Now showing items 491-510 of 1477

  • Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů 

   Author: Stanislav Novotný; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Vítek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizačními metodami a zaměřuje se konkrétně na spádové. Reší úlohou lokalizace mikrorobota v magnetickém poli pomocí senzorů. Tato práce obsahuje vytvoření matematického dvourozměrného ...
  • Lokalizace na manhattanské mřížce 

   Author: Štefková Tereza; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Filip Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje problematice lokalizace v kvantových procházkách na manhattanské mřížce a L-mřížce. Poté, co shrneme základní charakteristiky kvantových procházek a uvedeme problém lokalizace, ukážeme, jak lze kvantové ...
  • Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátorů s maticovými potenciály 

   Author: Jaklinová Michaela; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Maticový potenciál se v Pauliho operátoru objeví při zahrnutí spin-magnetické interakce. Poznatky o potenciálech nesamosdružených jsou zase nezbytné pro formulaci nehermitovské kvantové mechaniky. Naším cílem je proto ...
  • Lokalizace zdrojů spojité akustické emise 

   Author: Jurník Jakub; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Krofta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Předmětem této práce je lokalizační experiment provedený na ocelovém plátu. Byl simulován pulsní (pen-test) a spojitý(únik) zdroj akustické emise. K vyhodnocení polohy zdroje byla úspěšně použita metoda časové reverzace. ...
  • Lokální frekvenční analýza 3D obrazu v diagnostice Alzheimerovy choroby 

   Author: Viktor Charypar; Supervisor: Jaromír Kukal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-08-04)
  • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

   Author: Hájek František; Supervisor: Oswald Jiří; Opponent: Hubík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
  • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

   Author: Adam Jedlička; Supervisor: Prokůpek Jan; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
  • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Repček Dalibor; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
  • Manažerský nástroj pro malé týmy na podporu metody SCRUM 

   Author: Jakubec Karel; Supervisor: Merunka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Manipulace a transport iontových paprsků řízených laserem 

   Author: Žáková Martina; Supervisor: Margarone Daniele; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematické metody fraktální geometrie 

   Author: Michaela Diasová; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá základními pojmy z fraktální geometrie, představuje významné geomtericky složité množiny a popisuje jejich vlastnosti. Tyto množiny jsou zkoumány z hlediska topologie, teorie míry a geometrie. 3sou zde ...
  • Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích 

   Author: Jakubec Tomáš; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je matematické modelování procesů probíhajících ve spalovací komoře průmyslových kotlů. Nejprve jsou stručně popsány typy kotlů a procesy, které v nich probíhají. Jedním z klíčových jevů je proudění ...
  • Matematické modelování a numerická simulace reakčně difuzních procesů 

   Author: Kolář Miroslav; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Matematické modelování advekčních a reakčních procesů v problematice spalování 

   Author: Tomica Vít; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování difuzních procesů v LiIon bateriích 

   Author: Vejrosta Jiří; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech 

   Author: Zvoník Ladislav; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

   Author: Mach Ondřej; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
  • Matematické modelování dynamiky v matematické biologii 

   Author: Žák Alexandr; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování fázového rozhraní metodou lattice Boltzmann 

   Author: Michal Malík; Supervisor: Eichler Pavel; Opponent: Wodecki Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce je úvodem do metody fázového pole a mřížkové Boltzmannovy metody pro simulaci vývoje rozhraní mezi dvěma fázemi. Hlavním cílem této práce je představit zmíněné metody a použít je pro modelování vývoje rozhraní ...
  • Matematické modelování fázových rozhraní směsí pomocí Cahnovy-Hilliardovy teorie 

   Author: Celný David; Supervisor: Hrubý Jan; Opponent: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)