Now showing items 23-42 of 587

  • Bednění železobetonových monolitických konstrukcí 

   Author: Lenert Václav; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Beton jako estetický prvek pro výstavbu 

   Author: Křižánková Tereza; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je popsat speciální úpravy povrchu pohledového betonu s rozdělením podle finských předpisů na 7 kategorií. V práci jsou popsány postupy jednotlivých úprav a vymezené požadavky pro jejich finální vzhled. ...
  • Beton s vysokým obsahem příměsi z upravených úletových popílků 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem betonových směsí s úletovými popílky. V teoretické části jsou popsány všechny vstupní materiály včetně vlastností. V praktické části jsou popsány úpravy úletových popílků. Je zde ...
  • Beton z gumového granulátu pro protihlukové stěny 

   Author: Smola Martin; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na mostě 

   Author: Kristýna Hytychová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Plachá Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce je poukázání na problém nedostatečné specifikace v legislativě pro liniové a mostní konstrukce z hlediska BOZP. V první části bakalářské práce budete seznámení se základní legislativou při práci ve ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na projektu Nekázanka 

   Author: Šrůmová Barbora; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při práci na konkrétním projektu. Práce poskytuje přehled základní legislativy týkající se BOZP potřebné k zajištění bezpečného pracovního prostředí. ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě - Port7 by Skanska 

   Author: Jiří Hauer; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Zmeškal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá Bezpečností a ochranou zdraví při práci na stavbě Port7 by Skanska. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o základních právních předpisech týkajících ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v třídírnách zavazadel na letišti Praha, a.s. 

   Author: Michaela Chotová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Letišti Praha a poukazuje na jeho velkou obezřetnost v tomto problému. Jako vzorový příklad byl vybrán projekt pro rekonstrukci třídírny ...
  • Bezpečnost práce v tunelech 

   Author: Annette Larsson; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Schiffauer Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnosti práce v tunelech. Je rozdělena do rešeršní a praktické části. Rešeršní část je zaměřena na základní používané tunelovací metody v Evropě a popis legislativy pojednávající o ...
  • Bezpečnost udržovacích prací na střeše s ohledem na riziko pádu z výšky 

   Author: Kukačka Petr; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezvýkopové technologie - možnosti jejich aplikace ve výrobních a servisních areálech ČR (studie) 

   Author: Kubeček Petr; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problémy zajištění provozuschopnosti vedení technicko - technologického vybavení/VTTV (vodohospodářské sítě, energetické sítě, telekomunikační sítě a technologická vedení - sítě) v ...
  • Bezvýkopové technologie inženýrských sítí 

   Author: Materna Štěpán; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezvýkopové technologie pro výstavbu inženýrských sítí 

   Author: Röhrl Richard; Supervisor: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • BIM - Srovnání podmínek v ČR a Austrálii 

   Author: Doubek Šimon; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Práce se zabývá porovnáním podmínek pro informační modely budov z legislativního a normativního hlediska v České republice a v Austrálii. Je zobrazeno, jak na vývoj ve stavebnictví v oblasti BIM nahlíží a reagují vládní ...
  • Bioplynová stanice Lkáň - Zhodnocení negativních vlivů na okolní zástavbu rodinných domů 

   Author: Wetzstein Tomáš; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá negativními vlivy bioplynové stanice Lkáň na okolní zástavbu rodinných domů. Bioplynová stanice negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a částečně zápachem. Práce se zaměřuje především na problematiku ...
  • Brownfields 

   Author: Mlejnek Petr; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BUDOVA "L" TEChNICKÉ UNIVERSITY V LIBERCI 

   Author: Šťastná Kateřina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům Nad Drahaňským údolím II 

   Author: Menšík Jakub; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cementové potěry vyztužené vlákny 

   Author: Tatera Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Certifikace BREEAM a LEED 

   Author: Jan Hammerbauer; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Bureš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s environmentální certifikací budov a jejími dopady na projektovou, realizační a provozní fázi projektu. Zaměřuje se především na dva celosvětově nejrozšířenější systémy ...