• Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování 

   Autor: Malík Josef; Vedoucí práce: Suchý Ondřej; Oponent práce: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce popisuje řešení problému izomorfismu podgrafů pomocí techniky barevného kódování. V práci je popsán problém izomorfismu podgrafů, jeho varianty a jeho aplikace. Dále je rozebrán problém tvorby hezkého stromového ...
  • Algoritmus pro tvorbu asociačních pravidel z častých sekvencí 

   Autor: Hadáček Martin; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy generující bispeciální faktory v D0L systémech 

   Autor: Čačková Lenka; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o non-pushy a cirkulárnych D0L-systémoch. Poskytujeme v nej prehľad hlavných výsledkov týkajúcich sa D0L-systémov, hlavne metódy popisujúcej všetky bišpeciálne faktory v pevnom bode morfizmu. ...
  • Algoritmy pro analýzu časoprostorového chování podezřelých osob 

   Autor: Tkačík Ján; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Buk Zdeněk
   Mnoho studií prokázalo, že vzorce lidského pohybu mají vysoký stupeň jak prostorové, tak i časové pravidelnosti. Tento fakt nás ujišťuje, že je možné vytvořit model lidského chování pro extrakci vzorů chování a predikci ...
  • Analytický framework nad interakčními daty z eshopů 

   Autor: Dvořák Lukáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Řehořek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá specifiky e-shopů a průzkumem vhodných metod pro provádění analýz nad transakčními daty. Výsledkem je návrh analytického frameworku pro účely reportování majitelům transakčních a prodejních ...
  • Analýza a predikce chování uživatelů na aukčních webech 

   Autor: Kratochvíl Lukáš; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat chování uživatelů na aukčních webech a predikovat konečnou cenu aukcí. Použitá data byla stažena ze stránek Aukro.cz pomocí nástroje TextMiningSuite. Návrh předzpracování dat, množin atributů ...
  • Analýza algoritmů kolaborativního filtrování nad multimediálními daty 

   Autor: Pištěk Jakub; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

   Autor: Polák Lukáš; Vedoucí práce: Webb Nicholas; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
  • Analýza bankovních dat 

   Autor: Nenenko Evgeniya; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Lancinger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce ...
  • Analýza bezpečnostních rizik aplikací z logů v reálném čase 

   Autor: Krákora Vojtěch; Vedoucí práce: Pivoňka Pavel; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na detekci bezpečnostních rizik v reálném čase. Využívám nástroj MS Azure Machine Learning, kam jsou odesílána Javou předzpracovaná data. Jsou použity algoritmy pro shlukování a detekci anomálie. ...
  • Analýza chování modelů strojového učení 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Černý Jan; Oponent práce: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Předmětem této práce je návrh a implementace systému pro analýzu chování modelů strojového učení. V textu je popsána architektura systému splňující možnost škálování na neomezený počet zákazníků a napojení na libovolný ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Analýza optimalizací provedených GCC při kompilaci Linuxového jádra 

   Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Úkolem je vystihnout optimalizace překladače, které mohou přispět k zavedení bezpečnostních zranitelností do programu. Práce dále pojednává o implementaci úprav GCC za účelem oznámení míst vzniku těchto zranitelností uživateli.
  • Analýza signálu a zpracování obrazu v jednomolekulové mikroskopii se superrozlišením 

   Autor: Ovesný Martin; Vedoucí práce: Hagen Guy; Oponent práce: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Analýza výsledků absolventů středních škol na VŠ 

   Autor: Hrubá Eliška; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace pro podporu výuky matematiky na základních školách 

   Autor: Zavadil Petr; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Diplomová práce obsahuje návrh tabletové aplikace s rozšířenou realitou, která je ovládána interakcí s fyzickými objekty v okolí tabletu. Predevším se pak práce věnuje problematice zpracování obrazu z kamery tabletového ...
  • Aplikace přepisovacích pravidel v teorii čísel 

   Autor: Oppl David; Vedoucí práce: Dombek Daniel; Oponent práce: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá jazykem přepisovacích pravidel, speciálních zobrazení na množině nekonečných slov. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie formálních jazyků a teorie čísel. Následně je čtenáři uvedena ...
  • Automatická sumarizace textu 

   Autor: Hlaváč Šimon; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci jsou představeny základní metody využívané v automatické sumarizaci textu a genetických algoritmech. Dále je zde navržen systém automatické sumarizace založený na grafových strukturách a Markovských řetězcích, ...
  • Automatické učení ontologií ze semistrukturovaných dat 

   Autor: Masri Filip; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Používání ontologií pro zachycení znalostí není žádnou novinkou. Důkazem tomu jsou veřejně dostupné ontologie, například z iniciativy Schema.org, které se hojně používají pro anotování webové obsahu. Ovšem, tyto ontologie ...