Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Dynamické generování testů pro balíčky v R 

  Autor: Ghibellini Filippo; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Li Paley
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil ...
 • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

  Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Barták Roman; Oponent práce: Ratschan Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
 • Porovnání algoritmů pro rychlou Fourierovu transformaci 

  Autor: Kozický Claudio; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato práce obsahuje přehled algoritmů pro řešení FFT. Zabývá se podrobně Bluesteinovým, Cooleyovým-Tukeyovým, prime-factor a Raderovým FFT algoritmem. U vyjmenovaných algoritmů jsou podrobně popsány možnosti jejich ...
 • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

  Autor: Jurásek Lukáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kotenkov Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
 • Lehký just-in-time kompilátor pro aritmetické výrazy 

  Autor: Kokorev Igor; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Úkolem této práce bylo vytvořit knihovnu, která je využitelná ve spojení s některou z knihoven pro nelineární optimalizaci. Pro daný aritmetický výraz (zadaný jako bajtový řetězec v kódování ASCII) je za běhu programu ...
 • Nástroj pro hodnocení bezpečnosti PPTP VPN 

  Autor: Sebechlebský Ján; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Táto práca popisuje princíp fungovania VPN protokolu PPTP. Podrobnejšie sa zaoberá autentizačnými metódami používanými pri tomto protokole. Zároveň popisuje návrh a implementáciu nástroja na bezpečnostný audit PPTP serverov ...
 • Analýza bankovních dat 

  Autor: Nenenko Evgeniya; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Lancinger Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce ...
 • Genetické algoritmy pro generování molekul 

  Autor: Matějka Jonatan; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Cílem této práce je vytvoření programu, který bude na základě požadavku uživatele generovat odpovídající molekuly. Program za pomoci genetického algoritmu vytváří z uživatelem dodané databáze populace nových molekul, které ...
 • Distribuovaný převod RDF dat do relačního modelu 

  Autor: Příhoda David; Vedoucí práce: Lašek Ivo; Oponent práce: Motl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
  Ve formátu RDF je ukládán rostoucí objem hodnotných informací. Relační databáze však stále přinášejí výhody z hlediska výkonu a množství podporovaných nástrojů. Představujeme RDF2X, nástroj pro automatický distribuovaný ...
 • Škálovatelnost prediktivních modelů 

  Autor: Frýda Tomáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
 • Zlepšení RIR Bytecode překladače a interpretu 

  Autor: Ječmen Jan; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Křikava Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  R je dynamicý programovací jazyk, navzdory svému stáří dnes stále oblíbený. RIR je alternativní implementace kompilátoru a interpretu R bajtkódu, která umožňuje snadno provádět statickou analýzu a přidávat optimalizace. ...
 • Comma-shell, interaktivní debugger shellu 

  Autor: Nesrovnal Tomáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Comma-shell je nástroj pro lepší práci v interaktivním shellu, určený přede- vším pro uživatele seznamující se s prosředím v shellu. První částí je debugger, který umí spouštět a analyzovat příkazy po částech. Druhou částí ...
 • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

  Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
 • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

  Autor: Vašíček Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
 • Hluboké učení ve velkých archívech astronomických spekter 

  Autor: Podsztavek Ondřej; Vedoucí práce: Škoda Petr; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Velké astronomické archívy, jako například spektrální archív LAMOST, obsahují řadu skrytých informací. Hluboké učení je jednou z nejpopulárnějších dnes používaných metod pro získávání znalostí z tohoto druhu dat. Tato práce ...
 • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

  Autor: Klement Michal; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Cieľom tejto práce je vypracovanie rešeršu a vytvorenie podkladov pre budúcu implementáciu softvéru na vytvorenie herného plánu pre turnaj v kanoepole. Rešerš je zameraný na možné metódy riešenia - problém s obmedzujúcimi ...
 • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

  Autor: Polák Lukáš; Vedoucí práce: Webb Nicholas; Oponent práce: Dojčinovski Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...
 • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

  Autor: Rymeš Karel; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
 • Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí 

  Autor: Švepeš Marek; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Množství dat, které musí v dnešní době monitorovací systémy zpracovávat, roste kvůli zvyšující se rychlosti počítačových sítí a přibývajícímu počtu připojených zařízení. Kvůli různým typům bezpečnostních hrozeb musí být ...
 • Plánovač setkání 

  Autor: Koc Lukáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a následném měřením aplikace Plánovač setkání. Cílem aplikace je nalezení optimálního místa setkání pro skupinu lidí tak, aby pro každého z účastníků byla vzdálenost k výstupnímu ...

Zobrazit další