Now showing items 665-684 of 723

  • Využití modelování při nákupu zdravotnické techniky 

   Author: Slámová Adéla; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato prace se zabyva moznostmi vyuzit modelovan pri nakupu zdravotnicke techniky.
  • Využití modelování v systému hodnocení zdravotnické techniky v České republice 

   Author: Vítková Veronika; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá návrhem modelování v systému hodnocení zdravotnické techniky v České republice. Práce obsahuje zmapování problematiky modelování v publikovaných HTA studiích jak v zahraničí, tak v České republice. ...
  • Využití outsourcingu v zdravotnických zařízeních 

   Author: Novotná Ganna; Supervisor: Ešše Martin; Opponent: Houdek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce pojednává o problematice outsourcingu obecně. Cílem práce je návrh outsourcingového projektu voblasti technické správy zdravotnického zařízení, zejména na příkladě stravovací činnosti. Jako příklad je uvedena ...
  • Využití principů a infrastruktury e-government pro efektivní elektronizaci zdravotnictví 

   Author: Králiková Jana; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá oblastí e-governmentu a e-health v České republice. Cílem je porovnat současný model elektronického zdravotnictví s modelem využití principů a infrastruktury e-government. V současném stavu ...
  • Využití propensity skóre pro potřeby HTA v ČR 

   Author: Boháčová Jana; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Vepřek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Při stanovování klinických účinků pro účely hodnocení zdravotnických technologií jsou nejvýznamnější randomizované studie, které zajišťují, že klinický účinek není zatížen zkreslením a působením zavádějících faktorů. Tyto ...
  • Využití rázové vlny ve fyzioterapii 

   Author: Bauerová Monika; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Nedělka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Využití silově poddajného manipulátoru pro robotickou rehabilitaci. 

   Author: Kmoníčková Markéta; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Tóth Teodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Diplomová práce je zaměřena na objektivizaci vyhodnocení svalového testu flexe v lokti za použití silově poddajného robotického manipulátoru KUKA LBR iiwa R800. Úloha vychází z konzultace s fyzioterapeuty a navazuje na ...
  • Výběr vhodného business modelu pro vstup českého výrobce zdravotnických prostředků na Japonský trh 

   Author: Müllerová Lucie; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit doporučení pro společnost LINET s ohledem na výběr nejvhodnějšího business modelu pro podnikání na japonském trhu. Pro dosažení cíle práce byla provedena rozsáhlá analýza zahraničních ...
  • Výpočet nepřímých nákladů u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem 

   Author: Orlická Martina; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Havlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce se zabývá náklady především rehabilitační péče u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem. Cílem diplomové práce je analýza současného stavu problematiky výpočtu nepřímých nákladů v České republice a ...
  • Výpočet reálných nákladů na léčbu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Kratochvíl Vojtěch; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Stále se zvyšující náklady na zdravotní péči si vyžadují jejich přesné řízení i vhodný způsob kalkulace, jak tyto náklady vypočítat. Kalkulace jsou nepostradatelným nástrojem pro řízení nákladů výkonu a lze je vyjádřit ...
  • Výukový videoprogram o laické první pomoci 

   Author: Matějka Ondřej; Supervisor: Málek Jiří; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem předkládané práce bylo vytvořit výukový videoprogram o laické první pomoci. Obsahem videofilmu se staly scény zobrazující nejčastější situace, ve kterých dochází ke zranění osob. Jednotlivé scény byly natočeny podle ...
  • Vývoj metod pro detekci a redukci artefaktů u povrchových vysokofrekvenčních ultrazvukových obrazů 

   Author: Hauprich Katharina; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Vývoj metod pro detekci a redukci artefaktů u povrchových vysokofrekvenčních ultrazvukových obrazů
  • Vývoj metody objektivního hodnocení časového zpracování u uživatelů kochleárních implantátů 

   Author: Leijsen Anne Mathilde; Supervisor: Reilly Richard; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-10-10)
   This study investigates the use of Schroeder-phase harmonic complexes to develop a cortical auditory evoked potential (CAEP) based objective measure of temporal processing in cochlear implant (CI) users. Recent work from ...
  • Vývoj nanovláken s řízeným uvolňováním látek pro regeneraci chrupavky 

   Author: Stranka Radek; Supervisor: Filová Eva; Opponent: Košťáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj senzoru pro stanovení koncentrace vitamínu K 

   Author: Záluská Soňa; Supervisor: Turchichová Martina; Opponent: Bernauer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této práci je popsáno stanovení koncentrace a měření oxidačně-redukčních vlastností vitamínu K (fylochinonu) pomocí elektrochemických analytických technik. Existence vitamínu K a jeho chování je proměřeno pomocí tištěných ...
  • Výzkum stresu a zdravotního chování ve výrobním podniku 

   Author: Zajíčková Lenka; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Bedrnová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vztah rizikových faktorů a nákladnosti léčby - studie vlivu kouření na pooperační komplikace 

   Author: Vrzalová Jarmila; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce byla analýza vlivu kouření na vzniklé komplikace v průběhu plánovaných ortopedických operací a následná analýza komplikací. Byla navržena a uskutečněna prospektivní observační studie na ortopedických ...
  • Vztah zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními typy smluvní politiky ve vybraných zemích 

   Author: Srbová Michaela; Supervisor: Darmopilová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Babková Karolína; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Babková Karolína; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)