Now showing items 23-42 of 162

  • Comma-shell, interaktivní debugger shellu 

   Author: Nesrovnal Tomáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Comma-shell je nástroj pro lepší práci v interaktivním shellu, určený přede- vším pro uživatele seznamující se s prosředím v shellu. První částí je debugger, který umí spouštět a analyzovat příkazy po částech. Druhou částí ...
  • Částečně řízené učení milionů astronomických spekter 

   Author: Palička Andrej; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Použili sme čiastočne riadené učenie na detekciu emisných spektier v archíve z observatória LAMOST za pomoci masívne paralelného prostredia Spark. Implementovali sme aplikáciu, ktorá tieto spektrá predspracuje a aplikuje ...
  • Datová analýza pro rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v ttH produkci 

   Author: Petr Urban; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá problémem rekonstrukce klidové hmotnosti částice známé jako Higgsův boson pomocí technik strojového učení - neuronových sítí. Je zaměřena na rozpadový kanál 2lSS+1Tau-had. V první části je vysvětlen ...
  • Dekompozice útvarů pro vícekanálová pole vzdáleností 

   Author: Chlumský Viktor; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   Tato práce zkoumá možnosti vylepšení populární techniky vykreslování textu, která je hojně používaná ve 3D aplikacích a počítačových hrách. Předkládá univerzální a efektivní metodu konstrukce vícekanálového pole vzdáleností ...
  • Detekce hromadných emailů 

   Author: Kučera Ondřej; Supervisor: Siegl Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce pozice poznávací značky z kamerových záznamů jedoucích aut 

   Author: Jásek Vladislav; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá problémem detekce registračních značek z kamery jedoucího auta. Některé stávající přístupy k problematice jsou v této práci shrnuty. Dále je představeno několik state-of-the-art algoritmů pro detekci ...
  • Distribuovaný převod RDF dat do relačního modelu 

   Author: Příhoda David; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Motl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Ve formátu RDF je ukládán rostoucí objem hodnotných informací. Relační databáze však stále přinášejí výhody z hlediska výkonu a množství podporovaných nástrojů. Představujeme RDF2X, nástroj pro automatický distribuovaný ...
  • Doporučovací systém pro výběr volitelných předmětů 

   Author: Nový Ondřej; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem práce bylo vytvořit doporučovací systém volitelných předmětů pro studenty Fakulty informačních technologií ČVUT. Bylo vyzkoušeno více metod doporučování, konkrétně kolaborativní filtrování založené na matici a ...
  • Dynamická 3D rekonstrukce obrazu z více kamer 

   Author: Blažíček Jan; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Práce se zabývá problematikou rekonstrukce hloubkové informace v obraze získaném ze dvou vzájemně synchronizovaných a kalibrovaných kamer uložených ve stejné horizontální rovině. Speciální důraz je kladen na rozšiřitelnost ...
  • Efektivní dotazování nad databází PubChem 

   Author: Valášek Jan; Supervisor: Galgonek Jakub; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá způsoby a technologiemi vyhodnocování dotazů v jazyce SPARQL na rozsáhlých RDF datech pocházejících z projektu \mbox{PubChemRDF}. Součástí publikace je popis jednotlivých nástrojů, použitých optimalizací, ...
  • Efektivní implementace nově vyvinutých variant kompresní metody ACB pro knihovnu ExCom 

   Author: Léhar Adam; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá analýzou algoritmu ACB a návrhem nových struktur pro indexování contextu a contentu s ohledem na vylepšení kompresního poměru. V této práci jsou navržena tři vylepšení, která jsou implementována a ...
  • Efficient concurrent memoization system 

   Author: Viacheslav Kroilov; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Automaticky memoizační systém - také softwarová cache - ukládá omezený počet prvků v paměti, které byly nedávno zpřístupněny a zrychluje tak následný přístup k nim. Least-Recently-Used (LRU) je populární strategie nahrazování ...
  • Enterprise řešení pro nasazení a správu H2O clusterů na Hadoop 

   Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Háva Jakub; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Velké organizace čelí problémům s integrací H2O softwaru pro big-data strojové učení v prostředí Hadoopu. Hlavní kritika zmiňuje chybějící integraci s podnikovým zabezpečením, chybějící kontrolu nad zdroji (CPU, paměť) a ...
  • Evaluace algoritmů maticové faktorizace v kolaborativním filtrování 

   Author: Richtr Tomáš; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá metodami maticové faktorizace v kolaborativním filtrování. Po počáteční analýze metod maticové faktorizace je navržen postup pro vyhodnocení faktorizačních modelů z hlediska metrik recall a catalog ...
  • Extrakce informací o osobách ve snímcích z kamery 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Obrazová data zákazníků v supermarketu nesou podstatnou informaci, kterou může využít vedení supermarketu k přijímání obchodních rozhodnutí. Úkolem této práce je zpracovat sebraná obrazová data tohoto typu a prozkoumat ...
  • Formalizační metody hudby a automatická kompozice 

   Author: Hnízdil Tomáš; Supervisor: Pilch Bogdan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Garbage collector pro vícevláknovou implementaci jazyka Scheme s použitím nativních vláken 

   Author: Gul Oleg; Supervisor: Vraný Jan; Opponent: Hlopko Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tento práce popisuje návrh, implementaci a testování paralelní stlačování garbage collector s implementace bariéry zápisu založené na hardwarové ochraně paměti. Realizace část této práce obsahuje integrace vytvořených GC ...
  • GCC a LLVM - Porovnání implementací zadních částí překladačů 

   Author: Löbl Pavel; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu programovacích jazyků do strojového kódu. Zaměřuje se na zadní část překladače a vysvětluje základní pojmy a principy fungování generátoru strojového kódu. Dále podrobněji ...
  • Generování cílového kódu s pomocí indexu AST 

   Author: Málek Jaroslav; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Generování hudby pomocí neuronových sítí 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá generováním hudby pomocí rekurentních neuronových sítí. V řešení byly použity modely s GRU a LSTM jednotkami. Ty se snažily v různých konfiguracích naučit vytvářet skladby, a to na základě klasické ...