Now showing items 19794-19813 of 33927

  • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

   Author: Saikin Diego Alejandro; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
  • Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry realizované na jednočipovém počítači 

   Author: Báča Tomáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belda Květoslav
   Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému pro vícerotorovou bezpilotní helikoptéru s použitím metody prediktivního řízení. Za cíl si klade vývoj vestavěného systému, který umožní výpočet regulátoru přímo na palubě ...
  • Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami 

   Author: Bouček Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá sledováním trajektorie a vyhýbáním se překážkám pro bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Cílem této práce je návrh a realizace prediktivního regulátoru přímo na palubě letounu pro plně samostatný let. ...
  • Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem 

   Author: Předota Jan; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Jiří Řehoř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou teplovodního vytápění v budovách, ve kterých jsou využity jednopotrubní otopné systémy. Popisuje tepelné vztahy v budovách a vztahy týkající se přenosu tepla skrze teplotní výměníky. ...
  • Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit ...
  • Prediktivní řízení malých hybridních solárních systémů 

   Author: Šmídek Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Kozel Aleš
   Malé hybridní fotovoltaické systémy přináší jejich uživatelům zvýšení energetické nezávislosti a snížení nákladů za nakupovanou elektrickou energii. Tato práce se zabývá prediktivním řízením těchto systémů na základě ...
  • Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla 

   Author: Tůma Jiří; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se ...
  • Prediktivní technická diagnostika technologických procesů 

   Author: Pohl, Tomáš; Supervisor: Seborský, Stanislav; Šmejkal, Ladislav
   (2013-11-21)
  • Prefabrikace v mostním stavitelství 

   Author: Veltruská Kateřina; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této práce je zjistit výhodnost větší míry využití prefabrikace v mostním stavitelství. Nejdříve je analyzován vývoj dopravy, stav silniční a dálniční sítě a nastavení investic do dopravní infrastruktury České ...
  • Prefabrikované dílce pro rekonstrukce obálky budovy 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Současná situace Evropského bytového fondu je dlouhodobě neudržitelná. Budovy jsou zodpovědné až za 40% celkové spotřeby energie v Evropě. Rekonstrukce těchto domů se proto stala prioritou posledních let a jediný způsob, ...
  • Prefabrikované prvky z drátkobetonu 

   Author: Jemelíková Petra; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Prefeasibility Study projektu Výrobní a provozní budova v Hostivaři 

   Author: Hálková Eliška; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Preference autobusů MHD v podmínkách ČR 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce 

   Author: Bečicová Radka; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Krpešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Preference Handling in Relational Query Languages 

   Author: Nedbal Radim; Supervisor: Štuller Július; Opponent: Vojtáš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   A fully declarative and context sensitive language for encoding preferences in database systems is introduced
  • Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

   Author: Hlubučková Kristýna; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Průša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...
  • Preference veřejné dopravy v intravilánu 

   Author: Váňa Michal; Supervisor: Pejša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

   Author: Bursík David; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: FIlip Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
  • Preference výstavby metra v Praze 

   Author: Šilhánek Luděk; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Preferenční osa Spořilov - Želivského 

   Author: Cieslová Klára; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Pelant Jií
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Preferenční osa Spořilov - Želivského" je analýza významného tangenciálního přepravního tahu vedeného městskými částmi Praha 3, Praha 4 a Praha 10 se zaměřením na problematiku zpožďování ...