Now showing items 1-20 of 216

  • Profiler pro programovací jazyk R 

   Author: Karolina Hrnčiříková; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Jazyk R vyniká v průzkumu a analýze dat, ale často čelí výzvám v oblasti efektivity. R je dynamicky typováno, má automatický sběr paměti a co je nejdůležitější, jedna z jeho hlavních implementací, GNU R, interpretuje AST ...
  • P4 MLIR Midend 

   Author: Šimon Bařinka; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Jazyk P4 je používán pro programování konfigurovatelných síťových zařízení. V této práci zkoumáme využití MLIR k vytvoření rozšiřitelného P4 překladače, který je schopen pracovat s několika hardwarovými a P4 architekturami. ...
  • Hledání vlastních čísel a vlastních vektorů pro rozsáhlé řídké symetrické matice 

   Author: Matěj Razák; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato práce se věnuje vybraným metodám pro hledání vlastních čísel a vlastních vektorů symetrických řídkým matic nad hybridním paralelním programovacím modelem MPI+OpenMP v jazyce C++. Práce má za cíl vylepšit existující ...
  • Parallel run of k-local tree automata on GPU 

   Author: Milan Borový; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   This thesis implements tree pattern matching using deterministic finite tree automata. A work-optimal parallel algorithm exists and has been implemented for EREW PRAM. This algorithm will be optimized for APRAM and ported ...
  • Vnořené smyčky a path explosion problém v symbolické exekuci 

   Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Donat-Bouillud Pierre; Opponent: Kirsch Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Práce vyhodnocuje techniky pro řešení problému exploze cest v symbolické exekuci. Obzvláštní důraz je kladen na interakce jednotlivých technik se vnořenými cykly. Metody ořezávání cest, subsumpce cest, slučování stavů a ...
  • Vytvořte pipeline pro edge computing aplikace 

   Author: Jan Chybík; Supervisor: Sedlák Daniel; Opponent: Forst Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Edge computing aktuálně nabírá na popularitě mezi mnoha poskytovateli CDN. Přesouvá zpracování dat blíže klientům, čímž snižuje odezvu oproti centralizovaným datovým skladům, nebo vzdáleným cloudovým serverům. Tato práce ...
  • Studie integrace časově citlivých sítí v RTOS PikeOS 

   Author: Jakub Šatoplet; Supervisor: Zemánek Petr; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Cílem diplomové práce je studie integrace časově citlivých sítí do operačního systému reálného času PikeOS. V analytické části práce jsou představeny operační systémy reálného času a systém PikeOS. Dále představuje základní ...
  • Out of process byte-code kompilátor pro programovací jazyk R 

   Author: Adam Plodek; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Krynski Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   R je dynamický programovaní jazyk, který je převážně používaný ve statistice a pro vizualizaci dat. Jeho netypické vlastnosti a bohatý ekosystém balíčků umožňuje statistikům psát software bez pokročilých programátorských ...
  • Paralelní násobení řídkých matic 

   Author: Lukáš Simulík; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Práce se zabývá paralelním násobením řídkých matic a obsahuje analýzu a porovnání výkonu vlastního implementovaného algoritmu v OpenMP s existujícími algoritmy. Byly popsány již existující algoritmy a jejich postupy a ...
  • Vylepšení neurálních celulárních automatů se zapojením známé fyzikální dynamiky 

   Author: František Koutenský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce představuje nový Neurální celulární automat se zapojením známé fyzikální dynamiky (PINCA), který spojuje neurální celulární automaty s integrací fyzikální dynamiky. Cílem modelu PINCA je naučit se diferenciální ...
  • Parametrizovaná složitost problému Network Microaggregation 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Mikroagregace je technika sloužící k rozdělení dat do shluků dle zadaných velikostních a vzdálenostní požadavků. V této práci se zabýváme případem, kdy data tvoří sít a dvěma variantami, zda shluky jsou souvislé nebo nejsou. ...
  • Detekce VPN provozu pomocí automatu 

   Author: Jan Jirák; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce VPN provozu z pohledu mo-nitoringu sitě a návrhem automatu, který tuto detekci provádi. Po prove-deni řešerše nastiňuje teoretické řešeni založené na automatu zachycujicim typický ...
  • x86-64 nativní backend pro TinyC 

   Author: Michal Vlasák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce popisuje backend překladače, který kompiluje TinyC mezireprezentaci do nativních x86-64 instrukcí. Cílem bylo vytvořit překladač, který by ukázal složitosti spojené s architekturou x86-64, zvláště pak ve srovnání ...
  • Modulární překladač pro TinyC 

   Author: Martin Prokopič; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce popisuje překladač jazyka tinyC do assemberu virtuálního stroje tiny86 (oboje používané v předmětu NIE-GEN). Překladač je implementován v jazyce Scala, je napojen na existující nástroje používané v předmětu, ...
  • Analýza datových toků v SQL skriptech dialektu Databricks 

   Author: Lucie Procházková; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Mácha Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce zkoumá dialekt Databricks SQL a navrhuje metodu automatické analýzy skriptů a prototyp skeneru pro nástroj Manta, který se zabývá data lineage. Data lineage je nezbytná pro integritu a správu dat. ...
  • Automatizované pipeliny pro analýzu dat 

   Author: Michael Vrána; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Donat-Bouillud Pierre
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Pipeliny pro analýzu dat popisují datovou analýzu, jako sekvenci na sobě závisejících kroků. Tyto pipeliny jsou reproducibilní a lze je vyhodnocovat efektivně. Tato práce se zabývá návrhem a implementací balíčku v jazyce ...
  • Optimalizujici prekladac pro tinyC 

   Author: Martin Slávik; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Práce pojednává o tvorbě kompilátoru, a jeho vnitřních částí pro výukové účely. Práce má za úkol vytvořit kompilátor, který přeloží programy zapsané v jazyce TinyC do instrukční sady definované virtuální architekturou ...
  • P4 jazykový server 

   Author: Ondřej Kvapil; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Jazyk P4 je používán pro konfiguraci programovatelných síťových procesorů. Navzdory své popularitě v odvětví Software Defined Networking ale zaostává co se podpory programátora týče. V této práci navrhujeme a implementujeme ...
  • Debugger pro Tiny86 

   Author: Filip Gregor; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Programátoři často potřebují kontrolovat stav svých programů za běhu. Právě pro tento účel byl vytvořen speciální nástroj zvaný debugger. Přestože je tento nástroj velmi rozšířen, málokdo ví, jak přesně funguje. Částečně ...
  • Problém Target Set Selection v řídkých a geometricky motivovaných sítích 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   V této práci se zabýváme následujícím modelem šíření názoru v sociální síti. Na začátku někteří jedinci přijmou jistý názor (například tak, že jsou uplaceni). Poté se názor v síti šíří v diskrétním smyslu podle následujících ...