Zobrazují se záznamy 19774-19793 z 33617

  • Problematika zajištění bezpečného pracoviště při údržbě 

   Autor: Pekařová Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Brožová Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této bakalářské práci se autor zabývá údržbou staveb z pohledu prací ve výšce. Počínaje současnou legislativou. Autor vymezí pojmy údržba a pracoviště. Následně se věnuje rozdělením systémů, které slouží pro zajištění ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Autor: Válová Veronika; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen na vyšších pozicích. Obecným cílem je popis teoretických poznatků a analýza rovnosti příležitostí žen a mužů v organizacích. V teoretické práci se zaměřujeme ...
  • Problematika zaplavených objektů 

   Autor: Škrteľová Petra; Vedoucí práce: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problematika zařazení tématu OČMU do výuky na základních školách z pohledu pedagogických pracovníků 

   Autor: Kučerová Lucie; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem dřívější branné výchovy a aktuálním začleněním tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů základních škol. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální ...
  • Problematika zateplování srubových stěn ze strany interiéru 

   Autor: Hlaváč Richard; Vedoucí práce: Krňanský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problematika zavedení elektronického receptu a jeho ekonomické aspekty v ambulantní péči 

   Autor: Filip Jakub; Vedoucí práce: Dohnal František; Oponent práce: Šroub Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce byla identifikace a zhodnocení možných dopadů zavedení elektronického receptu doambulantní péče. Mezi použité metody patří analýza porovnávající výšenákladů a možných úspor, CBA a SWOT analýza. Studie ...
  • Problematika zábavní pyrotechniky 

   Autor: Milotová Michaela; Vedoucí práce: Koubík Karel; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Téma bakalářské práce je Problematika zábavní pyrotechniky. Cílem bakalářské práce je nastínit problematiku zábavní pyrotechniky a zjistit u dětí informovanost v oblasti zábavní pyrotechniky. Teoretická část pojednává o ...
  • Problematika záborů u výstavby stanice metra Veleslavín 

   Autor: Škvor Radek; Vedoucí práce: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Problematika záměrného ovlivňování funkce GNSS přijímače 

   Autor: Dostál Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Globální satelitní navigace je čím dál více využívána v civilní infrastruktuře, veřejnou dopravu nevyjímaje. Byla zjištěna řada případů, kdy byly přijímače satelitní navigace neschopny příjmu signálu díky jednoduchým, ...
  • Problematika závislosti České republiky na importu energie 

   Autor: Hejzlar Filip; Vedoucí práce: Adamec Marek; Oponent práce: Bejbl Jan
   Bakalářská práce podrobuje analýze získávání a spotřebu zdrojů v České republice a na základě těchto analýz určuje míru závislosti ČR na importu energetických zdrojů a predikuje její budoucí vývoj. V práci jsou popsány ...
  • Problematika zobrazení plodu v prenatálním stadiu 

   Autor: Bařtipánová Nikol; Vedoucí práce: Kynčl Martin; Oponent práce: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá především zobrazovacími metodami, které se používají pro prenatální diagnostiku. V teoretické části jsou popsány jednotlivé invazivní i neinvazivní metody. U každé zobrazovací ...
  • Problematika zvládania násilia na futbalových štadiónoch v rámci krízového riadenia 

   Autor: Pánik Pavol; Vedoucí práce: Ralbovská Denisa Charlotte; Oponent práce: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Predložená bakalárska práca spracováva problematiku psychológie davu, konkrétne diváckeho násilia na štadiónoch z pohľadu krízového riadenia. Cieľom práce je priniesť celistvý pohľad na problematiku zvládania diváckeho ...
  • Problematika zvládání extremismu z pohledu Policie ČR 

   Autor: Beneš David; Vedoucí práce: Ralbovská Denisa Charlotte; Oponent práce: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce je zaměřena na problematiku extremismu na území České republiky z pohledu Policie ČR. Tedy z pohledu hlavního aktéra v boji s extremismem a jeho nezákonnými projevy. Jedná se o problematiku, která představuje ...
  • Problematika zvládání násilí na stadionech v rámci krizového řízení 

   Autor: Chlapec Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Obsahem mé bakalářské práce je problematika psychologie davu, konkrétně diváckého násilí na stadionech z pohledu krizového řízení. Tedy přinést celistvý pohled na problematiku násilí na sportovních akcích. Práce je zaměřena ...
  • Problematika zvládání násilí na stadionech v rámci krizového řízení 

   Autor: Svoboda Petr; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je přinést celkový pohled na problematiku diváckého násilí na fotbalových stadionech. Hlavním obsahem práce je charakterizovat dav a faktory na něj působící, dále rozdělení účastníků fotbalových utkání ...
  • Problems of heat transport in road construction and maintenance 

   Autor: Hoeft Michael; Vedoucí práce: Procházka Petr; Oponent práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   It has been developed a model for calculation of outdoor heatings with concrete surrounded pipes under nonsteady term running and near the reality and changing marginal conditions. The results are declarations about the ...
  • Problém cestujícího lovce hry Geocaching I 

   Autor: Schovánková Klára; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se zabývá hledáním tras pro hru Geocaching. Její součástí je porovnání různých algoritmů pro hledání vhodných tras se zaměřením na hladové algoritmy a 2-aproximační algoritmus. Těchto algoritmů je následně využito ...
  • Problém ohybu různých druhů mikrostrukturních optických vláken 

   Autor: Menendez Freile Guillermo Sebastian; Vedoucí práce: Lucki Michal; Oponent práce: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problém přerozvržení směn zaměstnanců řešený paralelními algoritmy na GPU 

   Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Bäumelt Zdeněk; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Problém rozvrhování komunikace na protokolu TTEthernet 

   Autor: Heller Martin; Vedoucí práce: Dvořák Jan; Oponent práce: Krejčí Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   TTEthernet je rozšířením Ethernetu o prostředky pro deterministickou komunikaci. V této práci TTEthernet stručně představíme a uvedeme stávající metody rozvrhování provozu v něm. Následně formulujeme tento rozvrhovací ...