Novinky

Department of Theoretical Computer Science

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Neřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertu 

  Autor: Nevyhoštěný Petr; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Desítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. Jelikož je ruční anotace ...
 • Implementace vyhledávání v řetězcích pomocí kompaktního suffixového automatu 

  Autor: Sedláček Josef Erik; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Práce se zabývá problémem rozhodnout, jestli pro zadaná slova w a u platí, že u je podslovem w a případně vrátit množinu pozic, kde se u nachází. Konkrétně se zabývá přímou konstrukcí kompaktního suffixového automatu, který ...
 • Quick search vyhledávání ve stromech 

  Autor: Cvach Michal; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Práce se zabývá problémem hledání stromových vzorů ve stromech. V práci je navržena a následně implementována adaptace algoritmu Quick Search pro hledání stromových vzorů ve stromech. Algoritmus je implementován v projektu ...
 • Efektivní paralelní Timsort algoritmus 

  Autor: Píro Jan; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na třídící algoritmus Timsort. Cílem bylo paralelizovat algoritmus tak, aby byl efektivnější než jeho sekvenční verze a porovnat jeho rychlost s jinými algoritmy.
 • Metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v Julia 

  Autor: Vu Tung Anh; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  V této práci byla implementována metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v jazyce Julia. Metoda byla zkoumána jak po teoretické stránce, tak i experimentálně. Byl formulován problém hledání sousedů v daném rozsahu ...
 • Analýza dynamického SQL kódu v projektu Manta 

  Autor: Nasyrov Artur; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je analýza typických případů použití dynamického SQL v datových skladech a rozšíření projektu Manta sadou strategií, které umožní analýzu dynamického SQL kódu v některých případech. Předmětem práce je vyhledání ...
 • Implementace větvících regulárních výrazů 

  Autor: Sochor Miroslav; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se daly využít k analýze ...
 • Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení 

  Autor: Renc Lukáš; Vedoucí práce: Šestáková Eliška; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) a Tree Path ...
 • Návrh a implementace modifikací algoritmu protisměrného vyhledávání ve stromech 

  Autor: Červený Kamil; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  V této práci je navrhnutý nový algoritmus pro vyhledávání ve stromech. Jeho fungování je založeno na myšlence heuristiky good-suffix-shift algoritmu Boyer-Moore pro vyhledávání v řetězcích a poznatcích z existujícího ...
 • Minifikace a obfuskace JavaScriptu 

  Autor: Hanák Samuel; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Práce se zaměřuje na problematiku minifikace a obfuskace, tj. automatizovaného znepřehlednění zdrojového kódu, za účelem ochrany autorského práva autora zdrojového kódu, při zachování původní funkcionality. Předmětem ...
 • Pokročilé metody paralelního řazení dat 

  Autor: Šíba Dominik; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací řadících algoritmů MergeSort a RadixSort. Tyto algoritmy jsou implementovány v jazyce C++. Implementace jsou optimalizovány tak, aby byl časově efektivní. V práci jsou algoritmy ...
 • Technika ostrovů při generování molekul 

  Autor: Šulik Daniel; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Cieľom tejto práce je rozšíriť už existujúci program, ktorý slúži na generovanie molekúl podľa počiatočných parametrov a molekulárnej databázy poskytnutej užívateľom. Spomínaný program bude rozšírený o dalšie evolučné ...
 • FITCOIN: transakce 

  Autor: Tománek Jan; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, ...
 • Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI 

  Autor: Vaivod Roman; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Cilem této práce je vyvinout diagnostický nástroj pro komponenty systému Android přeneseného na platformu Raspberry Pi. Projekt se skládá ze dvou části. Prvná cást je o portováni Androidu na Raspberry Pi, která vytváři ...
 • Navrh detekce anomalií pro obchodování na burze 

  Autor: Karpenko Aleksandr; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Jusko Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Detekce anomálií v datech z akciových trhů v reálném čase je skutečně náročná úloha. Tato práce představuje první veřejný výzkum v této oblasti, který se nezaměřuje na cenu akcií. Nástroj pro konverzi záznamů obchodních ...
 • Vylepšení pro protokol Off-The-Record 

  Autor: Mammadov Ali; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Off-The-Record (OTR) je kryptografický protokol, který poskytuje šifrování pro instant messagingové konverzace. Nejnovější verze OTR používá kombinaci symetrického algoritmu AES se 128bitovým klíčem, Diffie-Hellmanovy ...
 • Monitoring kvality vody v Internetu věcí 

  Autor: Hynek Jakub; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce se zabývá tématikou Internetu věcí, konkrétně popisuje nejčastěji používané technologie pro výměnu zpráv. Z komunikačních technologií se zaměřuje zejména na nově vzniklé Low Power Wide Area (LPWA) sítě, jejich ...
 • Vizualizace dojezdnosti 

  Autor: Šlégl Zdeněk; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem této práce je především vytvoření desktopové aplikace, která umožní najít nejlepší místo pro sraz při využití veřejné dopravy. První část práce se zabývá hledáním a analýzou dostupných zdrojů vstupních dat. V další ...
 • Deminifikace a deobfuskace JavaScriptu 

  Autor: Platkevič Adam; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Jazyk JavaScript je výhradní prostředek skriptování v rámci webovských stránek. Aby chránili své duševní vlastnictví či skryli nekalý úmysl, někteří programátoři přistupují u svého kódu k záměrnému snížení jeho srozumitelnosti, ...
 • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

  Autor: Schierreich Šimon; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zabývá měřením reálné výkonnosti vybraných implementací prioritní fronty pro rozličná vstupní data a různý poměr prováděných operací. Implementace jednotlivých variant proběhla v programovacím jazyce \Cpp a ...

Zobrazit další