Now showing items 113-132 of 155

  • Record a Replay debugování v R 

   Author: Slavík Kryštof; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Nedeterminismus v programech často způsobuje, že se v nich nežádoucí chování vyskytuje zdánlivě náhodně. Record and Replay debugger je nástroj, který umožňuje programátorům izolovat takové chování tím, že se běh programu ...
  • Registrace obrazu se zachováním tuhosti 

   Author: Dvorožňák Marek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Regresní modelování pro fulltextové vyhledávání 

   Author: Jirků Jakub; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Černý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Regulární stromový výraz a jeho derivace 

   Author: Košař Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   Práce představuje novou metodu pro rozpoznávání stromových (nebo i bezkontextových) jazyků za použití derivací regulárních stromových výrazů. Tato metoda je zobecněním převodu regulárních výrazů na konečný automat pomocí ...
  • Rekonstrukce 3D modelu pomocí hloubkových kamer 

   Author: Průša Jakub; Supervisor: Helcl Luboš; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá skenováním lidské nohy pomocí hloubkových kamer za účelem získání skenování je získání 3D skenu, který je následně převeden na ševcovské kopyto. Součástí práce je i rešerše hloubkových kamer.
  • Rešerše kešovacích mechanizmů v systému Clondike 

   Author: Salát Michal; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Robot NAO jako přednášející 

   Author: Turcajová Gabriela; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je vytvoření programového vybavení pro robota NAO, které umožní robotovi vést přednášku. Obsahem této práce je návrh a realizace aplikace pro zadání jednotlivých textů ke slajdům, které má robot předčítat, a ...
  • Rozpoznávání památek 

   Author: Bábics Peter; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V tejto práci som sa zameral na analýzu existujúcich prístupov pri rozpoznávaní objektov z fotografií. Analyzoval som možné zdroje dát pre historické budovy v Prahe, vhodným spôsobom som vytvoril súbor fotografií pre ...
  • Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí 

   Author: Švepeš Marek; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Množství dat, které musí v dnešní době monitorovací systémy zpracovávat, roste kvůli zvyšující se rychlosti počítačových sítí a přibývajícímu počtu připojených zařízení. Kvůli různým typům bezpečnostních hrozeb musí být ...
  • RT rozšíření OS DOS pro platformu PC104 

   Author: Martínek Radomír; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Šlechta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Řídící systém pro CNC stroje na bázi Linuxu 

   Author: Pokorný Pavel; Supervisor: Jiroušek Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí 

   Author: Jan Koza; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kocmi Tom
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Semi-supervizované učení se vyznačuje tím, že využívá i dodatečné informace z neoštítkované části trénovacích dat. Tato práce porovnává dva algoritmy semi-supervizovaného učení hlubokých neuronových sítí na reálných ...
  • Shluková analýza dat pořízených pomocí jednomolekulové lokalizační mikroskopie 

   Author: Borkovec Josef; Supervisor: Hagen Guy; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Směrování v Mobiových krychlích 

   Author: Kocík David; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Möbius cube je zajímavou topologií, která vznikla z topologie hypercube. Největší výhoda oproti hypercube je v přibližně polovičním průměru Möbius cube. V této práci je popsán algoritmus nejkratšího routování a jsou popsány ...
  • Strojové učení bez učitele a detekce odlehlých hodnot v rozsáhlých archívech astronomických spekter 

   Author: Shakurova Ksenia; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá studiem vlastností několika populárních algoritmů shlukovací analýzy, např. DBSCAN, K-means, Biclustering a dalších pro astronomické účely. V práci se také zkoumají metody redukce dimenzionality a ...
  • Strojové učení pro hraní her s vizuálním vstupem 

   Author: Brázdil Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Hraní her z visuálního vstupu je komplexní problém, který se dotýká prakticky všech tématických oblastí strojového učení. Přesto jde o zjednodušenou variantu ultimátního cíle, univerzálního inteligentního agenta. Tato práce ...
  • Strojové učení v astroinformatice s použitím masivně paralelního zpracování dat 

   Author: Peterka Tomáš; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   Moderní astronomie a ostatní oblasti přírodních věd se potýkají s exponenciál-ně rostoucím objemem dat. Tento fenomén vedl k průniku počítačových věd do oblasti těchto čistě přírodních věd. V případě současné astronomie ...
  • Studie možností využití nezáporného rozkladu matice pro ztrátovou kompresi zvuku 

   Author: Tomáš Drbota; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Algoritmus nezáporného rozkladu matic byl úspěsně použit pro mnoho různých problémů, které souvisí s analýzou velkého množství dat a z nich plynoucích souvislostí. Využívá se např. pro rozpoznávání obličejů, separaci signálů ...
  • Subsystém pro správu nákupů a inventáře Oddělení ICT FIT 

   Author: Srna Tomáš; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práca je softvérový produkt, ktorý podporuje proces nákupu na Oddelení ICT, FIT ČVUT v Prahe. Nákupy sú v tomto systéme podporované od zbierania požiadaviek zamestnanca, cez typicky verejnú zakázku a následný nákup, až po ...
  • Swift pro Embedded Systémy 

   Author: Alan Dragomirecký; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Po svém zveřejnění v roce 2014 se Swift stal okamžitě jedním z jazyků s nejrychleji rostoucí popularitou. Jeho hlavním zaměřením je vývoj uživatelských aplikací, brzy si ale našel své místo i v serverových aplikacích a ...