Now showing items 44-63 of 155

  • Hluboké neuronové sítě a algoritmy posilovaného učení pro hraní videoher 

   Author: Bilík David; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá implementací a experimenty s kontrolérem, který hraje hry konzole Atari 2600. Nejdříve je jako model kontroléru navržena neuronová síť odhadující Q funkci her, která je učena algoritmem Neural Fitted ...
  • Identifikace pre-arytmických rysů EKG a jiných dat s využitím strojového učení 

   Author: Bobir Dmitriy; Supervisor: Kroc Jiří; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Diplomová práce se zabývá lokalizací pre-arytmogenních markerů, které jsou přítomny v elektrokardiogramech (EKG) dlouho před tím, až jednu hodinu, než nastoupí život ohrožující arytmie. Jsou použita EKG data ze zvířecího ...
  • Indexování XML dokumentů 

   Author: Šestáková Eliška; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Výzkum v oblasti indexování řetězců má již mnoho prezentovaných výsledků, což však neplatí pro ostatní datové struktury, jakými jsou například stromy. Tato práce obsahuje v prvé řadě shrnutí metod pro indexování řetězců a ...
  • Informační podpora klinických studií 

   Author: Čadek Václav; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Informační systém pro evidence počítačových komponent 

   Author: Bažant Jan; Supervisor: Koller Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Inkrementální analýza PL/SQL skriptů 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Toušek Jiří
   Tato práce se zabývá vylepšením mechanizmu transformací u systému \acrlong{mt}. Transformace umožňuje automaticky upravit \acrshort{plsql} kód, reprezentovaný pomocí \acrshort{ast}, tak, aby splňoval určitá pravidla. ...
  • Inkrementální komprese založená na clusterování 

   Author: Krčál Luboš; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integerové datové struktury 

   Author: Brožek Miloslav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku aplikujeme pro zlepšení ...
  • Integrace systému Portál spolupráce s průmyslem do datového skladu ČVUT 

   Author: Mikeš Jan; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato práce se zabývá integrací dat Portálu spolupráce s průmyslem do datového skladu ČVUT. Nad oběma systémy byla nejdříve provedena analýza. Z ní vychází návrh všech vrstev, které odpovídají architektuře existujícího ...
  • Integrace systému V3S do datového skladu ČVUT 

   Author: Štádler Michal; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce obsahuje analýzu systému V3S pro účel jeho integrace do Datového skladu ČVUT. Dále popisuje návrh a realizaci stage, integrované, sémantické, přístupové a prezentační vrstvy nově integrovaných dat z V3S do Datového ...
  • Karkulka v gramatickém lese: Samoučící 2D hra generovaná gramatikou 

   Author: Hájková Klára; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce se věnuje procedurálnímu generování samoučící 2D hry typu platformer. Generování je prováděno stochastickou kontextovou gramatikou, jejíž pravidla se vytvářejí podle herních objektů definovaných uživatelem. Model ...
  • Klasifikace časových řad pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Mnoho různých architektur umělých neuronových sítí bylo navrženo, kupříkladu konvoluční neuronové sítě a long short-term memory neuronové sítě. Cílem této práce je aplikovat tyto sítě na klasifikaci časových řad. Po ...
  • Kombinatorické hry typu Taking and Breaking 

   Author: Šimon Lomič; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šámal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   V této práci analyzujeme několik otevřených problémů v oblasti nestranných i stranných her typu Taking and Breaking. Pro nestranné odčítací hry dokážeme existenci hry s aperiodickou nim-sekvencí a periodickou sekvencí ...
  • Komprese přirozeného českého textu 

   Author: Navara Jan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V rámci práce byly navrženy a implementovány 4 algoritmy pro bezeztrátovou kompresi přirozeného českého textu využívající lemmatizátor, morfologický tagger a morfologický generátor obsažený v softwaru MorphoDiTa. První z ...
  • Komprese souborů s notovými zápisy 

   Author: Baier Jan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy 

   Author: Kulík Jakub; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce ...
  • Kompresní metody LZ 

   Author: Zemančík Tomáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce zásobníkového automatu přijímajícího jazyk daný regulárním stromovým výrazem 

   Author: Pecka Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce studuje regulárni stromové výrazy, formalismus pro popis regulárnich stromových jazyků. Hlavnim přinosem práce je nový algoritmus pro převod regulárniho stromového výrazu na ekvivalentni zásobnikový automat, ...
  • Kontrola kompatibility datových typů v Oracle SQL 

   Author: Pelech Ondřej; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Programy v Oracle SQL mohou selhat, když obsahují chyby. V této práci představíme metodu pro odhalování chyb specifického druhu -- nekompatibilita datových typů. Analyzujeme datové typy a vestavěné funkce v dialektu Oracle ...
  • Konverze stromových konečných automatů na stromové regulární výrazy metodou eliminace stavů 

   Author: Tomáš Dejmek; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá stromovými jazyky. Stromový jazyk se skládá z množiny stromů, podobně jako textový jazyk se skládá z množiny textových řetězců. Jelikož byla dokázána rovnost mezi třídou jazyků přijímaných ...