Now showing items 69-88 of 162

  • Meta-learning na relačních datech 

   Author: Blažková Adéla; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
  • Metody pro identifikaci vzorků z hutní výroby 

   Author: Leškanič Juraj; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Haindl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení 

   Author: Kučerová Anna; Supervisor: Krčál Luboš; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout řešení přibližného vyhledávání vzorů, které používá některou z metod strojového učení. Toho je dosaženo využitím hashování a již existujících algoritmů. Hashování se používá k nalezení ...
  • Metody výběru příznaků pro klasifikační a regresní úlohy 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou metod selekce příznaků a následně porovnáním jejich výkonnosti. V první části jsou metody rozděleny do jednotlivých kategorií, obsahující společné znaky a vlastnosti. Dále rozebírá jejich ...
  • Minifikace a obfuskace JavaScriptu 

   Author: Jakub Holub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá minifikací a obfuskací jazyka JavaScript. Je provedena analýza stávajících prací a volně dostupných knihoven zabývajících se obfuskací tohoto jazyka. Výstupem práce je modulární obfuskátor postavený ...
  • Minimalizace stromových a zásobníkových automatů 

   Author: Plachý Štěpán; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá vztahem mezi konečnými stromovými automaty a zásobníkovými automaty, a jejich minimalizací. Konečné Stromové automaty jsou rozšířením konečných automatů a zpracovávají regulární stromové jazyky. V práci ...
  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Barták Roman; Opponent: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
  • Moderní metody klasifikace zpravodajských článků 

   Author: Pirkl Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb 

   Author: Petr Nevyhoštěný; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Lokalizace chyb je považována za jeden z nejvíce únavných a časově náročných úkolů při vývoji software. Přesto je stále často prováděna manuálně. Lokalizace softwarových chyb (anglická zkratka SFL) je oblast výzkumu ...
  • Nástroj pro hodnocení bezpečnosti PPTP VPN 

   Author: Sebechlebský Ján; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Táto práca popisuje princíp fungovania VPN protokolu PPTP. Podrobnejšie sa zaoberá autentizačnými metódami používanými pri tomto protokole. Zároveň popisuje návrh a implementáciu nástroja na bezpečnostný audit PPTP serverov ...
  • Nástroje a postupy pro žurnalistiku nové generace 

   Author: Bartel Jakub; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kroha Petr
   Tato práce popisuje praktické nasazení přístupů z oblasti strojového učení v oboru online žurnalistiky. Zabývá se sběrem, zpracováním a dalším použitím textových dat, sociálních signálů a dat z analytických systémů ...
  • Návrh a aplikace pokročilých analytik v oblasti segmentace zákazníků 

   Author: Kupčiha Matej; Supervisor: Štencl Michael; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace inteligentního sledovače čar 

   Author: Helcl Luboš; Supervisor: Polčák Marek; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace prototypu virtuálního stroje pro Component-based jazyk Compo 

   Author: Licek Tomáš; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementaci virtuálniho stroje pro komponentově orientovaný programovaci jazyk Compo. Komponentově orientované programováni je obecně založeno na skládáni jednoduchých komponent do komplexnich ...
  • Neuronové sítě s pamětí 

   Author: Kužela Ondřej; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Neuronové sítě s pamětí jsou rodinou neuronových sítí, které kromě klasické paměti ve formě vah, sloužících pro dlouhodobé závislosti, obsahují také jinou formu paměti. Ta slouží pro uchovávání střednědobých, občas také ...
  • NPM a JavaScript 

   Author: Žitný Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Táto práca skúma JavaScriptové repozitáre a vývojárske metadáta z viacerých zdrojov. Zozbierali sme niekoľko datasetov a analyzovali ich základné vlastnosti. Vytvorili sme process na detekciu duplikátov miliónov JavaScriptových ...
  • Online Ramsey teorie 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá online Ramseyovou teorií. Problém je definován jako kombinatorická hra Buidera a Paintera. Je dán libovolný graf H a hrací plocha nekonečně mnoha nezávislých vrcholů. Každé kolo Builder postaví novou ...
  • Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni ...
  • Optimalizace optického biosenzoru s pomocí evolučních technik 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá optickou komponentou biosenzoru. Její model byl pou-žit k určení, jak který parametr této komponenty ovlivňuje její účinnost při koncentrování rozptýlených paprsků do optického kabelu. Pomocí genetického ...
  • Paralelní implementace symbolické regrese 

   Author: Malíček Tomáš; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Stuchlík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Svět kolem nás je plný neprozkoumaných dat. Tato diplomová práce se zaměřuje na jejich prozkoumání pomocí symbolické regrese, která je založena na hledání vzorečku nejlépe popisujícího hodnoty funkce použité pro vytvoření ...