Now showing items 21-40 of 390

  • Anotátor dlouhodobých EEG záznamů 

   Author: Příhoda Václav; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice 

   Author: Grajciar Matej; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace algoritmu NEAT pro zpracování zvukových signálů 

   Author: Žegklitz Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru 

   Author: Zelený Václav; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lázna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro plánování tras a jejich aplikací pro rychlé hledání cest na mřížkových mapách. Tato práce má dvě části. V první části se popisují základní algoritmy pro hledání nejkratších ...
  • Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE 

   Author: Bertl Lukáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a ...
  • Audio-vizuální detektor řeči 

   Author: Šarbortová Hana; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Alameda Xavier
   Cílem této práce je vytvořit audio-vizuální detektor řeči, t.j. algoritmus, který automaticky identifikuje, zda osoba ve videozáznamu v danou chvíli mluví. Tato úloha je důležitá pro tzv. audio-vizuální diarizaci nebo ...
  • Automat pro lepení feritových jader induktorů 

   Author: Blumentritt Pavel; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému 

   Author: Kočí Karel; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
   Jádro operačního systému Linux obsahuje mnoho různých subsystémů a ovladačů pro zařízení. Před překladem ze zdrojových kódů se vybírá, které subsystémy a ovladače mají být zahrnuty, tzv. konfiguruje se. Jeho konfigurace ...
  • Automatická kalibrace báze průmyslového robota 

   Author: Marina Ionova; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dlouhý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Jedním z hlavních aspektů moderního průmyslu je přesnost a autonomie výrobního procesu. K tomu patří i zvyšující se nárok na schopnost a flexibilitu průmyslových robotů. Důležité je určení přesné polohy a orientace v ...
  • Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček 

   Author: Staněk Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá vytvořením Java wrapperů pro simulinkové regulátory kvůli usnadnění návrhu regulátorů. C kód generovaný ze Simulinku pomocí pluginu Embedded Coder je obalen JNI rozhraním a implementován do hlavního programu ...
  • Automatické předjíždění autonomního auta F1/10 

   Author: Jan Lindauer; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Autonomní vozidla se postupně dostávají do běžného provozu. Vozidlo musí být schopno řešit řadu dopravních situací, které při jízdě mohou nastat. V některých situacích je potřeba použít předjížděcí manévr. Cílem této práce ...
  • Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku 

   Author: Tyle Václav; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS 

   Author: Machálek Jan; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem systému řízení polohy pro bezpilotní letecká vozidla (UAV). Vyšetřujeme dva přístupy, PID regulátor a backstepping regulátor. Regulátory byly integrovány do stávajícího prostředí. Oba regulátory ...
  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 

   Author: Jakub Hortenský; Supervisor: Vlasák Jiří; Opponent: Grossman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním zájmem této bakalářské práce je automatické sledování vozidla na platformě F1/10. Byly popsány a implementovány dva způsoby lokalizace objektu. Dvě varianty algoritmu, který generuje trajektorii, byly implementovány, ...
  • Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace 

   Author: Fremunt Ondřej; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Autonomní vyhýbání vozidel na křižovatce 

   Author: Jelínek Ondřej; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček 

   Author: Vinkler Ondřej; Supervisor: Nývlt Ondřej; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Biofeedback pomocí bezdrátového EEG 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)