Zobrazují se záznamy 19814-19833 z 33621

  • Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase 

   Autor: Frantál Petr; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro ...
  • Proces a metody získávání a výběru pracovníků 

   Autor: Polenová Kristýna; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Proces akreditace a řízení požární akreditované zkušební laboratoře 

   Autor: Kaňok Kryštof; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Bursíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce slouží jako souhrnný podklad pro proces akreditace a následné řízení a vedení akreditované zkušební laboratoře. Práce vychází zejména z normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci ...
  • Proces certifikace FNPTII v rámci ATO 

   Autor: David Tomáš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Proces certifikace FNPT II v rámci ATO" je vytvořit srozumitelný souhrn informací týkající certifikace zařízení FNPT II pro jeho následné využití ve výcvikové organizaci. Následně jsou v práci ...
  • Proces eroze a sedimentace na povrchu pohyblivého dna 

   Autor: Šípka Branislav; Vedoucí práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů 

   Autor: Jura Jakub; Vedoucí práce: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Proces investičního rozhodování stavebního podniku 

   Autor: Knapová Helena; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá investováním stavebního podniku do strojů a zařízení. Práce ukazuje postup výběru konkrétního stavebního stroje i postup při výběru zdroje financování této investice, a to konkrétně výběr ...
  • Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území 

   Autor: Holubec Pavel; Vedoucí práce: Mansfeldová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Základní témata disertace jsou obsažena již v jejím názvu: "Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území", leč pokud bychom měli téma disertace vyjádřit jedním slovem, tím patrně nejvýstižnějším bude ...
  • Proces náboru a výběru zaměstnanců 

   Autor: Davidová Sandra; Vedoucí práce: Barták Jan; Oponent práce: Beroušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Proces odbavení zavazadel na LKPR 

   Autor: Nehasil Karel; Vedoucí práce: Fajt Vladimír; Oponent práce: Ceeh Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl popsat a přiblížit opomíjenou tématiku v oblasti letecké dopravy a tou je - Proces odbavení zavazadel, se zaměřením na LKPR. Jednotlivé kapitoly se věnují konkrétním činnostem, ...
  • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

   Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
  • Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě 

   Autor: Černá Tereza; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Hromíř Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě" je popsat technologie používané při přepravě a skladování zboží pod kontrolovanou teplotou, analyzovat současný stav přepravy farmaceutického zboží ...
  • Proces přípravy, výstavby a užívání fotbalových hřišť 

   Autor: Sůrová Marie; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je proces životního cyklu fotbalových hřišť. Řeší rozdíly mezi jednotlivými druhy povrchů a jejich výhodnosti z různých úhlů pohledu. Popisuje jednotlivé kroky provozu a údržby jednotlivých ...
  • Proces radioterapie externími fotonovými svazky z hlediska práce radiologického asistenta 

   Autor: Richtrová Lenka; Vedoucí práce: Efremova Yulia; Oponent práce: Halfarová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Proces realizace soukromých letů 

   Autor: Majnušová Klára; Vedoucí práce: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Proces řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku 

   Autor: Blažek Josef; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Zdiarský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky v kontextu online komuni-kace. Hlavní pozornost je věnována analýze současného stavu a seznámení s komunikačními prostředky, které zkoumaná společnost využívá k řízení ...
  • Proces strojového učení pro spektroskopická data 

   Autor: Zvolský Grant; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Data ze spektroskopických senzorů často vyžadují zpracování specifické pro daný problém. Cílem této práce je navrhnout framework strojového učení pro analýzu spektroskopických dat. Práce představuje běžné metody zpracování ...
  • Proces vstupu na trh zdravotnického prostředku ze země mimo EU, analýza rizik a očekávaného vývoje v EU 

   Autor: Havlová Jitka; Vedoucí práce: Vacek Jakub; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Proces výběru zaměstnanců v mezinárodním podniku 

   Autor: Zikmundová Tereza; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců ve společnosti P3 Logistic Parks se zaměřením na pozici Property Managera a navrhnout doporučení ke zlepšení tohoto procesu. V teoretické ...
  • Proces výcviku leteckého personálu z pohledu výkonu státního odborného dozoru 

   Autor: Fišerová Klára; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)