News

Department of Theoretical Computer Science

Collections in this community

Recent Submissions

 • Výkonnostní analýza programu LSU3shell 

  Author: Kočička Martin; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) pro vysoce paralelní ...
 • Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému 

  Author: Bureš Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni ...
 • Robot NAO jako přednášející 

  Author: Turcajová Gabriela; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je vytvoření programového vybavení pro robota NAO, které umožní robotovi vést přednášku. Obsahem této práce je návrh a realizace aplikace pro zadání jednotlivých textů ke slajdům, které má robot předčítat, a ...
 • Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy 

  Author: Kulík Jakub; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce ...
 • GPU cloud 

  Author: Číla Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce se zabývá virtualizaci grafických karet na cloudové platformě Openstack. Práce se také zaměřuje na implementaci komponenty Openstacku, která virtuálnim strojům dynamicky přiděluje grafické karty po omezeně dlouhou dobu.
 • Implementace kompresních metod LZY, LZMW a LZAP v jazyce Java 

  Author: Bobot Ján; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato práce se zabývá slovníkovými kompresními metodami LZMW, LZAP a LZY, které jsou variantami metody LZW. Práce popisuje na jakých principech dané metody fungují a zabývá se také jejich implementací. Algoritmy jsou ...
 • Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R 

  Author: Saska Aleš; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován nativní bytecode debugger ...
 • Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy 

  Author: Mitura Peter; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, ...
 • Integerové datové struktury 

  Author: Brožek Miloslav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Mareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku aplikujeme pro zlepšení ...
 • Využití stavových automatů pro řízení dronu 

  Author: Gura Matúš; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cieľom práce je implementovať stavový automat, ktorý nasmeruváva dron cez otvorené okno. Robot Operating System je použitý ako hlavný nástroj na implementáciu. Jeho koncepty sé preto bližšie študované. Dosiahnuté modulárne ...
 • Aproximační algoritmy pro shlukování 

  Author: Ananyev Vladimir; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Šabata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Aglomerativni hierarchické shlukováni je důležitý shlukovaci algoritmus, který má mnoho praktických využiti, na přiklad pro segmentaci trhu. Jeho největši nevýhodou je jeho velká časová složitost O(n^3). Cilem této práce ...
 • Neřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertu 

  Author: Nevyhoštěný Petr; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Desítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. Jelikož je ruční anotace ...
 • Implementace vyhledávání v řetězcích pomocí kompaktního suffixového automatu 

  Author: Sedláček Josef Erik; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Práce se zabývá problémem rozhodnout, jestli pro zadaná slova w a u platí, že u je podslovem w a případně vrátit množinu pozic, kde se u nachází. Konkrétně se zabývá přímou konstrukcí kompaktního suffixového automatu, který ...
 • Quick search vyhledávání ve stromech 

  Author: Cvach Michal; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Práce se zabývá problémem hledání stromových vzorů ve stromech. V práci je navržena a následně implementována adaptace algoritmu Quick Search pro hledání stromových vzorů ve stromech. Algoritmus je implementován v projektu ...
 • Efektivní paralelní Timsort algoritmus 

  Author: Píro Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na třídící algoritmus Timsort. Cílem bylo paralelizovat algoritmus tak, aby byl efektivnější než jeho sekvenční verze a porovnat jeho rychlost s jinými algoritmy.
 • Metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v Julia 

  Author: Vu Tung Anh; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  V této práci byla implementována metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v jazyce Julia. Metoda byla zkoumána jak po teoretické stránce, tak i experimentálně. Byl formulován problém hledání sousedů v daném rozsahu ...
 • Analýza dynamického SQL kódu v projektu Manta 

  Author: Nasyrov Artur; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je analýza typických případů použití dynamického SQL v datových skladech a rozšíření projektu Manta sadou strategií, které umožní analýzu dynamického SQL kódu v některých případech. Předmětem práce je vyhledání ...
 • Implementace větvících regulárních výrazů 

  Author: Sochor Miroslav; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se daly využít k analýze ...
 • Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení 

  Author: Renc Lukáš; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) a Tree Path ...
 • Návrh a implementace modifikací algoritmu protisměrného vyhledávání ve stromech 

  Author: Červený Kamil; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  V této práci je navrhnutý nový algoritmus pro vyhledávání ve stromech. Jeho fungování je založeno na myšlence heuristiky good-suffix-shift algoritmu Boyer-Moore pro vyhledávání v řetězcích a poznatcích z existujícího ...

View more