Now showing items 56-75 of 162

  • Karkulka v gramatickém lese: Samoučící 2D hra generovaná gramatikou 

   Author: Hájková Klára; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce se věnuje procedurálnímu generování samoučící 2D hry typu platformer. Generování je prováděno stochastickou kontextovou gramatikou, jejíž pravidla se vytvářejí podle herních objektů definovaných uživatelem. Model ...
  • Klasifikace časových řad pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Mnoho různých architektur umělých neuronových sítí bylo navrženo, kupříkladu konvoluční neuronové sítě a long short-term memory neuronové sítě. Cílem této práce je aplikovat tyto sítě na klasifikaci časových řad. Po ...
  • Kombinatorické hry typu Taking and Breaking 

   Author: Šimon Lomič; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šámal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   V této práci analyzujeme několik otevřených problémů v oblasti nestranných i stranných her typu Taking and Breaking. Pro nestranné odčítací hry dokážeme existenci hry s aperiodickou nim-sekvencí a periodickou sekvencí ...
  • Komprese přirozeného českého textu 

   Author: Navara Jan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V rámci práce byly navrženy a implementovány 4 algoritmy pro bezeztrátovou kompresi přirozeného českého textu využívající lemmatizátor, morfologický tagger a morfologický generátor obsažený v softwaru MorphoDiTa. První z ...
  • Komprese souborů s notovými zápisy 

   Author: Baier Jan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy 

   Author: Kulík Jakub; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce ...
  • Kompresní metody LZ 

   Author: Zemančík Tomáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce zásobníkového automatu přijímajícího jazyk daný regulárním stromovým výrazem 

   Author: Pecka Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce studuje regulárni stromové výrazy, formalismus pro popis regulárnich stromových jazyků. Hlavnim přinosem práce je nový algoritmus pro převod regulárniho stromového výrazu na ekvivalentni zásobnikový automat, ...
  • Kontextová historie v shellu 

   Author: Šimon Let; Supervisor: Bařinka Lukáš; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I dnes zůstává příkazová řádka populárním způsobem jak ovládat počítač. Historie shellu umožňuje lidem snadno opakovat předchozí příkazy což zvyšuje jejich produktivitu. Způsob jakým lidé používají shell závisí na kontextu ...
  • Kontrola kompatibility datových typů v Oracle SQL 

   Author: Pelech Ondřej; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Programy v Oracle SQL mohou selhat, když obsahují chyby. V této práci představíme metodu pro odhalování chyb specifického druhu -- nekompatibilita datových typů. Analyzujeme datové typy a vestavěné funkce v dialektu Oracle ...
  • Konverze stromových konečných automatů na stromové regulární výrazy metodou eliminace stavů 

   Author: Tomáš Dejmek; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá stromovými jazyky. Stromový jazyk se skládá z množiny stromů, podobně jako textový jazyk se skládá z množiny textových řetězců. Jelikož byla dokázána rovnost mezi třídou jazyků přijímaných ...
  • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

   Author: Kokorev Igor; Supervisor: Ratschan Stefan; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
  • LLVM obfuskátor 

   Author: Petráček Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Obfuskace je známá technika pro ochranu duševního vlastnictví obsaženého v software. Obfuskace softwaru může být prováděna ručně vývojáři, ale to je časově náročné a omezuje to jeho udržovatelnost. Domníváme se, že lepším ...
  • Meta-learning na relačních datech 

   Author: Blažková Adéla; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
  • Metody pro identifikaci vzorků z hutní výroby 

   Author: Leškanič Juraj; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Haindl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení 

   Author: Kučerová Anna; Supervisor: Krčál Luboš; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout řešení přibližného vyhledávání vzorů, které používá některou z metod strojového učení. Toho je dosaženo využitím hashování a již existujících algoritmů. Hashování se používá k nalezení ...
  • Metody výběru příznaků pro klasifikační a regresní úlohy 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou metod selekce příznaků a následně porovnáním jejich výkonnosti. V první části jsou metody rozděleny do jednotlivých kategorií, obsahující společné znaky a vlastnosti. Dále rozebírá jejich ...
  • Minifikace a obfuskace JavaScriptu 

   Author: Jakub Holub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá minifikací a obfuskací jazyka JavaScript. Je provedena analýza stávajících prací a volně dostupných knihoven zabývajících se obfuskací tohoto jazyka. Výstupem práce je modulární obfuskátor postavený ...
  • Minimalizace stromových a zásobníkových automatů 

   Author: Plachý Štěpán; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá vztahem mezi konečnými stromovými automaty a zásobníkovými automaty, a jejich minimalizací. Konečné Stromové automaty jsou rozšířením konečných automatů a zpracovávají regulární stromové jazyky. V práci ...
  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Barták Roman; Opponent: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...