Now showing items 19794-19813 of 36106

  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Hovorková Jitka; Supervisor: Šikola Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Talaša Miroslav; Supervisor: Šikola Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Skála Josef; Supervisor: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Lajda Štěpán; Supervisor: Šikola Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Kutěj Ondřej; Supervisor: Šikola Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Babák Michal; Supervisor: Šikola Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Kaplanová Martina; Supervisor: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Kozelka Martin; Supervisor: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Polyfunkční objekt Hradčanská, Praha 

   Author: Zuzulová Katarína; Supervisor: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Michaela Novotná; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Liberci, na pozemcích bývalých jatek. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie, proměňující dosud nezastavěné území brownfieldu ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Amálie Sirotková; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   POLYFUNKČNÍ OBJEKT - LIBEREC Obsahem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na pozemcích areálu bývalých městských jatek v Liberci, v městské části Jeřáb. V rámci předdiplomního projektu byla zpracována urbanistická ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Barbora Suchánková; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je obnova areálu bývalých jatek na okraji Liberce. Záměrem je vybudovat zde novou rezidenční čtvrť s převahou bydlení, doplněnou o veřejnou vybavenost. Nově navržená zástavba tvoří tři samostatné ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Pavel Kříž; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce je vytvoření polyfunkčního objektu v Liberci, který se nachází na území bývalých městských jatek, které je v současné době nevyužité a tento brownfield tak nabízí ideální příležitost k rozvoji města. ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Zuzana Lahodová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracovat jednu z polyfunkčních budov rezidenčního komplexu navrhovaného v předdiplomním projektu. Řešené území leží v Liberci v oblasti zahrádkářských kolonií na pozemku bývalých jatek. Tato ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Daniela Medunová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nové polyfunkční objekty v Liberci na území bývalých jatek. Diplomová práce navazuje na předdiplomovou, ve které byl vytvořen urbanistický koncept území. Nové hmotové řešení ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Nikola Moravcová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Obsahem diplomové práce je vytvoření polyfunkčního objektu na pozemku bývalých jatek v Liberci, který navazuje na urbanistickou studii předdiplomního projektu. Řešený objekt je situován ve středu území u navrženého náměstí, ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Alice Husáková; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v areálu bývalých jatek v Liberci. Práce navazuje na předdiplomní projekt minulého semestru, který řešil urbanismus širšího území. Z navržených tří blokovývh objektů ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Tereza Hlavsová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce je architektonické řešení areálu bývalých jatek v Liberci vycházející z před diplomního projektu navrhující urbanismus v dané lokalitě. Navržený polyfunkční objekt se skládá ze tří částí, tří věží. ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Kateřina Gayerová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčních domů. Objekty se nachází na nevyužitém pozemku bývalých jatek v lokalitě Janův důl v Liberci. Architektonický koncept reaguje na okolní urbanismus a dotváří prostor nově ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Nella Maslák; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu na pozemku bývalých jatek v Liberci. Navržený objekt reaguje na okolí a zároveň na zpracované urbanistické řešení lokality. Návrh vychází ze stávající zástavby v ...