Now showing items 1-20 of 192

  • Implementace staticky typovaného, lazy, funkcionálního jazyka 

   Author: Jan Sliacký; Supervisor: Culpepper Ryan Michael; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se věnuje implementaci funkcionálního, staticky typovaného programovacího jazyka inspirovaného jazykem Haskell. Hlavním bodem zájmu práce je implementace typového systému pro tento jazyk. Implementace vychází z ...
  • Integrace metody ITO do nástroje ParaCell 

   Author: Michal Čermák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí metody práškové difrakce. Konkrétně se zabývá jednou z metod indexace těchto dat, ITO. Práce obsahuje základní pojmy z oblasti krystalografie a s ní spjatou metodou ...
  • Ahead-of-time kompilátor pro jazyk microC 

   Author: Václav Král; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Cílem této práce je implementace ahead-of-time optimalizujícího kompilátoru microC---jazyku, který se používá v předmětu NI-APR (Vybrané metody analýzy programů) na FIT ČVUT pro výuku analýz programů. Tento kompilátor má ...
  • Nástroj pro inspekci vnitřního stavu runtime jazyka R 

   Author: Martin Taibr; Supervisor: Siek Konrad; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tento projekt se zaměřuje na vizualizaci vnitřního stavu interpreteru jazyka R.
  • Power manager pro jakýkoliv linuxový desktop 

   Author: Róbert Selvek; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Správce napájení je služba, která reaguje na aktivitu uživatele a spouští různé akce pro úsporu energie. Například ztlumí jas obrazovky, uzamkne uživatelskou relaci nebo převede systém do režimu spánku. Většina stávajících ...
  • Paralelní algoritmy pro hešování dat na GPU 

   Author: Jan Groschaft; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou hešovacích tabulek na grafických kartách využívajících technologii CUDA. Je zaveden potřebný teoretický základ, ve kterém je kladen důraz na datovou strukturu HashGraph, propojující ...
  • Analýza toku výjimek v Kotlinu 

   Author: Filip Dolník; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Ošetřování výjimek je nezbytnou součástí vývoje softwaru, je však zároveň také jednou z nejnáročnějších. Chyby ve zpracování výjimek mohou způsobit mnoho problémů - od špatného uživatelského rozhraní až po bezpečnostní ...
  • Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL 

   Author: Ján Bobot; Supervisor: Klinkovský Jakub; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Jedno zo zameraní knižnice TNL (Template Numerical Library) je podpora dátovej štruktúry pre neštruktúrované numerické siete. Jej hlavnou výhodou je schopnosť byť použitá vo vedeckých výpočtoch, ktoré sa vykonávajú na ...
  • Algoritmy pro detekci trajektorie míče 

   Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sušický Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   V této práci je řešena problematika detekce trajektorie tenisového míčku, kurtu, hráčů a událostí (úder, dopad apod.) v televizním záznamu tenisového utkání. Práce předpokládá vyznačení začátku a konce tenisové výměny ...
  • Učení lokálně řízených agentů ve Pac-Man 

   Author: Petr Nešpůrek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce řeší možnosti, jak vytvořit agenta, který se naučí hrát hru Pacman. K tomu jsou využity dva přístupy. Prvním je kombinace genetického programování a zpětnovazebního učení. Druhým je využití neuronové sítě s ...
  • Distribuované násobení řídké matice vektorem 

   Author: Boris Rúra; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem práce bylo prozkoumat možnosti distribuovaného násobení řídké matice vektorem několika procesy s použitím MPI a CSR5. Výsledkem tohto výzkumu je C++ knihovna \texttt{dim}, která poskytuje potřebné stavební bloky pro ...
  • Integrace metody ITO do nástroje ParaCell 

   Author: Michal Čermák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí metody práškové difrakce. Konkrétně se zabývá jednou z metod indexace těchto dat, ITO. Práce obsahuje základní pojmy z oblasti krystalografie a s ní spjatou metodou ...
  • Dronový vzdušný displej 

   Author: Ondřej Marek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením algoritmických podkladů pro tzv. dronový displej, kde jednotlivé pixely jsou tvořeny světélkujícími drony. Tyto drony mohou měnit jak barvu, tak polohu v prostoru. Cílem této práce je plánování ...
  • Regulární výrazy s rekurzivním zanořením 

   Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá regulárními výrazy s rekurzivním zanořením. Jedná se o rozšíření regulárních výrazů možností opakovaného využití podvýrazů v jiných částech výrazu. Mimo jiné i v rámci samotného podvýrazu. Nejprve ...
  • Paralelní algoritmy pro maximální toky v sítích na architektuře CUDA 

   Author: Kamil Červený; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Práce se zabývá možnostmi paralelizace algoritmů hledajících maximální tok v síti pro masivně paralelní architekturu CUDA. Na úvod práce je zaveden nezbytný teoretický základ z teorie grafů a algoritmů, na který navazuje ...
  • Implementace Virtualniho Stroje SOM 

   Author: Rudolf Rovňák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Táto práca popisuje implementáciu virtuálneho stroja pre programovací jazyk Simple Object Machine, založenom na Smalltalku. Takisto obsahuje analýzu existujúcich riešení a analýzu vlastného riešenia. Práca prezentuje ...
  • Profilování haldy s nízkou latencí 

   Author: Jan Tománek; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Četné dynamické alokace z haldy mohou mít zásadní dopad na celkovou dobu běhu programu. Problém se stává ještě více kritickým ve vícevláknových aplikacích, kde přílišná interakce s haldou může přerůst v hlavní zdroj ...
  • Automatické plánování pro skladovou logistiku 

   Author: Klára Dvořáková; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce se zabývá automatickou skladovou logistikou. Práce se zaměřuje na pohyb robotů ve skladu tak, aby nedocházelo ke kolizím a roboti efektivně plnili své úkoly. Typickým úkolem je přesun položky z místa uskladnění ...
  • Algebraická kryptoanalýza zmenšených verzí šifry AES 

   Author: Marek Bielik; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce navrhuje a demonstruje nové postupy v algebraické kryptoanalýze zmenšených verzí šifry s názvem Advanced Encryption Standard (AES). Tuto šifru modelujeme jako systém polynomiálních rovnic nad GF(2), který zahrnuje ...
  • Algoritmy kombinatoriky na slovech 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   V této práci je podrobně popsáno několik algoritmů řešících problémy z matematického oboru kombinatorika na slovech. Součástí práce je i jejich implementace v svobodném a otevřeném počítačovém algebraickém systému SageMath ...