Now showing items 19814-19833 of 33948

  • Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla 

   Author: Tůma Jiří; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se ...
  • Prediktivní technická diagnostika technologických procesů 

   Author: Pohl, Tomáš; Supervisor: Seborský, Stanislav; Šmejkal, Ladislav
   (2013-11-21)
  • Prefabrikace v mostním stavitelství 

   Author: Veltruská Kateřina; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této práce je zjistit výhodnost větší míry využití prefabrikace v mostním stavitelství. Nejdříve je analyzován vývoj dopravy, stav silniční a dálniční sítě a nastavení investic do dopravní infrastruktury České ...
  • Prefabrikované dílce pro rekonstrukce obálky budovy 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Současná situace Evropského bytového fondu je dlouhodobě neudržitelná. Budovy jsou zodpovědné až za 40% celkové spotřeby energie v Evropě. Rekonstrukce těchto domů se proto stala prioritou posledních let a jediný způsob, ...
  • Prefabrikované prvky z drátkobetonu 

   Author: Jemelíková Petra; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Prefeasibility Study projektu Výrobní a provozní budova v Hostivaři 

   Author: Hálková Eliška; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Preference autobusů MHD v podmínkách ČR 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce 

   Author: Bečicová Radka; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Krpešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Preference Handling in Relational Query Languages 

   Author: Nedbal Radim; Supervisor: Štuller Július; Opponent: Vojtáš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   A fully declarative and context sensitive language for encoding preferences in database systems is introduced
  • Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

   Author: Hlubučková Kristýna; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Průša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...
  • Preference veřejné dopravy v intravilánu 

   Author: Váňa Michal; Supervisor: Pejša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

   Author: Bursík David; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: FIlip Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
  • Preference výstavby metra v Praze 

   Author: Šilhánek Luděk; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Preferenční osa Spořilov - Želivského 

   Author: Cieslová Klára; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Pelant Jií
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Preferenční osa Spořilov - Želivského" je analýza významného tangenciálního přepravního tahu vedeného městskými částmi Praha 3, Praha 4 a Praha 10 se zaměřením na problematiku zpožďování ...
  • Prefetching webových stránek 

   Author: Honsů Kryštof; Supervisor: Hapalová Lenka; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prehistorické muzeum 

   Author: Lehnerová Edita; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-19)
  • Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích 

   Author: Vitnerová Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Nejčastější příčinou reprodukčních neúspěchů především u starších žen je výskyt chromozomových abnormalit v raných lidských embryích. Hlavním cílem preimplantačního testování embryí je proto zabránit přenosu aneuploidního ...
  • PRELIMINARY STUDY ON COMBUSTION AND OVERALL PARAMETERS OF SYNGAS FUEL MIXTURES FOR SPARK IGNITION COMBUSTION ENGINE 

   Author: Toman , Rastislav; Polóni , Marián; Chríbik , Andrej
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This paper presents a numerical study on a group of alternative gaseous fuels – syngases, and their use in the spark-ignition internal combustion engine Lombardini LGW 702. These syngas fuel mixtures consist mainly of ...
  • Prenatální screening chromozomálních aberací plodu 

   Author: Dvořáková Veronika; Supervisor: Příhonská Jindra; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářské práce podává stručný přehled o možnostech prenatální detekce vrozených
  • Preparation of Electrically Conductive Adhesives Modified with AgNO3 

   Author: Unknown author
   (IEEE, 2009-05)
   The goal of the work has been to find if addition of Ag+ ions into electrically conductive adhesive can improve its electrical conductivity. Ag+ ions can aggregate and form additional conductive bridges between filler ...