Now showing items 1-20 of 207

  • Ahead-of-time kompilátor pro jazyk microC 

   Author: Václav Král; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Cílem této práce je implementace ahead-of-time optimalizujícího kompilátoru microC---jazyku, který se používá v předmětu NI-APR (Vybrané metody analýzy programů) na FIT ČVUT pro výuku analýz programů. Tento kompilátor má ...
  • Algebraická kryptoanalýza zmenšených verzí šifry AES 

   Author: Marek Bielik; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce navrhuje a demonstruje nové postupy v algebraické kryptoanalýze zmenšených verzí šifry s názvem Advanced Encryption Standard (AES). Tuto šifru modelujeme jako systém polynomiálních rovnic nad GF(2), který zahrnuje ...
  • Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování 

   Author: Malík Josef; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce popisuje řešení problému izomorfismu podgrafů pomocí techniky barevného kódování. V práci je popsán problém izomorfismu podgrafů, jeho varianty a jeho aplikace. Dále je rozebrán problém tvorby hezkého stromového ...
  • Algoritmus pro tvorbu asociačních pravidel z častých sekvencí 

   Author: Hadáček Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy generující bispeciální faktory v D0L systémech 

   Author: Čačková Lenka; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o non-pushy a cirkulárnych D0L-systémoch. Poskytujeme v nej prehľad hlavných výsledkov týkajúcich sa D0L-systémov, hlavne metódy popisujúcej všetky bišpeciálne faktory v pevnom bode morfizmu. ...
  • Algoritmy kombinatoriky na slovech 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   V této práci je podrobně popsáno několik algoritmů řešících problémy z matematického oboru kombinatorika na slovech. Součástí práce je i jejich implementace v svobodném a otevřeném počítačovém algebraickém systému SageMath ...
  • Algoritmy pro analýzu časoprostorového chování podezřelých osob 

   Author: Tkačík Ján; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Buk Zdeněk
   Mnoho studií prokázalo, že vzorce lidského pohybu mají vysoký stupeň jak prostorové, tak i časové pravidelnosti. Tento fakt nás ujišťuje, že je možné vytvořit model lidského chování pro extrakci vzorů chování a predikci ...
  • Algoritmy pro detekci trajektorie míče 

   Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sušický Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   V této práci je řešena problematika detekce trajektorie tenisového míčku, kurtu, hráčů a událostí (úder, dopad apod.) v televizním záznamu tenisového utkání. Práce předpokládá vyznačení začátku a konce tenisové výměny ...
  • Algoritmy pro určování vlastností D0L systémů 

   Author: Anežka Štěpánková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Cílem této práce je v první řadě seznámení se se základními pojmy z kombinatoriky na slovech a s teorií D0L-systémů. Další část práce se zabývá nastudováním a porozuměním algoritmům pro zjišťování vybraných vlastností ...
  • Analytický framework nad interakčními daty z eshopů 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Řehořek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá specifiky e-shopů a průzkumem vhodných metod pro provádění analýz nad transakčními daty. Výsledkem je návrh analytického frameworku pro účely reportování majitelům transakčních a prodejních ...
  • Analýza a predikce chování uživatelů na aukčních webech 

   Author: Kratochvíl Lukáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat chování uživatelů na aukčních webech a predikovat konečnou cenu aukcí. Použitá data byla stažena ze stránek Aukro.cz pomocí nástroje TextMiningSuite. Návrh předzpracování dat, množin atributů ...
  • Analýza algoritmů kolaborativního filtrování nad multimediálními daty 

   Author: Pištěk Jakub; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

   Author: Polák Lukáš; Supervisor: Webb Nicholas; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
  • Analýza bankovních dat 

   Author: Nenenko Evgeniya; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Lancinger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce ...
  • Analýza bezpečnostních rizik aplikací z logů v reálném čase 

   Author: Krákora Vojtěch; Supervisor: Pivoňka Pavel; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na detekci bezpečnostních rizik v reálném čase. Využívám nástroj MS Azure Machine Learning, kam jsou odesílána Javou předzpracovaná data. Jsou použity algoritmy pro shlukování a detekci anomálie. ...
  • Analýza chování modelů strojového učení 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Černý Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Předmětem této práce je návrh a implementace systému pro analýzu chování modelů strojového učení. V textu je popsána architektura systému splňující možnost škálování na neomezený počet zákazníků a napojení na libovolný ...
  • Analýza datových toků v SQL skriptech dialektu Databricks 

   Author: Lucie Procházková; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Mácha Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce zkoumá dialekt Databricks SQL a navrhuje metodu automatické analýzy skriptů a prototyp skeneru pro nástroj Manta, který se zabývá data lineage. Data lineage je nezbytná pro integritu a správu dat. ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Author: Tóth Matúš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Author: Tóth Matúš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Analýza optimalizací provedených GCC při kompilaci Linuxového jádra 

   Author: Horák Jakub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Úkolem je vystihnout optimalizace překladače, které mohou přispět k zavedení bezpečnostních zranitelností do programu. Práce dále pojednává o implementaci úprav GCC za účelem oznámení míst vzniku těchto zranitelností uživateli.