Collections in this community

Recent Submissions

 • Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL 

  Author: Ján Bobot; Supervisor: Klinkovský Jakub; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Jedno zo zameraní knižnice TNL (Template Numerical Library) je podpora dátovej štruktúry pre neštruktúrované numerické siete. Jej hlavnou výhodou je schopnosť byť použitá vo vedeckých výpočtoch, ktoré sa vykonávajú na ...
 • Metriky procesu vývoje softwaru 

  Author: Basel Samy Mohamed Kamaleldin Elshanawany; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem této práce je analyzovat metriky pracovního toku vývoje softwaru a vytvořit webovou aplikaci, která pomáhá vývojářům softwaru vizualizovat a sledovat jejich produktivitu. Analýza vedla ke shromažďování dat z určitých ...
 • Řešič soustavy lineárních rovnic pomocí Gauss-Jordanovy metody na GPU 

  Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Řešení systému lineárních rovnic metodou Gauss-Jordan na GPU s CUDA. Porovnání doby provedení implementace na GPU s implementací na CPU. Porovnání implementace Gauss-Jordan na GPU s implementací knihovny cuSOLVER.
 • Algoritmy pro detekci trajektorie míče 

  Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sušický Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  V této práci je řešena problematika detekce trajektorie tenisového míčku, kurtu, hráčů a událostí (úder, dopad apod.) v televizním záznamu tenisového utkání. Práce předpokládá vyznačení začátku a konce tenisové výměny ...
 • Učení lokálně řízených agentů ve Pac-Man 

  Author: Petr Nešpůrek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce řeší možnosti, jak vytvořit agenta, který se naučí hrát hru Pacman. K tomu jsou využity dva přístupy. Prvním je kombinace genetického programování a zpětnovazebního učení. Druhým je využití neuronové sítě s ...
 • Distribuované násobení řídké matice vektorem 

  Author: Boris Rúra; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem práce bylo prozkoumat možnosti distribuovaného násobení řídké matice vektorem několika procesy s použitím MPI a CSR5. Výsledkem tohto výzkumu je C++ knihovna \texttt{dim}, která poskytuje potřebné stavební bloky pro ...
 • Integrace metody ITO do nástroje ParaCell 

  Author: Michal Čermák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí metody práškové difrakce. Konkrétně se zabývá jednou z metod indexace těchto dat, ITO. Práce obsahuje základní pojmy z oblasti krystalografie a s ní spjatou metodou ...
 • Dronový vzdušný displej 

  Author: Ondřej Marek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce se zabývá vytvořením algoritmických podkladů pro tzv. dronový displej, kde jednotlivé pixely jsou tvořeny světélkujícími drony. Tyto drony mohou měnit jak barvu, tak polohu v prostoru. Cílem této práce je plánování ...
 • Přibližná pokrytí textových řetězců 

  Author: Vendula Švastalová; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce staví na publikaci Kędzierského and Radoszewského, kteří představili vylepšené polynomiální algoritmy řešící problém k-přibližných pokrytí řetězců nad Hammingovou, Levenshteinovou a váženou editační vzdáleností. ...
 • Automatické generování hudby 

  Author: Adam Beckert; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmickým generováním hudby. Práce shrnuje aktuální řešení automatické kompozice a jejich výsledky. Jsou zde převážně zmíněné rozdíly mezi jednotlivými přístupy a jejich nevýhodami.~V ...
 • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

  Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
 • Regulární výrazy s rekurzivním zanořením 

  Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá regulárními výrazy s rekurzivním zanořením. Jedná se o rozšíření regulárních výrazů možností opakovaného využití podvýrazů v jiných částech výrazu. Mimo jiné i v rámci samotného podvýrazu. Nejprve ...
 • Implementace B-stromů na GPU 

  Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
 • Rozpoznávání a editace urbanistické scény II. 

  Author: Tatiana Popova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Registrace obrazu je velmi komplexní problém v rámci oboru strojového vidění. Takový problém pomáhají vyřešit moderní metody hlubokého učení. Tato práce se zabývá amalýzou metod pro registraci obrazů a implementací prototypu ...
 • Udržování formací v multi-agentním hledání cest 

  Author: Jan Lidák; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Legerský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá řešením problému udržení formace při hledání cest pro množinu agentů v rovinném prostředí mřížkových grafů. Na začátku je představena základní problematika hledání cest, hledání cest pro více agentů a ...
 • Diskrétní simulace automobilové dopravy se spojitým časem 

  Author: Patrik Schweika; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  V práci se zabýváme návrhem a realizací simulátoru automobilové dopravy s diskrétním prostorem a spojitým časem, jehož hlavní využití předpokládáme pro porovnání algoritmů na plánování tras. V simulátoru implementujeme dva ...
 • Férová řešení pro problém Target Set Selection 

  Author: Bruno Kraus; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Schierreich Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Target Set Selection je NP-těžký problém klíčový v oblasti virálního marketingu. Pro danou sociální síť se problém Target Set Selection zabývá minimální velikostí množiny agentů, jejichž působení nakonec ovlivní každého v ...
 • Klasifikace komunikace uvnitř Tor spojení 

  Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí anonymizační sítě Tor a klasifikací jejího provozu pomocí metod strojového učení. Statistické vlastnosti síťového provozu získané z dat ve formě síťových toků jsou použity k trénování ...
 • Algoritmy pro výpočet vlastních čísel matic 

  Author: Lucie Procházková; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Cílem práce je shrnout historii a aplikace výpočtu vlastních čísel. Práce analyzuje některé algoritmy používané pro výpočet vlastních čísel. V praktické části práce je implementován QR algoritmus s~Givensovými rotacemi ...
 • Řešič Morpion Solitaire 

  Author: Kryštof Zindulka; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Morpion solitaire je hra s tužkou a papírem pro jednoho hráče. Cílem hry je zahrát co nejvíce tahů. Tato hra je zajímavá v tom, že překonat řešení nalezené člověkem trvalo pomocí počítače 34 let. V této práci jsou ukázána ...

View more