Now showing items 457-476 of 587

  • Technická řešení konstrukčních systémů pro pasivní budovy 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technologická analýza postupu realizace HS Jedenáctky VS 

   Author: Sádecký Marek; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Technologická analýza procesu-kamenné fasády 

   Author: Hakl Petr; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Technologická analýza vhodnosti použití inteligentních systémů v budovách 

   Author: Vaníček Ondřej; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Technologická analýza vodních hasicích zařízení 

   Author: Toman Petr; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Technologická optimalizace návrhu podhledů ve vybraných podmínkách 

   Author: Charvát Pavel; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Marušiak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se v této bakalářské práci zabývá rozborem jednotlivých typů stropních podhledů. Dále zpracovává multikriteriální zhodnocení specifikovaných variant stropních podhledů s určenými kritérii pro porovnání. Autor v této ...
  • Technologická optimalizace návrhu skladby ploché střechy ve vybraných podmínkách 

   Author: Prouzová Karolína; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hošna Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce je zaměřena na vybrané skladby ploché střechy. Zabýváme se zde všeobecně typy plochých střech a dále detailním popisem vybraných skladeb včetně výhod a nevýhod z hlediska technologie. Zaměřujeme se na rozbor ...
  • Technologická optimalizace návrhu skladeb konstrukcí samostatně stojícího rodinného domu ve vybraných podmínkách 

   Author: Marek Ulč; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá vývojem rodinných domů z hlediska konstrukčního, materiálového a z hlediska právních předpisů pro obálku budovy z hlediska prostupu tepla. V práci jsou navrženy skladby obálky budovy vyhovující právním ...
  • Technologické posouzení sklobetonových konstrukcí 

   Author: Bukovinský Jiří; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technologické posouzení udržitelnosti zemědělské stavby - objekt K100 - farma Kostelní 

   Author: Bareš Filip; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Technologické posouzení udržitelnosti zemědělské stavby - objekt K100 - farma Kostelní". V první části se práce zabývá obecnými degradačními procesy, které mají negativní vliv na budovy. ...
  • Technologické posouzení zem. brownfieldu - 4.řadý kravín - farma Hudlice 

   Author: Abraham Vít; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá technologickým posouzením zemědělského brownfieldu a vlivu stavebních degradací na užití zemědělských staveb a na jejich funkčnost. Je předložen stručný přehled vývoje zemědělských staveb na našem ...
  • Technologické řešení skladby zvolených konstrukcí vybraných imitací historických staveb s ohledem na moderní požadavky 

   Author: Edvard Lanz; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných historických objektů, konkrétně srubů a civilních domů 18. a 19. století na území dnešních Spojených států amerických. Práce se zabývá architekturou, technologií výstavby ...
  • Technologicko-ekonomické porovnání dřevostaveb a cihelných staveb rodinných domů 

   Author: Matoušek Filip; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technologicko-ekonomické posouzení variant zateplení bytového domu 

   Author: Jandová Blanka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení energetické náročnosti objektu s důrazem na splnění aktuálních legislativních požadavků. Především se pak blíže zaměřuje na různé možnosti zateplení obálky budovy a posuzuje ...
  • Technologický postup rekonstrukce střechy Office Hybernská 

   Author: Adam Michálek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Autor se v této bakalářské práci zabývá návrhem technologického postupu při rekonstrukci střechy historického objektu v centu Prahy. Teoretická část je zaměřena úvodem do různých druhů střech. Dále se zaměřuje na architektonické ...
  • Technologie provádění a kvalita pohledového betonu 

   Author: Petr Jonák; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá technologii provádění a kontrolou kvality pohledového betonu, ve smyslu stavebního materiálu uplatňujícího se především v českém stavebnictví. Text práce popisuje, co to vlastně beton je, z čeho ...
  • Technologie provádění a možnosti využití sádrokartonových konstrukcí při rekonstrukcích a modernizacích budov 

   Author: Kafka Miroslav; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technologie provádění obvodových plášťů 

   Author: Bílek Ondřej; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Technologie realizace prosklených fasád 

   Author: Chlistovský Jiří; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Technologie realizace výškových budov 

   Author: Krejčí Tomáš; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)