Now showing items 84-103 of 155

  • Paralelní implementace symbolické regrese 

   Author: Malíček Tomáš; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Stuchlík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Svět kolem nás je plný neprozkoumaných dat. Tato diplomová práce se zaměřuje na jejich prozkoumání pomocí symbolické regrese, která je založena na hledání vzorečku nejlépe popisujícího hodnoty funkce použité pro vytvoření ...
  • Paralelní řazení v C++11 

   Author: Klára Schovánková; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   V této práci je představen C++11Sort, nová paralelni verze in-place algoritmu quicksort. C++11Sort je implementován pouze na základě C++11 vláken a přislušných synchronizačnich technik, tedy bez použiti nadstandardnich ...
  • Paralelní řešení soustavy lineárních rovnic a nerovnic pomocí řezů v grafu 

   Author: Ondrej Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce popisuje návrh, implementaci a měření rychlosti paralelní algoritmů pro řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic. Algoritmy jsou implementovány v programovacím jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP pro paralelizaci. ...
  • Paralelní řešič lineárních nerovnic 

   Author: Fritsch Richard; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní spojené násobení řídké matice vektorem 

   Author: Claudio Kozický; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá tím, jak sloučit násobení řídké matice vektorem a násobení transponované matice vektorem do jediné operace, která se jmenuje spojené násobení řídké matice vektorem (SpMMTV). Dále se zabývá paralelizací ...
  • Paralelní vyhledávání repetic v grafech 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Tato práce studuje takzvané vzorky v sítích. Vzorky v sítích jsou souvislé podgrafy v dané síti, které se vyskytují ve výrazně vyšších četnostech, než je očekávané v náhodných sítích. Jsou popsány různé přístupy pro hledání ...
  • Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy 

   Author: Mitura Peter; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, ...
  • Parkovací asistent s využitím web kamer 

   Author: Keršner Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce popisuje metody rekonstrukce 3D obrazu. Metody rekonstrukce jsou porovnávány z hlediska využití pro parkovacího asistenta vybaveného webovými kamerami. Byl navržen algoritmus pro detekci objektů ve scéně a pro ...
  • Plánovač setkání 

   Author: Koc Lukáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...
  • Počítání s rozšířenou přesností na GPU 

   Author: Šnajdr Kamil; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Podchycování cest v grafech 

   Author: Červený Radovan; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Problém zvaný d-Path Vertex Cover, d-PVC spočívá v nalezení podmnožiny F vrcholů daného grafu G=(V,E) takové, že G \ F neobsahuje žádnou cestu na d vrcholech. Cesty, které chceme takto podchytit, nemusí být indukované. Je ...
  • Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R 

   Author: Saska Aleš; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován nativní bytecode debugger ...
  • Podpora diagnostiky boreliózy metodami strojového učení 

   Author: Motl Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Pojítko SkyWire - Moduly pro aktualizaci zařízení 

   Author: Sandr Ota; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Pojítko SkyWire - Ovladač paměti flash 

   Author: Šrámek Pavel; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Pojítko SkyWire - Zabezpečení a ochrana před neoprávněnou manipulací 

   Author: Šmarda Martin; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Pokročilé algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic 

   Author: Kulle Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá pokročilými algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic. Metody použité pro řešení těchto soustav jsou Gaussova eliminace, Modifikovaná Gaussova eliminace a metoda HBR. ...
  • Porozumění dokumentům pomocí metod text miningu 

   Author: Stamenov Sergii; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Paščenko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Klíčová slova jsou výrazy které popisují téma dokumentu. Používají se také pro shrnutí dokumentu nebo při optimalizaci jejich vyhledávaní. Cílem této práce je prozkoumat možnosti vylepšení extrakce klíčových slov a jejich ...
  • Port nástroje Valgrind na Solaris/x86 

   Author: Pavlů Petr; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití gaussovských procesů jako náhradních modelů pro evoluční strategii CMA 

   Author: Orekhov Nikita; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kouřim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Tato práce zkoumá efektivitu metod založených na Gaussovských procesech v oblasti spojité black-box optimalizace. Tyto metody slouží jako náhradní modely pro CMA evoluční strategii. Práce popisuje několik nejmodernějších ...