Now showing items 1-20 of 179

  • Regulární výrazy s rekurzivním zanořením 

   Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá regulárními výrazy s rekurzivním zanořením. Jedná se o rozšíření regulárních výrazů možností opakovaného využití podvýrazů v jiných částech výrazu. Mimo jiné i v rámci samotného podvýrazu. Nejprve ...
  • Paralelní algoritmy pro maximální toky v sítích na architektuře CUDA 

   Author: Kamil Červený; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Práce se zabývá možnostmi paralelizace algoritmů hledajících maximální tok v síti pro masivně paralelní architekturu CUDA. Na úvod práce je zaveden nezbytný teoretický základ z teorie grafů a algoritmů, na který navazuje ...
  • Implementace Virtualniho Stroje SOM 

   Author: Rudolf Rovňák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Táto práca popisuje implementáciu virtuálneho stroja pre programovací jazyk Simple Object Machine, založenom na Smalltalku. Takisto obsahuje analýzu existujúcich riešení a analýzu vlastného riešenia. Práca prezentuje ...
  • Profilování haldy s nízkou latencí 

   Author: Jan Tománek; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Četné dynamické alokace z haldy mohou mít zásadní dopad na celkovou dobu běhu programu. Problém se stává ještě více kritickým ve vícevláknových aplikacích, kde přílišná interakce s haldou může přerůst v hlavní zdroj ...
  • Automatické plánování pro skladovou logistiku 

   Author: Klára Dvořáková; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce se zabývá automatickou skladovou logistikou. Práce se zaměřuje na pohyb robotů ve skladu tak, aby nedocházelo ke kolizím a roboti efektivně plnili své úkoly. Typickým úkolem je přesun položky z místa uskladnění ...
  • Algebraická kryptoanalýza zmenšených verzí šifry AES 

   Author: Marek Bielik; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce navrhuje a demonstruje nové postupy v algebraické kryptoanalýze zmenšených verzí šifry s názvem Advanced Encryption Standard (AES). Tuto šifru modelujeme jako systém polynomiálních rovnic nad GF(2), který zahrnuje ...
  • Algoritmy kombinatoriky na slovech 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   V této práci je podrobně popsáno několik algoritmů řešících problémy z matematického oboru kombinatorika na slovech. Součástí práce je i jejich implementace v svobodném a otevřeném počítačovém algebraickém systému SageMath ...
  • Inkrementální učení kvantové generativní adversariální sítě 

   Author: Artem Kandaurov; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Obor strojového učení ukázal neuvěřitelný dopad na mnoho druhů optimalizačních problémů. Nedávno byla síla strojového učení použita k zrychlení přípravy kvantových stavů. Navzdory skutečnosti, že aproximace stavu pomocí ...
  • Tiny x86 - Simulator procesorove architektury pro vyukove ucely 

   Author: Ivo Strejc; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce prezentuje tiny x86 architekturu a virtuální stroj, určené jako pomocný nástroj studentům k porozumění technikám kompilování a jejich dopad na výkon programu. V porovnání s již existujícími instrukčními sadami ...
  • Využití přirozené dynamiky výtvarných médií k stylizaci vektorové animace 

   Author: Adam Platkevič; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   V této práci představujeme vlastní metodu pro automatickou stylizaci vektorových animaci s použitím vzhledu běžných uměleckých médií, primárně zaměřenou na akvarely. Naším hlavním cílem je co nejlépe zachovat vizuální ...
  • Nástroj na extrakci datových toků pro programovací jazyk Cobol 

   Author: Andrej Taňkoš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Táto práca sa zaoberá analýzou dátových tokov programovacieho jazyka COBOL, konkrétne IBM COBOL dialektu. Práca najprv skúma rôzne prístupy k analýze dátových tokov, ich reprezentáciu a vizualizáciu v projekte Manta. ...
  • Zpracování toků krátkých textů v reálném čase 

   Author: Jakub Hynek; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Práce se zabývá zpracováním komentářů u on-line živých vysílání pro usnadnění interakce. Je cílem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné možnosti shlukování proudů textu. Byla provedena rešerše existujících ...
  • Quantum leap vyhledávání v linearizovaných stromech 

   Author: Josef Erik Sedláček; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Práce se zabývá vyhledáváním stromových vzorů ve stromech. Konkrétně se pracuje s linearizovanými stromy v prefixové notaci. Práce přejímá myšlenku algoritmu Quantum Leap pro vyhledávání v řetězcích a využívá ji pro ...
  • Algoritmy pro určování vlastností D0L systémů 

   Author: Anežka Štěpánková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Cílem této práce je v první řadě seznámení se se základními pojmy z kombinatoriky na slovech a s teorií D0L-systémů. Další část práce se zabývá nastudováním a porozuměním algoritmům pro zjišťování vybraných vlastností ...
  • Zpracování toků krátkých textů v reálném čase 

   Author: Jakub Hynek; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zabývá zpracováním komentářů u on-line živých vysílání pro usnadnění interakce. Je cílem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné možnosti shlukování proudů textu. Byla provedena rešerše existujících ...
  • Součtové grafy 

   Author: Šimon Schierreich; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Neorientovany graf G=(V,E) nazveme součtovym grafem, pokud existuje injektivni funkce s: V - N přiřazujici vrcholům kladna cela čisla tak, že pro každe dva vrcholy u,v [?] V plati, že jsou v grafu G spojeny hranou pravě ...
  • Komprese souborů FASTQ 

   Author: Jakub Novák; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá analýzou struktury FASTQ souborů, výběrem vhodného kompresniho algoritmu a jeho implementaci. Velká část práce se zabývá popisem algoritmu mixováni kontextů a jeho implementaci. Dále v práci popisuji ...
  • Kontextová historie v shellu 

   Author: Šimon Let; Supervisor: Bařinka Lukáš; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I dnes zůstává příkazová řádka populárním způsobem jak ovládat počítač. Historie shellu umožňuje lidem snadno opakovat předchozí příkazy což zvyšuje jejich produktivitu. Způsob jakým lidé používají shell závisí na kontextu ...
  • Efficient concurrent memoization system 

   Author: Viacheslav Kroilov; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Automaticky memoizační systém - také softwarová cache - ukládá omezený počet prvků v paměti, které byly nedávno zpřístupněny a zrychluje tak následný přístup k nim. Least-Recently-Used (LRU) je populární strategie nahrazování ...
  • Zpětné reference v rozšířených regulárních výrazech 

   Author: Martin Hron; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Zpětné reference (odkazy) jsou rozšíření regulárních výrazů bežně podporované v dnešních nástrojích. Regulární výrazy se zpětnými referencemi mají zvýšenou vyjadřovací sílu, ale jejich vyhledávání (matching) je NP-úplné. ...