Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Heuristiky pro propagaci intervalů 

  Autor: Kottnauer Jakub; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
  Omezující podmínka je relace mezi proměnnými omezující množiny hodnot, kterých mohou proměnné nabývat. Problém splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) je problém, jehož řešení spočívá v nalezení hodnot proměnných tak, aby ...
 • Automatová knihovna - Grafy a grafové algoritmy 

  Autor: Brož Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zabývá algoritmy z teorie grafů a reprezentací grafů v paměti počítače. Cílem je nastudovat a implementovat vybrané grafové algoritmy a integrovat je do knihovny zvané Automata Library (zkráceně ALib), vyvíjené ...
 • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

  Autor: Baloun Lubomír; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Pulc Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zabývá implementací algoritmů pro sledování jednotlivých osob, rozhodnutí o přítomnosti určitého objektu a analyzování pohybu do teplotní mapy. V práci je proveden rozbor technik pro vhodné řešení této ...
 • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

  Autor: Turcajová Gabriela; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Cílem práce je implementace Doolitlova algoritmu pro LU rozklad řídkých matic a seznámení s různými heuristikami pro snížení tvorby nenulových prvků, konkrétně s algoritmy Multiple Minimum Degree, Reverse Cuthill-McKee a ...
 • Databázový systém pro numerické struktury 

  Autor: Mašat Miroslav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Cílem této práce je nastudovat a implementovat algoritmus numerického databázového systému s využitím datové struktury ohodnoceného binárního stromu. Implementace v jazyce C++ bude srovnána s původní implementací v jazyce ...
 • Herní prostředí s umělou inteligencí pro motivační webovou aplikaci 

  Autor: Kulík Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce popisuje rozšíření motivační webové aplikace a její strategické hry o schéma inteligentního chování počítačového protivníka. Výsledná aplikace obsahuje pravidlový systém pro ovládání protivníků a multiagentní ...
 • Automatová knihovna - konstrukce LR analyzátoru 

  Autor: Kočička Martin; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Baier Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předmětem této práce jsou základní LR parsovací algoritmy. Práce v úvodu popisuje obecně bottom-up a shift-reduce parsování. Dále se zaměřuje na LR parsování, specificky LR(0) a SLR(1) parsery. Práce obsahuje návrh potřebných ...
 • Detekce vad skleněných tabulí 

  Autor: Tauchmanová Kristýna; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá detekováním vad skleněných tabulí. Na základě studie současných řešení je navržen algoritmus, který je schopen detekovat a klasifikovat různé typy vad. Algoritmus využívá metod zpracování ...
 • Efektivní násobení polynomů 

  Autor: Číla Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Vagner Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro násobení polynomů, konkrétně algoritmy Karatsuba, Toom-Cook a Rychlá Fourierova transformace. Mimo jiné se práce zaměřuje na paralelizaci těchto algoritmů v jazyce C++ za ...
 • Výkonnostní analýza algoritmů neuronových sítí na různých počítačových systémech 

  Autor: Dragomirecký Alan; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Borovička Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro automatizované testování výkonnosti algoritmů umělých neuronových sítí. Testování je zaměřeno hlavně na vestavěné systémy. K dosažení tohoto cíle byla vyvinuta ...
 • Detekce přítomnosti zboží v ruce zákazníka 

  Autor: Keruľ-Kmec Oliver; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tovaru v ruke zákazníka na kamerovom zázname. Záznam, ktorý sa skladá z RGB snímky a hĺbkovej mapy pochádza zo zariadenia Kinect. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ...
 • Přesné algoritmy pro geodetické číslo a metrickou dimenzi grafu 

  Autor: Jílek Marek; Vedoucí práce: Suchý Ondřej; Oponent práce: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrizovaného algoritmu hledajícího geodetické číslo na grafech s nízkým vrcholovým pokrytím. Geodetické číslo je velikost minimální množiny takové, že na nejkratších cestách ...
 • Klasifikace zařízení na základě toků v počítačových sítích 

  Autor: Kasner Zdeněk; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým rozpoznáváním typů zařízení komunikujících po síti. Zařízení v počítačových sítích generují provoz, který lze zachytit v podobě síťových toků. Ve své práci jsem navrhl metodu, ...
 • Implementace zrychlené LR analýzy 

  Autor: Doupal Jakub; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací zrychlené LR syntaktické analýzy do automatové knihovny vyvíjené na Katedře teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Tato knihovna umožňuje práci ...
 • Výměna klíčů založená na isogeniích supersingulárních eliptických křivek 

  Autor: Drhová Klára; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací výměny klíčů založené na isogeniích supersingulárních eliptických křivek, která se řadí do postkvantové kryptografie. S příchodem kvantových počítačů se dnes používané šifrovací ...
 • Identifikace funkčního stylu dokumentu 

  Autor: Ekimova Svetlana; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Práce se zabývá identifikací funkčního stylu textových dokumentů. Úloha identifikace je řešena jako úloha klasifikační: funkční styl dokumentu se určuje pomocí metod, které bývají používány pro klasifikaci textů. Pro naučení ...
 • Předzpracování snímků vzorků pneumatiky 

  Autor: Pavlas Filip; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou optického snímku vzorku pneumatiky. Výsledný snímek je získán na základě mnoha částečných snímků otáčející se pneumatiky, pořízených maticovou kamerou. Popsány jsou metody získání ...
 • Analýza míry informace získané měřením při útoku postranním kanálem 

  Autor: Pikna Marek; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato bakalářská práce využívá informační metriky známé jako odhadová entropie za účelem analýzy informačního obsahu v postranním kanálu. Útok na postranní kanál, který byl v této práci zvolen, je diferenciální (resp. ...
 • Automatická rekonstrukce chybějících dat 

  Autor: Záleský David; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zaměřuje na chyby vzniklé při měření chování zákazníků v prodejně obchodního řetězce. Popisuje průběh a metodiku měření, identifikuje druhy možných chyb, příčiny jejich vzniku a možná řešení. Řešení dále ...
 • Extrakce informací o osobách ve snímcích z kamery 

  Autor: Haur Vojtěch; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
  Obrazová data zákazníků v supermarketu nesou podstatnou informaci, kterou může využít vedení supermarketu k přijímání obchodních rozhodnutí. Úkolem této práce je zpracovat sebraná obrazová data tohoto typu a prozkoumat ...

Zobrazit další