Now showing items 67-86 of 162

  • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

   Author: Kokorev Igor; Supervisor: Ratschan Stefan; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
  • LLVM obfuskátor 

   Author: Petráček Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Obfuskace je známá technika pro ochranu duševního vlastnictví obsaženého v software. Obfuskace softwaru může být prováděna ručně vývojáři, ale to je časově náročné a omezuje to jeho udržovatelnost. Domníváme se, že lepším ...
  • Meta-learning na relačních datech 

   Author: Blažková Adéla; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
  • Metody pro identifikaci vzorků z hutní výroby 

   Author: Leškanič Juraj; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Haindl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení 

   Author: Kučerová Anna; Supervisor: Krčál Luboš; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout řešení přibližného vyhledávání vzorů, které používá některou z metod strojového učení. Toho je dosaženo využitím hashování a již existujících algoritmů. Hashování se používá k nalezení ...
  • Metody výběru příznaků pro klasifikační a regresní úlohy 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou metod selekce příznaků a následně porovnáním jejich výkonnosti. V první části jsou metody rozděleny do jednotlivých kategorií, obsahující společné znaky a vlastnosti. Dále rozebírá jejich ...
  • Minifikace a obfuskace JavaScriptu 

   Author: Jakub Holub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá minifikací a obfuskací jazyka JavaScript. Je provedena analýza stávajících prací a volně dostupných knihoven zabývajících se obfuskací tohoto jazyka. Výstupem práce je modulární obfuskátor postavený ...
  • Minimalizace stromových a zásobníkových automatů 

   Author: Plachý Štěpán; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá vztahem mezi konečnými stromovými automaty a zásobníkovými automaty, a jejich minimalizací. Konečné Stromové automaty jsou rozšířením konečných automatů a zpracovávají regulární stromové jazyky. V práci ...
  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Barták Roman; Opponent: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
  • Moderní metody klasifikace zpravodajských článků 

   Author: Pirkl Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb 

   Author: Petr Nevyhoštěný; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Lokalizace chyb je považována za jeden z nejvíce únavných a časově náročných úkolů při vývoji software. Přesto je stále často prováděna manuálně. Lokalizace softwarových chyb (anglická zkratka SFL) je oblast výzkumu ...
  • Nástroj pro hodnocení bezpečnosti PPTP VPN 

   Author: Sebechlebský Ján; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Táto práca popisuje princíp fungovania VPN protokolu PPTP. Podrobnejšie sa zaoberá autentizačnými metódami používanými pri tomto protokole. Zároveň popisuje návrh a implementáciu nástroja na bezpečnostný audit PPTP serverov ...
  • Nástroje a postupy pro žurnalistiku nové generace 

   Author: Bartel Jakub; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kroha Petr
   Tato práce popisuje praktické nasazení přístupů z oblasti strojového učení v oboru online žurnalistiky. Zabývá se sběrem, zpracováním a dalším použitím textových dat, sociálních signálů a dat z analytických systémů ...
  • Návrh a aplikace pokročilých analytik v oblasti segmentace zákazníků 

   Author: Kupčiha Matej; Supervisor: Štencl Michael; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace inteligentního sledovače čar 

   Author: Helcl Luboš; Supervisor: Polčák Marek; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Návrh a implementace prototypu virtuálního stroje pro Component-based jazyk Compo 

   Author: Licek Tomáš; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementaci virtuálniho stroje pro komponentově orientovaný programovaci jazyk Compo. Komponentově orientované programováni je obecně založeno na skládáni jednoduchých komponent do komplexnich ...
  • Neuronové sítě s pamětí 

   Author: Kužela Ondřej; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Neuronové sítě s pamětí jsou rodinou neuronových sítí, které kromě klasické paměti ve formě vah, sloužících pro dlouhodobé závislosti, obsahují také jinou formu paměti. Ta slouží pro uchovávání střednědobých, občas také ...
  • NPM a JavaScript 

   Author: Žitný Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Táto práca skúma JavaScriptové repozitáre a vývojárske metadáta z viacerých zdrojov. Zozbierali sme niekoľko datasetov a analyzovali ich základné vlastnosti. Vytvorili sme process na detekciu duplikátov miliónov JavaScriptových ...
  • Online Ramsey teorie 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá online Ramseyovou teorií. Problém je definován jako kombinatorická hra Buidera a Paintera. Je dán libovolný graf H a hrací plocha nekonečně mnoha nezávislých vrcholů. Každé kolo Builder postaví novou ...
  • Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni ...