Now showing items 77-96 of 587

  • Implementace software při soupisu vad a nedodělků 

   Author: Lukeš Vojtěch; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku vad díla v průběhu realizace stavebních zakázek z pohledu technického dozoru investora a její následné implementace softwaru. Úvodní teoretická část obsahuje stav ...
  • Inovační systémy v oblasti zateplovacích systémů 

   Author: Pávek Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Instalace fotovoltaických panelů na střechu objektu 

   Author: Michal Kvasnička; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými panely, principem jejich výroby a likvidace, možností realizace na různé typy střech či fasád, dále účinností výroby elektrické energie s ohledem na sklon a orientaci ke ...
  • Inteligentní řídící systémy budovy 

   Author: Vojta Lukáš; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská pojednává o inteligentních řídicích systémech budov, které se používají pro automatizaci obytných budov. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je proveden rozbor jednotlivých ...
  • Investiční náklady a doba realizace jako porovnávané parametry při využití variant demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy 

   Author: Fait Tomáš; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce řeší časové a finanční srovnání stavební úpravy objektu ve variantách demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy. Jsou zde řešeny tyto hlavní oddíly: zakreslení ...
  • Izolace z ovčí vlny 

   Author: Bartoš Milan; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jeřábnické práce z hlediska BOZP 

   Author: Kocová Veronika; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Jeřábnické práce z hlediska BOZP Tato práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při jeřábnických pracích na staveništi. Autor se zabývá typy jeřábu a prací s nimi. Zaměřuje se na profese, které se na staveništi a v ...
  • K problematice provádění horkovodu ve složitých podmínkách 

   Author: Karafiát Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K technologiím bezbariérového zpřístupnění stanic metra Praha 

   Author: Vu Phu Vinh; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného budování kaskádovitých výtahů do stanic metra v Praze za běžného provozu. Autor analyzuje průběh stavby a poukazuje na možné komplikace, které mohou během výstavby takto ...
  • K termínům výstavby objektu H Milíčovský háj 

   Author: Divišová Barbora; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vícekriterálnímu porovnání technologie realizace velkorozměrových a klasických obkladů 

   Author: Kunc Marek; Supervisor: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K výstavbě vybraných kcí Sportovně - rekreačního areálu Medvědín 

   Author: Hošna Lukáš; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Kategorizace ekostaveb od 90. let 

   Author: Jirušová Jana; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Tilinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V této bakalářské práci se autor zabýval kategorizací ekostaveb od 90. let. Nejprve se zaměřil na popsání přírodních materiálů používaných v České republice. U materiálů se především zaobíral využitím ve stavebnictví. Dále ...
  • Kladení keramických deskových materiálů na pružné podklady 

   Author: Štoková Kateřina; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kolektory - možnosti inovativního řešení problémů 

   Author: Švec Tomáš; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kondenzace obvodových zdí, příčiny, následky a opatření 

   Author: Třasáková Daniela; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kondenzace obvodového zdiva se zaměřením primárně na kondenzaci na vnitřním povrchu obvodového zdiva. Autor se v práci zabývá obecnými požadavky, návrhem konstrukcí z hlediska ...
  • Kontrola kvality - dokončovací práce 

   Author: Škrabal Jakub; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kontrola kvality dokončovacích prací 

   Author: Vrba Filip; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem práce byla analýza požadavků na kvalitu u dokončovacích prací, jako nanášení omítek, pokladu dlažby a obkladů, zhotovení podlah a montáž sádrokartonových konstrukcí. Uvedením doporučení a požadavků na již dokončená ...
  • Kontrola kvality dokončovacích prací na projektu KOTI Nová Vinohradská 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na kontrolu kvality dokončovacích prací. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autor zabývá obecnými požadavky na kvalitu dokončených prací. Následuje analýza vybraných kontrolních metod. ...
  • Kontrola kvality keramických obkladů a dlažby 

   Author: Milan Červený; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Kaplan Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem mé bakalářské práce je analýza požadavků na kvalitu povrchových úprav stěn. Vybral jsem si konkrétně keramické obklady a dlažby, které na sebe navazují. V bakalářské práci rozeberu požadavky na kvalitu, ochranu povrchů ...