Now showing items 109-128 of 223

  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Metody super-resolution pro zpracování digitálního obrazu a videa 

   Author: Lukeš Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Metody zpracování plenoptických obrazových dat 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Až donedávna fotografie představovala pouze dvourozměrný snímek, ale v posledních letech dochází k vzestupu technologií, které zachycují, zpracovávají a zobrazují vícerozměrná obrazová data. Plenoptická kamera je zařízení, ...
  • Metriky pro zjištění shody vzorů 

   Author: Krč Tomáš; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Fliegel Karel
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením metody pro klasifikaci tiskárenského papíru založené na textuře daného papíru. Popisuje, jakým způsobem získat detailní fotografie textury a jak je zpracovat pomocí singulárního ...
  • Měření akustických vlastností difuzorů ve volném poli 

   Author: Tomek Martin; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření parametrů televizních kamer 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Čížek Miloš
   Tato práce se zabývá návrhem metodiky měření televizních kamer s ohledem na potřeby České televize. Tato organizace je mezi ostatními tuzemskými televizemi největším subjektem se specifickými finančními a technickými ...
  • Měření radarových profilů 

   Author: Březina Petr; Supervisor: Bártík Hynek; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření zbytkového momentu automobilových brzd 

   Author: Drobník Josef; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Model směrového slyšení 

   Author: Bouše Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Modelování HRTF 

   Author: Dyussekenova Saniya; Supervisor: Rund František; Opponent: Baráth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je získáváni HRTF metodami, které nevyžaduji její přímé měření, a jejich porovnání z hlediska úspěšnosti lokalizace ve virtuálním akustickém prostoru. Teoretická část se věnuje popisu základních vlastností ...
  • Modelování jednoosých optických krystalů 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice jednoosých krystalů a problematice výřezu z nich. Teoretická část shrnuje vlastnosti světla, jeho změny při průchodu krystalem samotným, a taktéž podává přehled metod pěstování ...
  • Moderní metody a standardy pro kompresi videa 

   Author: Knap Lukáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

   Author: Záruba Michael; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
   Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
  • Moderní obrazové senzory 

   Author: Kačerovský Martin; Supervisor: Páta Petr
  • Modulární laboratorní zdroj s předřazeným AC/DC spínaným regulátorem 

   Author: Tomáš Kouba; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a~realizací laboratorního zdroje se síťovým spínaným preregulátorem s nastavitelným výstupním napětím a koncovým stupněm v podobě lineárního stabilizátoru. Je provedena analýza zapojení ...
  • Monitorovací jednotka pro historické vozy 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce shrnuje způsoby monitorování provozních parametrů současných vozidel, zejména podle standardu OBD II. Náplní praktické části je návrh malé monitorovací jednotky na platformě Arduino, která bude umístěna ve voze ...
  • Monitorování městských aglomerací pomocí satelitních obrazových dat 

   Author: Hlinovský Martin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce nejprve zmiňuje obecný princip dálkového průzkumu Země a dále popisuje dva volně dostupné zdroje satelitních dat družice řady Landsat a Sentinel. Následně podává přehled metod pro vylepšení prostorového rozlišení ...
  • Monitorování rádiového spektra 

   Author: Trachta Martin; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Možnosti personalizace HRTF 

   Author: Kotzot Jiří; Supervisor: Rund František; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)