Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Paralelní metody stabilního řazení 

  Autor: Čermák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce obsahuje popis algoritmů in-place a out-of-place Mergesortu. Zabývá se jejich implementací v jazyce C++ a následnou optimalizací a paralelizací pomocí technologie OpenMP. Dále je na základě těchto algoritmů ...
 • Meta-learning na relačních datech 

  Autor: Blažková Adéla; Vedoucí práce: Motl Jan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
 • Výběr náhradních modelů pro evoluční black-box optimalizaci v zašuměném prostředí 

  Autor: Hejl Vojtěch; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Žegklitz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce navazuje na výzkum L. Bajera, Z. Pitry, J. Repického a M. Holeňi o náhradním modelování v algoritmu CMA-ES. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu současného návrhu a poté navrhnout varianty s testováním více ...
 • Karkulka v gramatickém lese: Samoučící 2D hra generovaná gramatikou 

  Autor: Hájková Klára; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Práce se věnuje procedurálnímu generování samoučící 2D hry typu platformer. Generování je prováděno stochastickou kontextovou gramatikou, jejíž pravidla se vytvářejí podle herních objektů definovaných uživatelem. Model ...
 • Efektivní dotazování nad databází PubChem 

  Autor: Valášek Jan; Vedoucí práce: Galgonek Jakub; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá způsoby a technologiemi vyhodnocování dotazů v jazyce SPARQL na rozsáhlých RDF datech pocházejících z projektu \mbox{PubChemRDF}. Součástí publikace je popis jednotlivých nástrojů, použitých optimalizací, ...
 • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

  Autor: Hrabec Šimon; Vedoucí práce: Sanan Patrick; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
 • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

  Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
 • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

  Autor: Vopatová Radka; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
 • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

  Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
 • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

  Autor: Macho Martin; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Šlapák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
 • Určování DNA sekvencí z Nanopore dat 

  Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: Daněček Petr; Oponent práce: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Určování DNA sekvencí z Nanopore dat se v současnosti velmi rychle vyvíjí. Od představení zařízení MinION je možné se soustředit na část zvanou určování bází. Tato práce implementuje snadno použitelný nástroj, který k ...
 • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

  Autor: Vašíček Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
 • Porozumění dokumentům pomocí metod text miningu 

  Autor: Stamenov Sergii; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Paščenko Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Klíčová slova jsou výrazy které popisují téma dokumentu. Používají se také pro shrnutí dokumentu nebo při optimalizaci jejich vyhledávaní. Cílem této práce je prozkoumat možnosti vylepšení extrakce klíčových slov a jejich ...
 • Integrace systému V3S do datového skladu ČVUT 

  Autor: Štádler Michal; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Práce obsahuje analýzu systému V3S pro účel jeho integrace do Datového skladu ČVUT. Dále popisuje návrh a realizaci stage, integrované, sémantické, přístupové a prezentační vrstvy nově integrovaných dat z V3S do Datového ...
 • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

  Autor: Polák Lukáš; Vedoucí práce: Webb Nicholas; Oponent práce: Dojčinovski Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
 • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

  Autor: Rymeš Karel; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
 • Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí 

  Autor: Švepeš Marek; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Množství dat, které musí v dnešní době monitorovací systémy zpracovávat, roste kvůli zvyšující se rychlosti počítačových sítí a přibývajícímu počtu připojených zařízení. Kvůli různým typům bezpečnostních hrozeb musí být ...
 • Škálovatelnost prediktivních modelů 

  Autor: Frýda Tomáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
 • Plánovač setkání 

  Autor: Koc Lukáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...
 • GCC a LLVM - Porovnání implementací zadních částí překladačů 

  Autor: Löbl Pavel; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu programovacích jazyků do strojového kódu. Zaměřuje se na zadní část překladače a vysvětluje základní pojmy a principy fungování generátoru strojového kódu. Dále podrobněji ...

Zobrazit další