Now showing items 19814-19833 of 36775

  • Podnikatelský záměr - Realitní investice a rekonstrukce 

   Author: Pultar Jan; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje popis, význam a hodnotu podnikatelského plánu. Rozvádí postup při jeho sestavení a klíčové prvky, které musí obsahovat. Dále uvádí jeho využití v podnikatelské sféře a odpovídá na ...
  • Podnikatelský záměr firmy Image Care s.r.o. 

   Author: Nekardová Kamila; Supervisor: Srpová Jitka; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Podnikatelský záměr fotovoltaické elektrárny 

   Author: Miňovský Martin; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský záměr na zavedení nového výrobku na trh 

   Author: Balák Jindřich; Supervisor: Tyll Ladislav; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato diplomová práce prezentuje návrh podnikatelského záměru pro zavedení nového výrobku z oblasti herních zařízení na trh pro konkrétní společnost ProfiGamer, s.r.o. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu. ...
  • Podnikatelský záměr na zavedení nového výrobku na trh 

   Author: Balák Jindřich; Supervisor: Tyll Ladislav; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato diplomová práce prezentuje návrh podnikatelského záměru pro zavedení nového výrobku z oblasti herních zařízení na trh pro konkrétní společnost ProfiGamer, s.r.o. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu. ...
  • Podnikatelský záměr pro čerpání dotací z EU 

   Author: Joch Lukáš; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Krištofová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr, jehož sestavení přináší firmějasně zachycený cíl, stejně tak jako popis jeho náplně, finanční náročnost a strategii dosažení. Jelikož je Česká republika členem Evropské ...
  • Podnikatelský záměr pro otevření salátového bistra 

   Author: Jan Frajbiš; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Žáček Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je sestavení kompletního podnikatelského plánu na téma otevření salátového bistra, za účelem zjištění, zda je tento podnikatelský záměr v oblasti pohostinství a služeb konkurenceschopný a zda je možné ...
  • Podnikatelský záměr pro rezervační systém 

   Author: Douda Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podnikatelský záměr rekonstrukce haly ve Slaném 

   Author: Macák Jakub; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

   Author: Dobrovolschi Olga; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
  • Podnikatelský záměr tvorby a zavedení podnikových informačních systémů 

   Author: Filip Nezbeda; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení softwarové společnosti, která se zaměřuje na tvorbu informačních systémů. Dalším cílem je analýza přínosu informačních systému pro společnosti ...
  • Podnikatelský záměr výstavby a provozování bytového domu s nákladovým nájemným 

   Author: Martinec Tomáš; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský záměr výstavby datového centra na území ČR 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Podnikatelský záměr: Otevření centra Flexi-rehab 

   Author: Poláková Tereza; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Klička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce obsahuje podnikatelský záměr, ve kterém jenavrženo, popsáno a finančnězhodnoceno nové fyzioterapeutické zařízenísnázvem Flexi-rehab s. r. o. , které bysespecializovalo na cvičení skmitací tyčí Flexi-bar?. ...
  • Podnikateĺský plán ako nástroj strategického riadenia malej firmy 

   Author: Mokrá Veronika; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vacík Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Predmetom diplomovej práce s názvom "Podnikateľský plán ako nástroj strategického riadenia v malom podniku" je vyhodnotenie situácie materskej firmy na Slovensku, či je otvorenie novej predajne v Českej republike pre ňu ...
  • Podnikateľský plán na založenie podniku 

   Author: Pavlíková Miroslava; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto plánu, ktorý bude ...
  • Podnikání a elektronická hudba 

   Author: Bokisch Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podnikání ve zdravotnictví 

   Author: Švandrlíková Markéta; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Práce přináší náhled na podnikání v českém zdravotnictví a poskytuje přehled legislativních podmínek podnikání a dokumentů, které se založení a vedení soukromé zdravotnické praxe týkají. V aplikační části je potom modelově ...
  • Podniková etika 

   Author: Vrtišková Nikola; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Krolupper Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá etikou, etickým kodexem, a zvláště pak kodexem daňových poradců. Její cíl je analyzovat a definovat pravidla etického chování, dále se práce zabývá informovaností zaměstnanců o etickém kodexu a jejich ...