Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 124

  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Barták Roman; Oponent práce: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
  • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

   Autor: Kokorev Igor; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
  • Nástroj pro hodnocení bezpečnosti PPTP VPN 

   Autor: Sebechlebský Ján; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Táto práca popisuje princíp fungovania VPN protokolu PPTP. Podrobnejšie sa zaoberá autentizačnými metódami používanými pri tomto protokole. Zároveň popisuje návrh a implementáciu nástroja na bezpečnostný audit PPTP serverov ...
  • Analýza bankovních dat 

   Autor: Nenenko Evgeniya; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Lancinger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce ...
  • Distribuovaný převod RDF dat do relačního modelu 

   Autor: Příhoda David; Vedoucí práce: Lašek Ivo; Oponent práce: Motl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Ve formátu RDF je ukládán rostoucí objem hodnotných informací. Relační databáze však stále přinášejí výhody z hlediska výkonu a množství podporovaných nástrojů. Představujeme RDF2X, nástroj pro automatický distribuovaný ...
  • Škálovatelnost prediktivních modelů 

   Autor: Frýda Tomáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
  • Zlepšení RIR Bytecode překladače a interpretu 

   Autor: Ječmen Jan; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   R je dynamicý programovací jazyk, navzdory svému stáří dnes stále oblíbený. RIR je alternativní implementace kompilátoru a interpretu R bajtkódu, která umožňuje snadno provádět statickou analýzu a přidávat optimalizace. ...
  • Comma-shell, interaktivní debugger shellu 

   Autor: Nesrovnal Tomáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Comma-shell je nástroj pro lepší práci v interaktivním shellu, určený přede- vším pro uživatele seznamující se s prosředím v shellu. První částí je debugger, který umí spouštět a analyzovat příkazy po částech. Druhou částí ...
  • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

   Autor: Polák Lukáš; Vedoucí práce: Webb Nicholas; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
  • Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí 

   Autor: Švepeš Marek; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Množství dat, které musí v dnešní době monitorovací systémy zpracovávat, roste kvůli zvyšující se rychlosti počítačových sítí a přibývajícímu počtu připojených zařízení. Kvůli různým typům bezpečnostních hrozeb musí být ...
  • Plánovač setkání 

   Autor: Koc Lukáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...
  • Integrace systému V3S do datového skladu ČVUT 

   Autor: Štádler Michal; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce obsahuje analýzu systému V3S pro účel jeho integrace do Datového skladu ČVUT. Dále popisuje návrh a realizaci stage, integrované, sémantické, přístupové a prezentační vrstvy nově integrovaných dat z V3S do Datového ...
  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Autor: Barus Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práca za zaoberá problematikou vyhľadávania, filtrovania a vizualizácie vzťahov. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, schopný prehľadne zobraziť vzťahy medzi entitami pomocou grafovej vizualizácie podľa kritérií ...
  • Predikce kriminality 

   Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Hořínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   S důrazem na efektivitu práce a s vzrůstajícím zájmem o zpracování dat, strojové učení a umělou inteligenci, se prediktivní analýza stává součástí policejních aktivit, predevším v oblasti prevence kriminality. Například ...
  • Optimalizace optického biosenzoru s pomocí evolučních technik 

   Autor: Horký Jan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá optickou komponentou biosenzoru. Její model byl pou-žit k určení, jak který parametr této komponenty ovlivňuje její účinnost při koncentrování rozptýlených paprsků do optického kabelu. Pomocí genetického ...
  • Klasifikace časových řad pomocí umělých neuronových sítí 

   Autor: Waller Jakub; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Mnoho různých architektur umělých neuronových sítí bylo navrženo, kupříkladu konvoluční neuronové sítě a long short-term memory neuronové sítě. Cílem této práce je aplikovat tyto sítě na klasifikaci časových řad. Po ...
  • Aplikace pro podporu výuky matematiky na základních školách 

   Autor: Zavadil Petr; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Diplomová práce obsahuje návrh tabletové aplikace s rozšířenou realitou, která je ovládána interakcí s fyzickými objekty v okolí tabletu. Predevším se pak práce věnuje problematice zpracování obrazu z kamery tabletového ...
  • GCC a LLVM - Porovnání implementací zadních částí překladačů 

   Autor: Löbl Pavel; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu programovacích jazyků do strojového kódu. Zaměřuje se na zadní část překladače a vysvětluje základní pojmy a principy fungování generátoru strojového kódu. Dále podrobněji ...
  • Pokročilé algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic 

   Autor: Kulle Martin; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá pokročilými algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic. Metody použité pro řešení těchto soustav jsou Gaussova eliminace, Modifikovaná Gaussova eliminace a metoda HBR. ...
  • Minimalizace stromových a zásobníkových automatů 

   Autor: Plachý Štěpán; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá vztahem mezi konečnými stromovými automaty a zásobníkovými automaty, a jejich minimalizací. Konečné Stromové automaty jsou rozšířením konečných automatů a zpracovávají regulární stromové jazyky. V práci ...