Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

  Autor: Hrabec Šimon; Vedoucí práce: Sanan Patrick; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
 • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

  Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
 • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

  Autor: Vopatová Radka; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
 • Efektivní dotazování nad databází PubChem 

  Autor: Valášek Jan; Vedoucí práce: Galgonek Jakub; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá způsoby a technologiemi vyhodnocování dotazů v jazyce SPARQL na rozsáhlých RDF datech pocházejících z projektu \mbox{PubChemRDF}. Součástí publikace je popis jednotlivých nástrojů, použitých optimalizací, ...
 • Paralelní metody stabilního řazení 

  Autor: Čermák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce obsahuje popis algoritmů in-place a out-of-place Mergesortu. Zabývá se jejich implementací v jazyce C++ a následnou optimalizací a paralelizací pomocí technologie OpenMP. Dále je na základě těchto algoritmů ...
 • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

  Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
 • Meta-learning na relačních datech 

  Autor: Blažková Adéla; Vedoucí práce: Motl Jan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Předmětem této práce je návrh a implementace meta-learningového modelu, který predikuje optimální pořadí výpočtu příznaků při transformaci relačních dat do jedné tabulky. V návrhu řešení je stanovena metrika pro vyhodnocení ...
 • Karkulka v gramatickém lese: Samoučící 2D hra generovaná gramatikou 

  Autor: Hájková Klára; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Práce se věnuje procedurálnímu generování samoučící 2D hry typu platformer. Generování je prováděno stochastickou kontextovou gramatikou, jejíž pravidla se vytvářejí podle herních objektů definovaných uživatelem. Model ...
 • Výběr náhradních modelů pro evoluční black-box optimalizaci v zašuměném prostředí 

  Autor: Hejl Vojtěch; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Žegklitz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce navazuje na výzkum L. Bajera, Z. Pitry, J. Repického a M. Holeňi o náhradním modelování v algoritmu CMA-ES. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu současného návrhu a poté navrhnout varianty s testováním více ...
 • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

  Autor: Macho Martin; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Šlapák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
 • Určování DNA sekvencí z Nanopore dat 

  Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: Daněček Petr; Oponent práce: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Určování DNA sekvencí z Nanopore dat se v současnosti velmi rychle vyvíjí. Od představení zařízení MinION je možné se soustředit na část zvanou určování bází. Tato práce implementuje snadno použitelný nástroj, který k ...
 • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

  Autor: Kokorev Igor; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
 • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

  Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
 • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

  Autor: Hrabec Šimon; Vedoucí práce: Sanan Patrick; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
  Interpolace tvarů se zabývá problémem, v němž se hledá sekvence tvarů, které aproximují v čase pravděpodobný pohyb objektu. Jadna z nedávných metod je v práci analyzována, popsána a implementována v jazyce Matlab a s ...
 • Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů 

  Autor: Tóth Matúš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kopp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké ...
 • Rekurzivně konstruovatelné grafy 

  Autor: Štěpánková Anežka; Vedoucí práce: Scholtzová Jiřina; Oponent práce: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Cílem této práce je představit rekurentní grafy definované v BI-GRA a příslušné lineární rekurentní rovnice k těmto grafům. Dále seznámit se s třídami rekurzivně konstruovatelných grafů a podobně jako u BI-GRA grafů pro ...
 • Triangularizace planárních objektů a její implementace do nástroje AToM v prostředí Matlab 

  Autor: Štrambach Martin; Vedoucí práce: Čapek Miloslav; Oponent práce: Schenk Olaf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato práce je zaměřena na tvorbu trojúhelníkových sítí planárních objektů ve dvou- a třírozměrných prostorech. Takovéto struktury a jejich efektivní tvorba jsou obzvláště důležité pro numerické výpočty. Jsou shrnuty ...
 • Pokročilé metody řazení ve vícevláknovém prostředí 

  Autor: Talácko Rudolf; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá vybranými řadícími algoritmy. Konkrétně se jedná o algoritmy MergeSort a TimSort. Tyto algoritmy jsou implementovány v jazyce C++ a pomocí metod transformací zdrojového kódu, efektivního ...
 • Dynamické generování testů pro balíčky v R 

  Autor: Ghibellini Filippo; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Li Paley
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil ...
 • Neuronová síť pro hraní Pokeru 

  Autor: Hanuš Marek; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením umělé inteligence pro karetní hru poker s využitím umělých neuronových sítí. Na rozdíl od ostatních projektů, které se věnují tématice umělé inteligence ve hrách, je v této práci ...

Zobrazit další