Now showing items 84-103 of 629

  • Jeřábnické práce z hlediska BOZP 

   Author: Kocová Veronika; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Jeřábnické práce z hlediska BOZP Tato práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při jeřábnických pracích na staveništi. Autor se zabývá typy jeřábu a prací s nimi. Zaměřuje se na profese, které se na staveništi a v ...
  • K porovnání předpínané prefabrikované konstrukce s předpínanou monolitickou konstrukcí 

   Author: Matěj Chmelenský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Možný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním předpjaté prefabrikované konstrukce s předpjatou monolitickou konstrukcí z hlediska realizace. Porovnávána jsou předem stanovená kritéria, zejména čas, finanční náklady a lidské ...
  • K problematice provádění horkovodu ve složitých podmínkách 

   Author: Karafiát Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K technologiím bezbariérového zpřístupnění stanic metra Praha 

   Author: Vu Phu Vinh; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného budování kaskádovitých výtahů do stanic metra v Praze za běžného provozu. Autor analyzuje průběh stavby a poukazuje na možné komplikace, které mohou během výstavby takto ...
  • K termínům výstavby objektu H Milíčovský háj 

   Author: Divišová Barbora; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vícekriterálnímu porovnání technologie realizace velkorozměrových a klasických obkladů 

   Author: Kunc Marek; Supervisor: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vlastnostem kompozitního hydraulického pojiva na bázi upravených kaolinitických jílů 

   Author: Viktor Buňat; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce řeší problematiku cementových pojiv, které využívají jíl jako primární pucolánovou složku. Hlavní náplní experimentu je snaha najít optimální způsob přípravy tohoto typu pojiva, konkrétně se jedná o 3C ...
  • K výstavbě vybraných kcí Sportovně - rekreačního areálu Medvědín 

   Author: Hošna Lukáš; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Kategorizace ekostaveb od 90. let 

   Author: Jirušová Jana; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Tilinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V této bakalářské práci se autor zabýval kategorizací ekostaveb od 90. let. Nejprve se zaměřil na popsání přírodních materiálů používaných v České republice. U materiálů se především zaobíral využitím ve stavebnictví. Dále ...
  • Kladení keramických deskových materiálů na pružné podklady 

   Author: Štoková Kateřina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klientské změny v bytové výstavbě 

   Author: Tomáš Polák; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Anton Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na klientské změny ve fázích výstavby developerského projektu ,,U Sluncové". V první části se věnuje vlivu těchto změn na cenu projektu a analyzuje rizika, která se vztahují k zákazníkovi, ...
  • Kolektory - možnosti inovativního řešení problémů 

   Author: Švec Tomáš; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kondenzace obvodových zdí, příčiny, následky a opatření 

   Author: Třasáková Daniela; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kondenzace obvodového zdiva se zaměřením primárně na kondenzaci na vnitřním povrchu obvodového zdiva. Autor se v práci zabývá obecnými požadavky, návrhem konstrukcí z hlediska ...
  • Kontrola kvality - dokončovací práce 

   Author: Škrabal Jakub; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kontrola kvality dokončovacích prací 

   Author: Vrba Filip; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem práce byla analýza požadavků na kvalitu u dokončovacích prací, jako nanášení omítek, pokladu dlažby a obkladů, zhotovení podlah a montáž sádrokartonových konstrukcí. Uvedením doporučení a požadavků na již dokončená ...
  • Kontrola kvality dokončovacích prací na projektu KOTI Nová Vinohradská 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na kontrolu kvality dokončovacích prací. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autor zabývá obecnými požadavky na kvalitu dokončených prací. Následuje analýza vybraných kontrolních metod. ...
  • Kontrola kvality keramických obkladů a dlažby 

   Author: Milan Červený; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Kaplan Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem mé bakalářské práce je analýza požadavků na kvalitu povrchových úprav stěn. Vybral jsem si konkrétně keramické obklady a dlažby, které na sebe navazují. V bakalářské práci rozeberu požadavky na kvalitu, ochranu povrchů ...
  • Kontrola kvality plochých střešních plášťů zaměřená na plastové fólie 

   Author: Matula Tomáš; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kontrola kvality provedení monolitických železobetonových konstrukcí Viladům Chodov 

   Author: Andrea Reimitzová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je stanovení a popsání obecných pravidel při provádění monolitických železobetonových konstrukcí a jejich kontrolu kvality, následné ověření a aplikace získaných teoretických znalostí na ...
  • Kontrola kvality stavby 

   Author: Žárský Ondřej; Supervisor: Bednářová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)