trutnově v Chodské ulici. Součástí práce je vypracování posudku správnosti a ...
  • Vlastnosti produktů po spalování biomasy 

   Author: Pavel Čadek; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací produktů ze spalování a spoluspalování biomasy, vyprodukovaných velkými provozy na území České republiky. Provedením zkoušek, dle platné legislativy, byly zjištěny fyzikální, ...
  • Stavebně technologický projekt - Nová Radnice pro Prahu 7 

   Author: Ksenia Smirnova; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Táto bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením Nové radnice pro Prahu 7. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, zpracování prostorové, technologické a časové struktury. Také ...
  • Optimalizace zařízení staveniště pomocí generativního navrhování 

   Author: Lukáš Pilík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci návrhu zařízení staveniště pomocí generativního navrhování. S příchodem digitálních nástrojů na trh vzniká možnost zefektivnění přípravy a realizace staveb. Tyto nástroje mají ...
  • Stanovení požadavků na geometrickou přesnost železobetonových konstrukcí z pohledu návaznosti na osazení výplní otvorů 

   Author: Petr Zavadil; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá stanovením požadavků a analýzou geometrické přesnosti železobetonových konstrukcí z pohledu návaznosti na osazení výplní otvorů. V teoretické části se autor zabývá legislativními a normovými ...
  • Kontrola kvality provedení monolitických železobetonových konstrukcí Viladům Chodov 

   Author: Andrea Reimitzová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je stanovení a popsání obecných pravidel při provádění monolitických železobetonových konstrukcí a jejich kontrolu kvality, následné ověření a aplikace získaných teoretických znalostí na ...
  • Stavebně technologický projekt - Rezidence Vršovice 

   Author: Markéta Veselá; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v Praze, Vršovicích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a časovou ...
  • Stavebně technologický projekt - kuchyňská hala Mladá Boleslav 

   Author: Tomáš Vagner; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu kuchyňské haly. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby. Cílem je navržení optimálního časového a technologického postupu ...
  • Plán kontrol zkoušek pro provádění hrubých podlah 

   Author: Jan Žďárský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je pojednání o hrubých podlahách, jejich typech a způsobech správného provádění. Teoretická část práce pojednává o požadavcích, kontrolách a způsobech provedení těchto kontrol a dalších souvisejících ...
  • Žáruvzdorné materiály na bázi alkalicky aktivovaných popílků 

   Author: Jan Machač; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na alkalickou aktivaci vysokoteplotního popíku a metakaolinitu za účelem vytvoření žáruvzdorného materiálu a následné srovnání s hlinitanovým cementovým pojivem. V této práci je použit elektrárenský ...
  • Posouzení zařízení staveniště při výstavbě bytového domu Ranta Barrandov 

   Author: Eliška Poláková; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Autor se v práci zabývá jednotlivými segmenty zařízení staveniště při výstavbě bytových domů. Veškeré uvedené poznatky poté uplatňuje při posouzení konkrétního zařízené staveniště při výstavbě bytového domu Ranta Barrandov.
  • Stavebně technologický projekt - Parkovací dům Černý Most 

   Author: Shengwang Li; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Stavebně technologický projekt – Parkovací dům Černý Most Bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu parkovacího domu na Černém Mostě a související infrastruktury. Obsahem bakalářské práce je ...
  • Vícekriteriální porovnání návrhu obvodových konstrukcí rodinných domů z vybraných hledisek 

   Author: Dominik Kynzl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato práce se zabývá historií výstavby rodinných domů a jejich vývojem do současnosti. Rozebrány jsou nejčastější materiály pro výstavbu rodinných domů, jejich výroba a výhody či nevýhody oproti konkurenci. V práci jsou ...