Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 130

  • Efektivní dotazování nad databází PubChem 

   Autor: Valášek Jan; Vedoucí práce: Galgonek Jakub; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá způsoby a technologiemi vyhodnocování dotazů v jazyce SPARQL na rozsáhlých RDF datech pocházejících z projektu \mbox{PubChemRDF}. Součástí publikace je popis jednotlivých nástrojů, použitých optimalizací, ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Meta-learning na relačních datech 

   Autor: Blažková Adéla; Vedoucí práce: Motl Jan; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
  • Karkulka v gramatickém lese: Samoučící 2D hra generovaná gramatikou 

   Autor: Hájková Klára; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce se věnuje procedurálnímu generování samoučící 2D hry typu platformer. Generování je prováděno stochastickou kontextovou gramatikou, jejíž pravidla se vytvářejí podle herních objektů definovaných uživatelem. Model ...
  • Výběr náhradních modelů pro evoluční black-box optimalizaci v zašuměném prostředí 

   Autor: Hejl Vojtěch; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Žegklitz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce navazuje na výzkum L. Bajera, Z. Pitry, J. Repického a M. Holeňi o náhradním modelování v algoritmu CMA-ES. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu současného návrhu a poté navrhnout varianty s testováním více ...
  • Určování DNA sekvencí z Nanopore dat 

   Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: Daněček Petr; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Určování DNA sekvencí z Nanopore dat se v současnosti velmi rychle vyvíjí. Od představení zařízení MinION je možné se soustředit na část zvanou určování bází. Tato práce implementuje snadno použitelný nástroj, který k ...
  • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

   Autor: Kokorev Igor; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
  • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

   Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
  • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

   Autor: Polák Lukáš; Vedoucí práce: Webb Nicholas; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
  • Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí 

   Autor: Švepeš Marek; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Množství dat, které musí v dnešní době monitorovací systémy zpracovávat, roste kvůli zvyšující se rychlosti počítačových sítí a přibývajícímu počtu připojených zařízení. Kvůli různým typům bezpečnostních hrozeb musí být ...
  • Integrace systému Portál spolupráce s průmyslem do datového skladu ČVUT 

   Autor: Mikeš Jan; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato práce se zabývá integrací dat Portálu spolupráce s průmyslem do datového skladu ČVUT. Nad oběma systémy byla nejdříve provedena analýza. Z ní vychází návrh všech vrstev, které odpovídají architektuře existujícího ...
  • Analýza bankovních dat 

   Autor: Nenenko Evgeniya; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Lancinger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce ...
  • Aplikace pro podporu výuky matematiky na základních školách 

   Autor: Zavadil Petr; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Diplomová práce obsahuje návrh tabletové aplikace s rozšířenou realitou, která je ovládána interakcí s fyzickými objekty v okolí tabletu. Predevším se pak práce věnuje problematice zpracování obrazu z kamery tabletového ...
  • Analýza chování modelů strojového učení 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Černý Jan; Oponent práce: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Předmětem této práce je návrh a implementace systému pro analýzu chování modelů strojového učení. V textu je popsána architektura systému splňující možnost škálování na neomezený počet zákazníků a napojení na libovolný ...
  • Integrace systému V3S do datového skladu ČVUT 

   Autor: Štádler Michal; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce obsahuje analýzu systému V3S pro účel jeho integrace do Datového skladu ČVUT. Dále popisuje návrh a realizaci stage, integrované, sémantické, přístupové a prezentační vrstvy nově integrovaných dat z V3S do Datového ...
  • Porozumění dokumentům pomocí metod text miningu 

   Autor: Stamenov Sergii; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Paščenko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Klíčová slova jsou výrazy které popisují téma dokumentu. Používají se také pro shrnutí dokumentu nebo při optimalizaci jejich vyhledávaní. Cílem této práce je prozkoumat možnosti vylepšení extrakce klíčových slov a jejich ...
  • Plánovač setkání 

   Autor: Koc Lukáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...
  • Škálovatelnost prediktivních modelů 

   Autor: Frýda Tomáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Barták Roman; Oponent práce: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
  • Zlepšení RIR Bytecode překladače a interpretu 

   Autor: Ječmen Jan; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   R je dynamicý programovací jazyk, navzdory svému stáří dnes stále oblíbený. RIR je alternativní implementace kompilátoru a interpretu R bajtkódu, která umožňuje snadno provádět statickou analýzu a přidávat optimalizace. ...