Now showing items 136-155 of 155

  • Učicí metody skrytých Markovových modelů se spojitým časem 

   Author: Lopatovský Lukáš; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Šabata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Skrytý Markovův proces se spojitým časem je slibným modelem s využitím nejen pro biomedicínský výzkum. Nedostatek efektivních algoritmů pro jeho učení v minulosti výrazne omezoval jeho použití. Nedávno však byly prezentovány ...
  • Určování DNA sekvencí z Nanopore dat 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Daněček Petr; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Určování DNA sekvencí z Nanopore dat se v současnosti velmi rychle vyvíjí. Od představení zařízení MinION je možné se soustředit na část zvanou určování bází. Tato práce implementuje snadno použitelný nástroj, který k ...
  • Visualizace chování skupin modelů 

   Author: Fabián Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Barus Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práca za zaoberá problematikou vyhľadávania, filtrovania a vizualizácie vzťahov. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, schopný prehľadne zobraziť vzťahy medzi entitami pomocou grafovej vizualizácie podľa kritérií ...
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Křeček Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá analýzou distribuované databáze blockchain, která je použita jako základní technologie pro kryptoměnu Bitcoin. Cílem je importovat data z této databáze do databáze vhodné pro analytické dotazy a implementovat ...
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webové aplikace sloužící k prohledávání dat odvozených z distribuované databáze Blockchain. Aplikace také umožní hledání vazeb mezi těmito daty a vizualizaci ...
  • Vyhledávání a indexování v neseřazených stromech 

   Author: Sobota Vojtěch; Supervisor: Melichar Bořivoj; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Vyhledávání CRISPR segmentů využívající self-index 

   Author: Cvacho Ondřej; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Práce se zaměřuje na využití kompaktních datových struktur v hledání CRISPR segmentů za použití self-indexů. Hledání CRISPR segmentů je srovnatelné s přibližným vyhledáváním řetězce za pomoci generování a vyhledávání všech ...
  • Vyhledávání nelineárních vzorků ve stromech 

   Author: Boček Prokop; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhledávání ve stromech na principu mrtvých zón 

   Author: Obůrka Robin; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-23)
   V práci jsou představeny dva nové algoritmy pro vyhledávání ve stromech - sousměrný algoritmus (založený na algoritmu Morris-Pratt) a algoritmus na principu mrtvých zón. Algoritmy naleznou všechny výskyty daného stromového ...
  • Vyhledávání výskytů stromových vzorků v seřazených stromech s pomocí indexů stromů 

   Author: Milík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce porovnává dvě existující schémata pro indexování stromů. Jedno je založené na nedeterministickém faktorovém automatu, druhé na deterministickém kompaktním sufixovém automatu. Je zde popsáno třetí, nové schéma ...
  • Vyhodnocení kvality komprese obrazu pomocí schématu využívajícího faktorizace nezáporných matic 

   Author: Marek Pikna; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato magisterská práce analyzuje potenciál komprese obrazu pomocí faktorizace nezáporných matic, matematické metody, která faktorizuje matici obsahující nezáporné elementy do dvou faktorů. Jelikož tato technika pouze ...
  • Vytěžování vědeckovýzkumných dat 

   Author: Medonos Vojtěch; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Využití gaussovských procesů v black-box optimalizaci 

   Author: Tošovský Vojtěch; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   Tato práci zkoumá využití gaussovských procesu jakožto náhradního modelu pro Covariance Matrix Adpation Evoulution Startagy. Konkrétně pak rozebírá a testuje strategie, které využívají gaussovské procesy v prostoru s ...
  • Výběr náhradních modelů pro evoluční black-box optimalizaci v zašuměném prostředí 

   Author: Hejl Vojtěch; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Žegklitz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce navazuje na výzkum L. Bajera, Z. Pitry, J. Repického a M. Holeňi o náhradním modelování v algoritmu CMA-ES. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu současného návrhu a poté navrhnout varianty s testováním více ...
  • Výkonnostní analýza programu LSU3shell 

   Author: Kočička Martin; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) pro vysoce paralelní ...
  • Výkonnostní porovnání jazyků Kotlin, C/C++ a Dart na Android OS 

   Author: Michal Lepíček; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením výkonnosti aplikací pro mobilní operační systém Android. Nezbytnou součástí je návrh a implementace pomocí jazyků Kotlin (Android SDK), C/C++ (Android NDK) a Dart (Flutter SDK). V ...
  • Zdokonalení metod znalostního inženýrství používaných pro včasnou detekci říje u skotu 

   Author: Veselý David; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá výzkumem včasné detekce říje krav na moderních automatizovaných farmách. Jejím cílem je porovnat vybrané techniky znalostního inženýrství s referenčním řešením. Mezi zkoumané techniky patří především: ...
  • Zlepšení RIR Bytecode překladače a interpretu 

   Author: Ječmen Jan; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   R je dynamicý programovací jazyk, navzdory svému stáří dnes stále oblíbený. RIR je alternativní implementace kompilátoru a interpretu R bajtkódu, která umožňuje snadno provádět statickou analýzu a přidávat optimalizace. ...
  • Zotavení se z chyb v nástrojích pro automatizovanou analýzu programových artefaktů 

   Author: Valenta Jakub; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)