Now showing items 1-20 of 201

   Subject
   ACB algorithm, compression, decompression, compression ratio, ExCom library [1]
   algoritmus ACB, komprese, dekomprese, kompresní poměr, knihovna ExCom [1]
   Analysis,Anomaly detection,Data anonymization,Data pre-processing,Flight data,Machine learning [1]
   Analýza,Detekcia anomálií,Anonymizácia dát,Letecké dáta,Predspracovanie dát,Strojové učenie [1]
   Anomaly detection, Analysis, Data anonymization, Data pre-processing, Flight data, Machine learning [1]
   Anytime learning, FAKE GAME, H2O, Hyper-parameter Optimization, Machine Learning [1]
   Anytime učení, FAKE GAME, H2O, Optimalizace hyper-parametrů, Strojové učení [1]
   Approximate Pattern Matching, Exact Pattern Matching, Locality Sensitive Hashing, SciDB, Regular Grids on Arrays, Multidimensional Arrays [1]
   automatic text summarization, genetic algorithms, markov chains, graph, supervised learning [1]
   automatická sumarizace textu, genetické algoritmy, markovské řetězce, graf, řízené učení [1]
   bezpečnost, analýza, aplikace [1]
   big code, github, mining software repositories, ecmascript, javascript, npm, analysis, sourcerercc [1]
   big code, github, mining software repositories, ecmascript, javascript, npm, analyza, sourcerercc [1]
   biosensor, genetic algorithm [1]
   biosenzor, genetický algoritmus [1]
   bispecial factors, circular D0L-systems, non-pushy D0L-systems, fixed points of morphism, Sage [1]
   bišpeciálne faktory, cirkulárne D0L-systémy, non-pushy D0L-systémy, pevné body morfizmu, Sage [1]
   black-box optimalizace, CMA-ES, Gaussovské procesy, náhradní modely, srovnávání [1]
   black-box optimalizace,CMA-ES,zašumněné funkce,náhradní modely,Gaussovský proces,evoluce [1]
   black-box optimization, CMA-ES, Gaussian processes, surrogate models, benchmarking [1]