News

Department of Theoretical Computer Science

Collections in this community

Recent Submissions

 • Re-identifikace osob v systému kamer. 

  Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Sledování pohybu osob a jejich Re-Identifikace je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. Cílem této práce je rekonstrukce trajektorie průchodu lidí komplexními prostory, jako jsou například obchodní centra nebo ...
 • Výpočet důležitosti příznaků Black-box modelů 

  Author: Ard Kelmendi; Supervisor: Maurerová Veronika; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Důležitost proměnných je technika, která přiřazuje skóre vstupním proměnným (sloupcům strukturovaných dat) na základě jejich vlivu na predikování cílové proměnné. Sloupce datasetu, které jsou použity jako vstup do algoritmu ...
 • Algoritmy pro řešení problému čínského listonoše 

  Author: Matěj Razák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům pro řešení problému čínského listonoše (varianta DCPP - Directed Chinese Postman Problem), tj. jedné z optimalizačních úloh z oboru teorie grafů. Úkolem této úlohy je ...
 • Rozpoznání konečného automatu z obrazu 

  Author: Lukáš Horák; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá strojovým rozpoznáním diagramů konečných automatů z obrazu. Samotný obraz bude mít omezení, že na snímku bude jediný diagram automatu bez objektů v pozadí. Tento problém je řešen pomocí ...
 • Algoritmy a datové struktury pro hešování na GPU 

  Author: Askar Kolushev; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Hešovaci tabulka je typ datové struktury, která umožňuje vloženi a vyhledáváni kličů se složitosti O(1). Některé hešovaci tabulky jsou optimalizované pro práci na grafických procesorech (GPU). Tato práce je zaměřena na ...
 • Algoritmy pro určování vlastností D0L systémů 

  Author: Anežka Štěpánková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Cílem této práce je v první řadě seznámení se se základními pojmy z kombinatoriky na slovech a s teorií D0L-systémů. Další část práce se zabývá nastudováním a porozuměním algoritmům pro zjišťování vybraných vlastností ...
 • Zpracování toků krátkých textů v reálném čase 

  Author: Jakub Hynek; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Holeňa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Práce se zabývá zpracováním komentářů u on-line živých vysílání pro usnadnění interakce. Je cílem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné možnosti shlukování proudů textu. Byla provedena rešerše existujících ...
 • Nástroj na extrakci datových toků pro programovací jazyk Cobol 

  Author: Andrej Taňkoš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Táto práca sa zaoberá analýzou dátových tokov programovacieho jazyka COBOL, konkrétne IBM COBOL dialektu. Práca najprv skúma rôzne prístupy k analýze dátových tokov, ich reprezentáciu a vizualizáciu v projekte Manta. ...
 • Quantum leap vyhledávání v linearizovaných stromech 

  Author: Josef Erik Sedláček; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Plachý Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Práce se zabývá vyhledáváním stromových vzorů ve stromech. Konkrétně se pracuje s linearizovanými stromy v prefixové notaci. Práce přejímá myšlenku algoritmu Quantum Leap pro vyhledávání v řetězcích a využívá ji pro ...
 • Využití přirozené dynamiky výtvarných médií k stylizaci vektorové animace 

  Author: Adam Platkevič; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  V této práci představujeme vlastní metodu pro automatickou stylizaci vektorových animaci s použitím vzhledu běžných uměleckých médií, primárně zaměřenou na akvarely. Naším hlavním cílem je co nejlépe zachovat vizuální ...
 • Součtové grafy 

  Author: Šimon Schierreich; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Neorientovany graf G=(V,E) nazveme součtovym grafem, pokud existuje injektivni funkce s: V - N přiřazujici vrcholům kladna cela čisla tak, že pro každe dva vrcholy u,v [?] V plati, že jsou v grafu G spojeny hranou pravě ...
 • Algoritmy pro řešení problému čínského listonoše 

  Author: Matěj Razák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Tato bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům pro řešení problému čínského listonoše (varianta DCPP), tj. jednou z optimalizačních úloh z oboru teorie grafů. Úkolem je najít nejkratší cestu listonoše na jeho cestě ...
 • Test Compression Based on the Illinois-Scan Architecture 

  Author: Daniel Králík; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementaci algoritmu pro kopresi testu založeném na Illinois-Scan dekompresni architektuře použivané pro tes-továni digitálnich obvodů. Jedná se o metodu testováni sekvenčich obvodů, ...
 • Analýza sekvencí protilátek pomocí metod hlubokého učení 

  Author: Ján Jendrušák; Supervisor: Příhoda David; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Pokroky v sekvenovaní umožňujú vedcom zbierať veľké množstvá DNA sekvenovaných dát a spolu s výpočtovými zdrojmi poskytovanými výpočtovými klastermi umožnňujú využívať výpočtové prístupy napomáhajúce v mnohých biologických ...
 • Re-identifikace osob v systému kamer. 

  Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Sledování pohybu předmětů a těžba dat z kamerového obrazu je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. V našem případě je cílem sběr statistik o průchodech lidí komplexními budovami, jako jsou například obchodní centa. ...
 • Zpracování toků krátkých textů v reálném čase 

  Author: Jakub Hynek; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Holeňa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Práce se zabývá zpracováním komentářů u on-line živých vysílání pro usnadnění interakce. Je cílem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné možnosti shlukování proudů textu. Byla provedena rešerše existujících ...
 • Komprese souborů FASTQ 

  Author: Jakub Novák; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá analýzou struktury FASTQ souborů, výběrem vhodného kompresniho algoritmu a jeho implementaci. Velká část práce se zabývá popisem algoritmu mixováni kontextů a jeho implementaci. Dále v práci popisuji ...
 • Problém nejkratší cesty s minimální excentricitou vzhledem ke strukturálním parametrům 

  Author: Martin Kučera; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Problém nejkratší cesty s minimální excentricitou spočívá v nalezení takové nejkratší cesty v daném grafu, jejíž excentricita je minimální. O problému je známo, že je NP-úplný a W[2]-těžký vzhledem k minimální excentricitě. ...
 • Efficient multiplication of sparse matrices 

  Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX, CRS a quadtree, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní výpočty. Součástí práce je implementace v C++, testy ...
 • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

  Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato práce se zabývá refaktoringem kódu s využitím projektivních technologií společnosti Codiscent. Teoretická část obsahuje analýzu současných přístupů k refaktoringu a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod ...

View more