Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Automatizovaný záchyt síťových dat k detekovaným událostem 

  Autor: Rosa Zdeněk; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Vysokorychlostní sítě pro analýzu provozu a detekci anomálií často používají nástroje založené na síťových tocích. Po nahlášení bezpečnostní události pomocí těchto nástrojů nám chybí důkazní materiál a informace pro ...
 • Komprese přirozeného českého textu 

  Autor: Navara Jan; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  V rámci práce byly navrženy a implementovány 4 algoritmy pro bezeztrátovou kompresi přirozeného českého textu využívající lemmatizátor, morfologický tagger a morfologický generátor obsažený v softwaru MorphoDiTa. První z ...
 • Dynamická 3D rekonstrukce obrazu z více kamer 

  Autor: Blažíček Jan; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Práce se zabývá problematikou rekonstrukce hloubkové informace v obraze získaném ze dvou vzájemně synchronizovaných a kalibrovaných kamer uložených ve stejné horizontální rovině. Speciální důraz je kladen na rozšiřitelnost ...
 • Integrace syntaxe založené na jazyku Python pro Clang/LLVM překladač jazyka C++ 

  Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření jazyka C++ pro překladač Clang/LLVM. Cílem tohoto rozšíření je zjednodušení a zlepšení čitelnosti. Hlavní inspirací jsou jazyky Python a CoffeeScript. Obsahem práce je ...
 • Prohledávání dopravních síti v GTFS formátu 

  Autor: Jelínek Roman; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Šlapák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou GTFS dat, tj. dat o hromadné doprave. V rámci práce byl zpracován prehled nekterých softwarových produktu pracujících s GTFS daty, dále byla vytvorena ukázková aplikace, která ...
 • Směrování v Mobiových krychlích 

  Autor: Kocík David; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Möbius cube je zajímavou topologií, která vznikla z topologie hypercube. Největší výhoda oproti hypercube je v přibližně polovičním průměru Möbius cube. V této práci je popsán algoritmus nejkratšího routování a jsou popsány ...
 • Algoritmy kombinatoriky na slovech týkající se bohatosti na palindromy 

  Autor: Gura Matúš; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Dvořáková Lubomíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
  Pre danú konečnú grupu G skladajúcu sa z morfizmov a antimorfizmov, popisujeme konečné slová s jazykom uzavretým na grupe G. Definujeme súvisiace pojmy a definície, pričom sa zameriavame na G-bohatosť a k tomu úzko súvisiaci ...
 • Rekonstrukce 3D modelu pomocí hloubkových kamer 

  Autor: Průša Jakub; Vedoucí práce: Helcl Luboš; Oponent práce: Jiřina Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce se zabývá skenováním lidské nohy pomocí hloubkových kamer za účelem získání skenování je získání 3D skenu, který je následně převeden na ševcovské kopyto. Součástí práce je i rešerše hloubkových kamer.
 • Simulace pohybu těles v planetárním systému 

  Autor: Krutil Filip; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-19)
  Tato práce je zaměřená na optimalizaci kódu, který představuje simulaci pohybu těles, které mezi sebou gravitačne interagují, konkrétně byla k simulaci použita data představující sluneční soustavu. Neoptimalizovaný algoritmus ...
 • Vizualizace implicitně zadaných ploch v SageMath 

  Autor: Koza Jan; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro numerické vykreslování implicitně zadaných ploch. Porovnává vlastnosti vybraných algoritmů a uvádí jejich výhody a nevýhody. Podrobněji zkoumá algoritmus Dual Marching Cubes. ...
 • NPM a JavaScript 

  Autor: Žitný Jakub; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Procházka Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Táto práca skúma JavaScriptové repozitáre a vývojárske metadáta z viacerých zdrojov. Zozbierali sme niekoľko datasetov a analyzovali ich základné vlastnosti. Vytvorili sme process na detekciu duplikátov miliónov JavaScriptových ...
 • Heuristiky pro propagaci intervalů 

  Autor: Kottnauer Jakub; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
  Omezující podmínka je relace mezi proměnnými omezující množiny hodnot, kterých mohou proměnné nabývat. Problém splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) je problém, jehož řešení spočívá v nalezení hodnot proměnných tak, aby ...
 • Automatová knihovna - Grafy a grafové algoritmy 

  Autor: Brož Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zabývá algoritmy z teorie grafů a reprezentací grafů v paměti počítače. Cílem je nastudovat a implementovat vybrané grafové algoritmy a integrovat je do knihovny zvané Automata Library (zkráceně ALib), vyvíjené ...
 • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

  Autor: Baloun Lubomír; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Pulc Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zabývá implementací algoritmů pro sledování jednotlivých osob, rozhodnutí o přítomnosti určitého objektu a analyzování pohybu do teplotní mapy. V práci je proveden rozbor technik pro vhodné řešení této ...
 • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

  Autor: Turcajová Gabriela; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Cílem práce je implementace Doolitlova algoritmu pro LU rozklad řídkých matic a seznámení s různými heuristikami pro snížení tvorby nenulových prvků, konkrétně s algoritmy Multiple Minimum Degree, Reverse Cuthill-McKee a ...
 • Databázový systém pro numerické struktury 

  Autor: Mašat Miroslav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Cílem této práce je nastudovat a implementovat algoritmus numerického databázového systému s využitím datové struktury ohodnoceného binárního stromu. Implementace v jazyce C++ bude srovnána s původní implementací v jazyce ...
 • Herní prostředí s umělou inteligencí pro motivační webovou aplikaci 

  Autor: Kulík Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce popisuje rozšíření motivační webové aplikace a její strategické hry o schéma inteligentního chování počítačového protivníka. Výsledná aplikace obsahuje pravidlový systém pro ovládání protivníků a multiagentní ...
 • Automatová knihovna - konstrukce LR analyzátoru 

  Autor: Kočička Martin; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Baier Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předmětem této práce jsou základní LR parsovací algoritmy. Práce v úvodu popisuje obecně bottom-up a shift-reduce parsování. Dále se zaměřuje na LR parsování, specificky LR(0) a SLR(1) parsery. Práce obsahuje návrh potřebných ...
 • Detekce vad skleněných tabulí 

  Autor: Tauchmanová Kristýna; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá detekováním vad skleněných tabulí. Na základě studie současných řešení je navržen algoritmus, který je schopen detekovat a klasifikovat různé typy vad. Algoritmus využívá metod zpracování ...
 • Efektivní násobení polynomů 

  Autor: Číla Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Vagner Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro násobení polynomů, konkrétně algoritmy Karatsuba, Toom-Cook a Rychlá Fourierova transformace. Mimo jiné se práce zaměřuje na paralelizaci těchto algoritmů v jazyce C++ za ...

Zobrazit další