Now showing items 41091-41110 of 45935

  • Vliv technologie na vlastnosti povrchových vrstev pohledového betonu 

   Author: Reiterman Pavel; Supervisor: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
   Pohledový beton v současné době zažívá ohromnou renesanci a stal se symbolem moderní architektury. S přibývajícími zkušenostmi z úspěšných realizací se tak stává stále populárnějším výrazovým prostředkem, který nyní zasahuje ...
  • Vliv technologie pro podporu provádění kódu pomocí více logických jader na výkonnost 

   Author: Pešek Zdeněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv technologie vlečného omílání na kvalitu lisovacího nástroje 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupovým lisováním, měřením mikrogeometrie, možnostmi technologie vlečného omílání, a využitím této technologie pro úpravu lisovacích nástrojů.
  • Vliv technologie výroby na strukturu vybrané Al slitiny 

   Author: Altera David; Supervisor: Pešlová Františka; Opponent: Luptáková Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-13)
   Diplomová práce se zabývá plátovanými plechy hliníkové slitiny EN AW-2024 v závislosti na různých dobách výdrže při vysokých teplotách během tepelného zpracování a jejími vlivy na materiálové vlastnosti. V první části ...
  • Vliv technologií zinkování na vlastnosti organických povlaků 

   Author: Lorenc David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává o technologiích galvanického a žárového zinkování. Dále je popsán vliv vodíku v povrchových úpravách, nátěrové hmoty, kataforéza a práškové plasty. V experimentální části ...
  • Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si 

   Author: Rašovec Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kotas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi postřiků kovových forem a to konkrétně jejich tepelnou vodivostí. Experiment, který zkoumal vlastnosti postřiků, se realizoval ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Při ...
  • Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy 

   Author: Pospíchal Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Szalay Zsuzsa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem simulace tepelného ...
  • Vliv tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení P/M ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 

   Author: Rybák Tomáš; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení odolnosti proti opotřebení ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 vyrobené práškovou metalurgií. Experimentální materiál byl zpracován konvenčním způsobem tepelného zpracování a ...
  • Vliv tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení P/M rychlořezné oceli Vanadis 30 

   Author: Šplíchal Vojtěch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá hodnocením odolnosti proti opotřebení rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené práškovou metalurgií po různých režimech tepelného zpracování. V experimentální části je sledován vliv doby austenitizace, ...
  • Vliv tepelného zpracování na strukturu kovových materiálů vyrobených 3D tiskem 

   Author: Šulc Jakub; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Čejka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem bakalářské práce je posoudit vliv tepelného zpracování na strukturu kovového materiálu vyrobeného 3D tiskem. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o metodách aditivních technologií a jejich aplikací. Dále ...
  • Vliv tepelného zpracování na užitné vlastnosti nástrojové oceli X210Cr12 

   Author: Kuksenko Yana; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek tepelného zpracování na mechanické vlastnosti vysoce legované ledeburitické nástrojové oceli X210Cr12. Jsou porovnány různé režimy tepelného zpracování a to z hlediska ...
  • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti pružinové oceli 54SiCr6 

   Author: Otakar Kuchař; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá hodnocením vlastností a struktury pružinové oceli 54SiCr6 v rámci různých podmínek tepelného zpracování. Vzorky A byly žíhány ke snížení pnutí při teplotě 300, 340, 380 a 420 °C po dobu 20 a 40 minut v ...
  • Vliv tepelného zpracování na změnu struktury polyamidu 

   Author: Opěla Jiří; Supervisor: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv teplotní zátěže na mikrostrukturu a vlastnosti Ni slitiny IN713LC 

   Author: Petr Holub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu tepelného zpracování superslitiny IN713LC, na její vlastnosti a mikrostrukturu. Byly provedeny tahové zkoušky v intervalu teplot 700-1050 °C a měření tvrdosti na všech typech ...
  • Vliv teplotního cyklu na napjatost bezstykové koleje 

   Author: Psotka Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání kombinované odezvy bezstykové koleje a nosné konstrukce mostu na působící zatížení. V první části je shrnuta dostupná literatura zabývající se touto problematikou včetně platných návrhových ...
  • Vliv teplotního profilu na výskyt voidů v pájených spojích 

   Author: Mikula Tomáš; Supervisor: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Author: Hintermüller Jan; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Vliv teploty na historické objekty 

   Author: Beran Pavel; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
   Tato disertační práce se zabývá vlivem teploty na historické zdivo a objekty. V první části práce je řešena simulace teplotní odezvy konstrukce nebo její části na změnu vlastností okolního, zejména vnějšího prostředí. Velmi ...
  • Vliv teploty na korekce výšky a její provozní aplikace 

   Author: Jan Cejnar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Úvod této bakalářské práce je zaměřen na seznámení čtenáře s legislativními požadavky a metodikou provádění oprav výšky. Cílem práce je vyhodnocení současných provozních postupů uplatňovaných pro korekce výšky se změnou ...
  • Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových konstrukcí 

   Author: Strmisková Renáta; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce se zabývá sendvičovými nosníky, zejména vlivem teploty na změnu jejich vlastností při zatěžování. Zahrnuje laminátovou i sendvičovou teorii výpočtu průhybu při zatěžování na tzv. tříbodový ohyb. Vedle teorie je ...