Now showing items 124-143 of 155

  • Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí 

   Author: Jan Koza; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kocmi Tom
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Semi-supervizované učení se vyznačuje tím, že využívá i dodatečné informace z neoštítkované části trénovacích dat. Tato práce porovnává dva algoritmy semi-supervizovaného učení hlubokých neuronových sítí na reálných ...
  • Shluková analýza dat pořízených pomocí jednomolekulové lokalizační mikroskopie 

   Author: Borkovec Josef; Supervisor: Hagen Guy; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Směrování v Mobiových krychlích 

   Author: Kocík David; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Möbius cube je zajímavou topologií, která vznikla z topologie hypercube. Největší výhoda oproti hypercube je v přibližně polovičním průměru Möbius cube. V této práci je popsán algoritmus nejkratšího routování a jsou popsány ...
  • Strojové učení bez učitele a detekce odlehlých hodnot v rozsáhlých archívech astronomických spekter 

   Author: Shakurova Ksenia; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá studiem vlastností několika populárních algoritmů shlukovací analýzy, např. DBSCAN, K-means, Biclustering a dalších pro astronomické účely. V práci se také zkoumají metody redukce dimenzionality a ...
  • Strojové učení pro hraní her s vizuálním vstupem 

   Author: Brázdil Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Hraní her z visuálního vstupu je komplexní problém, který se dotýká prakticky všech tématických oblastí strojového učení. Přesto jde o zjednodušenou variantu ultimátního cíle, univerzálního inteligentního agenta. Tato práce ...
  • Strojové učení v astroinformatice s použitím masivně paralelního zpracování dat 

   Author: Peterka Tomáš; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   Moderní astronomie a ostatní oblasti přírodních věd se potýkají s exponenciál-ně rostoucím objemem dat. Tento fenomén vedl k průniku počítačových věd do oblasti těchto čistě přírodních věd. V případě současné astronomie ...
  • Studie možností využití nezáporného rozkladu matice pro ztrátovou kompresi zvuku 

   Author: Tomáš Drbota; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Algoritmus nezáporného rozkladu matic byl úspěsně použit pro mnoho různých problémů, které souvisí s analýzou velkého množství dat a z nich plynoucích souvislostí. Využívá se např. pro rozpoznávání obličejů, separaci signálů ...
  • Subsystém pro správu nákupů a inventáře Oddělení ICT FIT 

   Author: Srna Tomáš; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práca je softvérový produkt, ktorý podporuje proces nákupu na Oddelení ICT, FIT ČVUT v Prahe. Nákupy sú v tomto systéme podporované od zbierania požiadaviek zamestnanca, cez typicky verejnú zakázku a následný nákup, až po ...
  • Swift pro Embedded Systémy 

   Author: Alan Dragomirecký; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Po svém zveřejnění v roce 2014 se Swift stal okamžitě jedním z jazyků s nejrychleji rostoucí popularitou. Jeho hlavním zaměřením je vývoj uživatelských aplikací, brzy si ale našel své místo i v serverových aplikacích a ...
  • Systém pro doporučování založený na metodách pro extrakci znalostí z textu 

   Author: Lupták Radovan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Háva Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Škálovatelnost prediktivních modelů 

   Author: Frýda Tomáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
  • Textové příznaky pro zlepšení relevance full-textového vyhledávání 

   Author: Hnízdil Jan; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kordík Pavel
   Ačkoliv se vyhledávání informací na webu stalo standardem a často oblíbenym zdrojem pro hledání informací již před mnoha lety, úloha hledání relevance dokumentů k danému uživatelskému dotazu má stále mnoho slabych míst, ...
  • Učicí metody skrytých Markovových modelů se spojitým časem 

   Author: Lopatovský Lukáš; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Šabata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Skrytý Markovův proces se spojitým časem je slibným modelem s využitím nejen pro biomedicínský výzkum. Nedostatek efektivních algoritmů pro jeho učení v minulosti výrazne omezoval jeho použití. Nedávno však byly prezentovány ...
  • Určování DNA sekvencí z Nanopore dat 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Daněček Petr; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Určování DNA sekvencí z Nanopore dat se v současnosti velmi rychle vyvíjí. Od představení zařízení MinION je možné se soustředit na část zvanou určování bází. Tato práce implementuje snadno použitelný nástroj, který k ...
  • Visualizace chování skupin modelů 

   Author: Fabián Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Barus Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práca za zaoberá problematikou vyhľadávania, filtrovania a vizualizácie vzťahov. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, schopný prehľadne zobraziť vzťahy medzi entitami pomocou grafovej vizualizácie podľa kritérií ...
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Křeček Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá analýzou distribuované databáze blockchain, která je použita jako základní technologie pro kryptoměnu Bitcoin. Cílem je importovat data z této databáze do databáze vhodné pro analytické dotazy a implementovat ...
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webové aplikace sloužící k prohledávání dat odvozených z distribuované databáze Blockchain. Aplikace také umožní hledání vazeb mezi těmito daty a vizualizaci ...
  • Vyhledávání a indexování v neseřazených stromech 

   Author: Sobota Vojtěch; Supervisor: Melichar Bořivoj; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Vyhledávání CRISPR segmentů využívající self-index 

   Author: Cvacho Ondřej; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Práce se zaměřuje na využití kompaktních datových struktur v hledání CRISPR segmentů za použití self-indexů. Hledání CRISPR segmentů je srovnatelné s přibližným vyhledáváním řetězce za pomoci generování a vyhledávání všech ...