Now showing items 78-97 of 162

  • Nástroj pro hodnocení bezpečnosti PPTP VPN 

   Author: Sebechlebský Ján; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Táto práca popisuje princíp fungovania VPN protokolu PPTP. Podrobnejšie sa zaoberá autentizačnými metódami používanými pri tomto protokole. Zároveň popisuje návrh a implementáciu nástroja na bezpečnostný audit PPTP serverov ...
  • Nástroje a postupy pro žurnalistiku nové generace 

   Author: Bartel Jakub; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kroha Petr
   Tato práce popisuje praktické nasazení přístupů z oblasti strojového učení v oboru online žurnalistiky. Zabývá se sběrem, zpracováním a dalším použitím textových dat, sociálních signálů a dat z analytických systémů ...
  • Návrh a aplikace pokročilých analytik v oblasti segmentace zákazníků 

   Author: Kupčiha Matej; Supervisor: Štencl Michael; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace inteligentního sledovače čar 

   Author: Helcl Luboš; Supervisor: Polčák Marek; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace prototypu virtuálního stroje pro Component-based jazyk Compo 

   Author: Licek Tomáš; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementaci virtuálniho stroje pro komponentově orientovaný programovaci jazyk Compo. Komponentově orientované programováni je obecně založeno na skládáni jednoduchých komponent do komplexnich ...
  • Neuronové sítě s pamětí 

   Author: Kužela Ondřej; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Neuronové sítě s pamětí jsou rodinou neuronových sítí, které kromě klasické paměti ve formě vah, sloužících pro dlouhodobé závislosti, obsahují také jinou formu paměti. Ta slouží pro uchovávání střednědobých, občas také ...
  • NPM a JavaScript 

   Author: Žitný Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Táto práca skúma JavaScriptové repozitáre a vývojárske metadáta z viacerých zdrojov. Zozbierali sme niekoľko datasetov a analyzovali ich základné vlastnosti. Vytvorili sme process na detekciu duplikátov miliónov JavaScriptových ...
  • Online Ramsey teorie 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá online Ramseyovou teorií. Problém je definován jako kombinatorická hra Buidera a Paintera. Je dán libovolný graf H a hrací plocha nekonečně mnoha nezávislých vrcholů. Každé kolo Builder postaví novou ...
  • Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni ...
  • Optimalizace optického biosenzoru s pomocí evolučních technik 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá optickou komponentou biosenzoru. Její model byl pou-žit k určení, jak který parametr této komponenty ovlivňuje její účinnost při koncentrování rozptýlených paprsků do optického kabelu. Pomocí genetického ...
  • Paralelní implementace symbolické regrese 

   Author: Malíček Tomáš; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Stuchlík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Svět kolem nás je plný neprozkoumaných dat. Tato diplomová práce se zaměřuje na jejich prozkoumání pomocí symbolické regrese, která je založena na hledání vzorečku nejlépe popisujícího hodnoty funkce použité pro vytvoření ...
  • Paralelní řazení v C++11 

   Author: Klára Schovánková; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   V této práci je představen C++11Sort, nová paralelni verze in-place algoritmu quicksort. C++11Sort je implementován pouze na základě C++11 vláken a přislušných synchronizačnich technik, tedy bez použiti nadstandardnich ...
  • Paralelní řešení soustavy lineárních rovnic a nerovnic pomocí řezů v grafu 

   Author: Ondrej Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce popisuje návrh, implementaci a měření rychlosti paralelní algoritmů pro řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic. Algoritmy jsou implementovány v programovacím jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP pro paralelizaci. ...
  • Paralelní řešič lineárních nerovnic 

   Author: Fritsch Richard; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní spojené násobení řídké matice vektorem 

   Author: Claudio Kozický; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá tím, jak sloučit násobení řídké matice vektorem a násobení transponované matice vektorem do jediné operace, která se jmenuje spojené násobení řídké matice vektorem (SpMMTV). Dále se zabývá paralelizací ...
  • Paralelní vyhledávání repetic v grafech 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Tato práce studuje takzvané vzorky v sítích. Vzorky v sítích jsou souvislé podgrafy v dané síti, které se vyskytují ve výrazně vyšších četnostech, než je očekávané v náhodných sítích. Jsou popsány různé přístupy pro hledání ...
  • Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy 

   Author: Mitura Peter; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, ...
  • Parkovací asistent s využitím web kamer 

   Author: Keršner Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce popisuje metody rekonstrukce 3D obrazu. Metody rekonstrukce jsou porovnávány z hlediska využití pro parkovacího asistenta vybaveného webovými kamerami. Byl navržen algoritmus pro detekci objektů ve scéně a pro ...
  • Plánovač setkání 

   Author: Koc Lukáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...
  • Počítání s rozšířenou přesností na GPU 

   Author: Šnajdr Kamil; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)