News

Department of Theoretical Computer Science

Collections in this community

Recent Submissions

 • Předzpracování dat pro řazení algoritmem Sample sort 

  Author: Pavel Erazím; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na řadici algoritmus Samplesort.Cilem bylo algoritmus implementovat a paralelizovat. V této práci ukáži, že představená implementace pro CPU se podle výsledků měřeni ukazuje jako efektivnějši ...
 • Efektivní násobení řídkých matic 

  Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá formáty pro uložení řídkých matic COO, CSR, CSC a algoritmy pro násobení matic v těchto formátech. Cílem práce je i implementace těchto algoritmů a formátů v programovacím jazyce C++ a změření ...
 • Efficient multiplication of sparse matrices 

  Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX a CRS, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní algoritmy. Součástí práce je implementace v C++, testy nad reálnými ...
 • Nonlineární metoda sdružených gradientů 

  Author: Aleksandr Efremov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  V této práci studujeme nelineární metody sdružených gradientů pro nepodmíněnou optimalizaci. Uvádíme možnosti a limity stávajících metod nepodmíněné optimalizace. Teoretické vlastnosti metod sdružených gradientů se porovnávají ...
 • Lexikální analyzátor pro C++ generovaný v čase kompilace 

  Author: Boris Rúra; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Vagner Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Užitečnost lexikální analýzy je nepopiratelná, ať už se jedná o zpracování přirozených jazyků, jako jsou textové zprávy, nebo zpracování zdrojových kódů kompilátory. Zjednodušení jejich tvorby a zvýšení jejich výkonnosti ...
 • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

  Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
 • Paralelizace algoritmů pro toky v síti 

  Author: Jan Groschaft; Supervisor: Blažej Václav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace vybraných algoritmů pro nalezení maximálního toku v síti. Je zaveden potřebný teoretický základ, na který navazuje popis existujících sekvenčních a paralelních algoritmů. Následně ...
 • Asynchronní iterativní řešiče 

  Author: Martin Quarda; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce se zabývá třemi algoritmy na řešení lineární soustavy rovnic. Algo-ritmy řeší pravou stranu matice udavající soustavu rovnic. Matice musí spl-ňovat jeden ze dvou předpokladů, aby to zvládly vyřešit. Vybrané algoritmyjsou ...
 • Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů na platformě Raspberry Pi 

  Author: Marek Kňazovický; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  V práci je rozoberaná problematika merania systémových zdrojov a jej nasadenia v typickom IoT projekte na zdrojovo obmedzenej platforme. Preto je práca rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje tvorbe knižnice určenej ...
 • Maximální hranové barvení ve speciálních třídách grafů 

  Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá problémem maximálního hranového q-barvení. Podstatou problému je obarvení hran grafu za použití co nejvyššího počtu barev tak, aby byly hrany vedoucí z jednoho vrcholu obarveny maximálně q různými ...
 • Algoritmy pro řešení problému 0-1 baťohu 

  Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato Bakalářská práce se zabývá problémem batohu 0-1 a přístupy hledajícími jeho optimální řešení. V práci je implementován v jazyce C++ algoritmus založený na metodě větví a mezí, dále algoritmus založený na metodě ...
 • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

  Author: Ondřej Marek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který umožňuje simulovat vykonávání programů na vybrané mikroarchitektuře. Řešeršní část práce se zabývá srovnáním již existujích řešení a popisuje technologie ...
 • Miner pro FITCOIN 

  Author: Filip Volf; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Bitcoin je digitálni měna, která se snaži řešit problémy stávajiciho finančniho systému. Ačkoliv původni návrh Bitcoinu byl jednoduchý, složitost této kryptoměny neustále roste. Tato práce se zabývá základnimi myšlenkami ...
 • Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc 

  Author: Vojtěch Balík; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících ...
 • Plánování evakuace založené na lokálních technikách kooperativního hledání cest 

  Author: Róbert Selvek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  V tejto práci sa venujeme otázke evakuácie z budov alebo priestranstiev z perspektívy algoritmov na kooperatívne hľadanie ciest. Definujeme problém na zvaný multi-agentná evakuácia, ktorý sa skladá z neorientovaného grafu, ...
 • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

  Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
 • Virtuální historický průvodce - navigační modul 

  Author: Ivo Strejc; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na vytvořeni navigačniho modulu pro týmový pro-jekt Virtuálni historický průvodce. Náplni práce modulu je řešeni Problém obchodniho cestujiciho na dynamicky ohodnocených grafech. Práce se zabývá ...
 • Implementace automatových algoritmů na hledání pravidelností 

  Author: Irina Shushkova; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Předmětem této práce je seznámení s algoritmy řešícími problém hledání pravidelností v textech. Konkrétně se v práci probírají přesná pokrytí řetězců a přibližná pokrytí řetězců pro Hammingovu vzdálenost. Všechny algoritmy ...
 • Překladač skriptovacího jazyka RA do Javy 

  Author: Daniil Grankin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Šestáková Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cilem této práce je návrh a implementace vylepšeného skriptovaciho enginu, řešeni problémů a návrh nových vlastnosti existujici proprietárni implemen-tace tohoto enginu. Skriptovaci engin se použivá ke zpracováni skriptů ...
 • Překlad QuakeC do Rustu 

  Author: Martin Taibr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na nalezení vhodného přístupu k překladu jazyka QuakeC do jazyka Rust a implementaci prototypu takového překladače. Překladač se snaží zachovat čitelnost kódu a podporuje překlad některých maker ...

View more