Now showing items 32-51 of 155

  • Efektivní dotazování nad databází PubChem 

   Author: Valášek Jan; Supervisor: Galgonek Jakub; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá způsoby a technologiemi vyhodnocování dotazů v jazyce SPARQL na rozsáhlých RDF datech pocházejících z projektu \mbox{PubChemRDF}. Součástí publikace je popis jednotlivých nástrojů, použitých optimalizací, ...
  • Efektivní implementace nově vyvinutých variant kompresní metody ACB pro knihovnu ExCom 

   Author: Léhar Adam; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá analýzou algoritmu ACB a návrhem nových struktur pro indexování contextu a contentu s ohledem na vylepšení kompresního poměru. V této práci jsou navržena tři vylepšení, která jsou implementována a ...
  • Enterprise řešení pro nasazení a správu H2O clusterů na Hadoop 

   Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Háva Jakub; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Velké organizace čelí problémům s integrací H2O softwaru pro big-data strojové učení v prostředí Hadoopu. Hlavní kritika zmiňuje chybějící integraci s podnikovým zabezpečením, chybějící kontrolu nad zdroji (CPU, paměť) a ...
  • Evaluace algoritmů maticové faktorizace v kolaborativním filtrování 

   Author: Richtr Tomáš; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá metodami maticové faktorizace v kolaborativním filtrování. Po počáteční analýze metod maticové faktorizace je navržen postup pro vyhodnocení faktorizačních modelů z hlediska metrik recall a catalog ...
  • Extrakce informací o osobách ve snímcích z kamery 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Obrazová data zákazníků v supermarketu nesou podstatnou informaci, kterou může využít vedení supermarketu k přijímání obchodních rozhodnutí. Úkolem této práce je zpracovat sebraná obrazová data tohoto typu a prozkoumat ...
  • Formalizační metody hudby a automatická kompozice 

   Author: Hnízdil Tomáš; Supervisor: Pilch Bogdan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Garbage collector pro vícevláknovou implementaci jazyka Scheme s použitím nativních vláken 

   Author: Gul Oleg; Supervisor: Vraný Jan; Opponent: Hlopko Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tento práce popisuje návrh, implementaci a testování paralelní stlačování garbage collector s implementace bariéry zápisu založené na hardwarové ochraně paměti. Realizace část této práce obsahuje integrace vytvořených GC ...
  • GCC a LLVM - Porovnání implementací zadních částí překladačů 

   Author: Löbl Pavel; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu programovacích jazyků do strojového kódu. Zaměřuje se na zadní část překladače a vysvětluje základní pojmy a principy fungování generátoru strojového kódu. Dále podrobněji ...
  • Generování cílového kódu s pomocí indexu AST 

   Author: Málek Jaroslav; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Generování hudby pomocí neuronových sítí 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá generováním hudby pomocí rekurentních neuronových sítí. V řešení byly použity modely s GRU a LSTM jednotkami. Ty se snažily v různých konfiguracích naučit vytvářet skladby, a to na základě klasické ...
  • GPU cloud 

   Author: Číla Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce se zabývá virtualizaci grafických karet na cloudové platformě Openstack. Práce se také zaměřuje na implementaci komponenty Openstacku, která virtuálnim strojům dynamicky přiděluje grafické karty po omezeně dlouhou dobu.
  • GUI pro vizualizaci a editaci struktury krystalů 

   Author: Jelínek Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Petříček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-15)
   Tato práce se zabývá zobrazením struktury krystalu ve 3D prostoru a kódováním souboru, který obasahuje vstupní data. Práce má rozšírit dosud používaný program JANA2006 a navrhnout vhodnejší kódování pro vstupní soubory ...
  • Hluboké neuronové sítě a algoritmy posilovaného učení pro hraní videoher 

   Author: Bilík David; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá implementací a experimenty s kontrolérem, který hraje hry konzole Atari 2600. Nejdříve je jako model kontroléru navržena neuronová síť odhadující Q funkci her, která je učena algoritmem Neural Fitted ...
  • Identifikace pre-arytmických rysů EKG a jiných dat s využitím strojového učení 

   Author: Bobir Dmitriy; Supervisor: Kroc Jiří; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Diplomová práce se zabývá lokalizací pre-arytmogenních markerů, které jsou přítomny v elektrokardiogramech (EKG) dlouho před tím, až jednu hodinu, než nastoupí život ohrožující arytmie. Jsou použita EKG data ze zvířecího ...
  • Indexování XML dokumentů 

   Author: Šestáková Eliška; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Výzkum v oblasti indexování řetězců má již mnoho prezentovaných výsledků, což však neplatí pro ostatní datové struktury, jakými jsou například stromy. Tato práce obsahuje v prvé řadě shrnutí metod pro indexování řetězců a ...
  • Informační podpora klinických studií 

   Author: Čadek Václav; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Informační systém pro evidence počítačových komponent 

   Author: Bažant Jan; Supervisor: Koller Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Inkrementální analýza PL/SQL skriptů 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Toušek Jiří
   Tato práce se zabývá vylepšením mechanizmu transformací u systému \acrlong{mt}. Transformace umožňuje automaticky upravit \acrshort{plsql} kód, reprezentovaný pomocí \acrshort{ast}, tak, aby splňoval určitá pravidla. ...
  • Inkrementální komprese založená na clusterování 

   Author: Krčál Luboš; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integerové datové struktury 

   Author: Brožek Miloslav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku aplikujeme pro zlepšení ...