Collections in this community

Recent Submissions

 • Implementace B-stromů na GPU 

  Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
 • Regulární výrazy s rekurzivním zanořením 

  Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá regulárními výrazy s rekurzivním zanořením. Jedná se o rozšíření regulárních výrazů možností opakovaného využití podvýrazů v jiných částech výrazu. Mimo jiné i v rámci samotného podvýrazu. Nejprve ...
 • Automatické generování hudby 

  Author: Adam Beckert; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmickým generováním hudby. Práce shrnuje aktuální řešení automatické kompozice a jejich výsledky. Jsou zde převážně zmíněné rozdíly mezi jednotlivými přístupy a jejich nevýhodami.~V ...
 • Přibližná pokrytí textových řetězců 

  Author: Vendula Švastalová; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce staví na publikaci Kędzierského and Radoszewského, kteří představili vylepšené polynomiální algoritmy řešící problém k-přibližných pokrytí řetězců nad Hammingovou, Levenshteinovou a váženou editační vzdáleností. ...
 • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

  Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
 • Stabilita Hedonických her se strukturovanými preferencemi 

  Author: Jan Šmolík; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Blažej Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Problém stabilních spolubydlících s podmínkami různorodosti spočívá v rozdělení agentů dvou typů do koalic pevné velikosti na základě jejich preferencí, které závisí pouze na počtu agentů stejného typu. V této práci se ...
 • Klasifikace komunikace uvnitř Tor spojení 

  Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí anonymizační sítě Tor a klasifikací jejího provozu pomocí metod strojového učení. Statistické vlastnosti síťového provozu získané z dat ve formě síťových toků jsou použity k trénování ...
 • Rozpoznávání a editace urbanistické scény II. 

  Author: Tatiana Popova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Registrace obrazu je velmi komplexní problém v rámci oboru strojového vidění. Takový problém pomáhají vyřešit moderní metody hlubokého učení. Tato práce se zabývá amalýzou metod pro registraci obrazů a implementací prototypu ...
 • Férová řešení pro problém Target Set Selection 

  Author: Bruno Kraus; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Schierreich Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Target Set Selection je NP-těžký problém klíčový v oblasti virálního marketingu. Pro danou sociální síť se problém Target Set Selection zabývá minimální velikostí množiny agentů, jejichž působení nakonec ovlivní každého v ...
 • Udržování formací v multi-agentním hledání cest 

  Author: Jan Lidák; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Legerský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá řešením problému udržení formace při hledání cest pro množinu agentů v rovinném prostředí mřížkových grafů. Na začátku je představena základní problematika hledání cest, hledání cest pro více agentů a ...
 • Diskrétní simulace automobilové dopravy se spojitým časem 

  Author: Patrik Schweika; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  V práci se zabýváme návrhem a realizací simulátoru automobilové dopravy s diskrétním prostorem a spojitým časem, jehož hlavní využití předpokládáme pro porovnání algoritmů na plánování tras. V simulátoru implementujeme dva ...
 • Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU 

  Author: Xuan Thang Nguyen; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá vybranými paralelními řadícími algoritmy vhodnými pro implementaci na GPU. Jedná se konkrétně o Bitonic sort a Quicksort. Bitonic sort, i když má vyšší časovou složitost, je vhodným kandidátem na řazení ...
 • Algoritmy pro výpočet vlastních čísel matic 

  Author: Lucie Procházková; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Cílem práce je shrnout historii a aplikace výpočtu vlastních čísel. Práce analyzuje některé algoritmy používané pro výpočet vlastních čísel. V praktické části práce je implementován QR algoritmus s~Givensovými rotacemi ...
 • Implementace paralelního algoritmu pro běh k-lokálních stromových automatů 

  Author: Milan Borový; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Kozický Claudio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá k-lokálními deterministickými konečnými stromovými automaty (DKSA), které hrají důležitou roli při hledání vzorů ve stromových strukturách. Existuje pracovně optimální paralelní algoritmus pro běh ...
 • Resoluce pro predikátovou logiku 

  Author: Michal Dvořák; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Výroková logika je rozhodnutelná – existuje algoritmus, který pro zadanou výrokovou formuli rozhodne, zda je splnitelná. Predikátová logika rozhodnutelná není – žádný algoritmus, který by v plné obecnosti rozhodoval o ...
 • Řešič Morpion Solitaire 

  Author: Kryštof Zindulka; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Morpion solitaire je hra s tužkou a papírem pro jednoho hráče. Cílem hry je zahrát co nejvíce tahů. Tato hra je zajímavá v tom, že překonat řešení nalezené člověkem trvalo pomocí počítače 34 let. V této práci jsou ukázána ...
 • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

  Author: Radoslav Hašek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Teoretická část této práce popisuje abstraktní datovou strukturu prioritní fronta, její podporované operace a řadu možných implementací, které jsou podrobně rozebrány po teoretické stránce. Dále jsou uvedeny příklady užití ...
 • Výpočet softwarových metrik 

  Author: Filip Gregor; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem práce je popsat jednotlivé softwarové metriky a vytvořit software, který je bude měřit pro zdrojové soubory v jazycích C a C++. Pro implementaci měřiče byl využit překladač Clang. Jsou popsány jeho rozhraní a jak je ...
 • Algoritmy pro řešení neorientovaného a orientovaného Problému čínského listonoše 

  Author: Martin Vítek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá Problémem čínského listonoše, konkrétně jeho neorientovanou a orientovanou variantou. Problém čínského listonoše je optimalizační úloha z teorie grafů. V úvodu je tento problém rozebrán spolu ...
 • Burrows-Wheelerova transformace a vyhledávání v textu 

  Author: Martin Prokopič; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce popisuje dopřednou a zpětnou Burrows-Wheelerovu transformaci a obsahuje rešerši existujících algoritmů řešících problém vyhledávání přesného vzorku v transformovaném textu. Přiložena je potom naše ...

View more