Now showing items 41091-41110 of 44047

  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

   Author: Váchová Adéla; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
  • Využití systému sledování polohy vozidel v operativním řízení provozu 

   Author: Veselý Václav; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Využití systému TramTrain v podmínkách České republiky 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-28)
   Diplomová práce usiluje o posouzení realizovatelnosti a společenské prospěšnosti v minulosti zhotovených projektů zřízení systému Tram - train k obsluze metropolitních a konurbačních území České republiky. V první části ...
  • Využití systému vlakotramvaje v oblasti mezi Plzní a Plasy 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Obsahem diplomové práce je projekt výstavby systému Tram-Train ve spádové oblasti železniční trati č. 160 mezi Plzní a Plasy. Projekt diplomové práce zahrnuje variantní návrh modernizace železniční trati v úseku Plzeň ...
  • Využití systémů FACTS v přenosových soustavách 

   Author: Zamphiropolos Murto Juan Jose; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití systémů GPS, EGNOS a GALILEO v letecké dopravě 

   Author: Krastenics Petr; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je vypracovat materiál sloužící jako vstupní podklad pro pracovníky společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o. začínající působit v oblasti satelitní navigace a jejího využití v aplikacích letecké ...
  • Využití šedé a dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Martin Ekrt; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá využitím dešťové a šedé vody v bytovém objektu. V práci je popsán návrh systémů dešťové a šedé vody. Návrh velikosti a umístění akumulačních nádrží a vypracování projektové dokumentace vnitřního ...
  • Využití šedých a dešťových vod ve školských budovách 

   Author: Pulcová Miroslava; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Využití šedých vod 

   Author: Tománek Pavel; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru 

   Author: Kubeš Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití tabulkového procesoru pro sběr a záznam dat 

   Author: Dousek Daniel; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je podat informace o platformách pro zabudované systémy, o použitých přístrojích, jejich způsobu komunikace a o tabulkových procesorech a jejich možnostech. Dále popíšu, jak jsem vytvořil makro pro sběr ...
  • Využití tapů v rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Šobová Aneta; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití technických prostředků Policie České republiky při zásahu na místě požáru 

   Author: Tomáš Klenka; Supervisor: Petřík Zdeněk; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit a analyzovat dostupné technické vybavení prvosledových hlídek Policie České republiky (dále jen PČR), Krajského ředitelství policie hl. m Prahy (dále jen KŘP hl. m. Prahy) pro provedení ...
  • Využití technických prostředků v rehabilitaci pacienta s neurodegenerativním onemocněním mozečku 

   Author: Balounová Michaela; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rehabilitace pacienta s degenerativním
  • Využití technických prostředků v terapii poruch hybnosti horní končetiny 

   Author: Šajtárová Lucie; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem bakalářské práce je použití přístrojové terapie v rehabilitaci zhoršené funkce ruky u pacientů s centrální hemiparézou. Práce obsahuje teoretickou část, metodologii práce a speciální část. V teoretické části ...
  • Využití technik strojového učení pro detekci útoků v prostředí Active Directory 

   Author: Lukáš Kotlaba; Supervisor: Buchovecká Simona; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Active Directory je nástrojem centralizované administrace a správy identit v mnoha organizacích. Zajištění jeho zabezpečení je nezbytné k ochraně přístupových dat uživatelů, podnikových systémů a citlivých dat před ...
  • Využití technologie Blockchain pro Smart Contracts ve stavebních projektech 

   Author: Veronika Neradová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití technologie Blockchain a Smart Contracts pro smluvní vztahy ve stavebních projektech. Nejprve je představena samotná technologie Blockchain a princip jejího fungování. Následně ...
  • Využití technologie DMLS při výrobě forem a nástrojů 

   Author: Andronov Vladislav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kovového 3D tisku, konkrétně metody DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a aplikací této metody na výrobu forem a nástrojů. Cílem práce je teoretické využití technologie DMLS k ...
  • Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru 

   Author: Miroslav Štěrba; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci ...
  • Využití technologie IP telefonů ve firemní praxi 

   Author: Hrabák Marek; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)