Now showing items 271-290 of 390

  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Annamária Miheličová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Farmakologická liečba duševných ochorení môže byť v budúcnosti podporovaná nefarmakologickým spôsobom liečby v podobe fototerapie. Práca obsahuje vysvetlenie tejto problematiky a jej účinnosť. Hlavným cieľom je predstaviť ...
  • Řídicí systém mobilního robotu 

   Author: Svědirohová Monika; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu 

   Author: Bursík Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit v Gazebo simulátoru a na reálném experimentu, aplikaci pro ovládání a navigovaní bezpilotních vzdušných vozidel (UAVs) v aplikaci následování neoprávněné helikoptéry ...
  • Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. 

   Author: Ješke Petr; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci ...
  • Řízení bezkartáčových motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem 

   Author: Prudek Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bartosiňski Roman
   Bakalářská práce se zabývá řízením bezkartáčových synchronních motorů (PMSM) s deskou Raspberry Pi a Linuxem. K tomuto účelu je použita rozšiřující jednotka integrující část pro výkonové řízení a programovatelné hradlové ...
  • Řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů 

   Author: Suslov Andrej; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Jahoda Jaroslav
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací řízení soustavy čtyř bezkartáčových motorů, která má sloužit k řízení mobilní čtyřkolé robotické platformy. Jsou v ní popsány základní vlastnosti bezkartáčového stejnosměrného ...
  • Řízení formace mobilních robotů v prostředí s dynamickými překážkami 

   Author: Eckstein Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení inteligentní instalace standardu KNX pro iOS 

   Author: Fiala Dominik; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém iOS, která uživateli umožní vizualizovat historická data a řídit inteligentní instalaci založenou na standardu KNX. Hlavním výsledkem je aplikace, ...
  • Řízení linky na výrobu jističů 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Novotný Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Řízení modelu automobilu po autodráze 

   Author: Penc Ondřej; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Řízení motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem 

   Author: Mečiar Radek; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení podelného skluzu kol vozidla 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based ...
  • Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu 

   Author: Petr Turnovec; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita vozidla, jeho nedotáčivost ...
  • Řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu se čtyřmi řiditelnými stupni volnosti na nohu 

   Author: Martin Zoula; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Heřt Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V této práci představujeme nového šestinohého robota jménem HAntR, kterého jsme vytvořili dle potřeb Laboratoře výpočetní robotiky Centra umělé inteligence fakulty Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v ...
  • Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu 

   Author: Ron Martin; Supervisor: Honců Jaroslav; Opponent: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení silničních vozidel pomocí metod strojového učení 

   Author: Franěk Aleš; Supervisor: Chrpa Lukáš; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Řízení systému pro měření ampérhodinové kapacity akumulátorových baterií. 

   Author: Ptáček Viktor; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Krčmář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení systému vodní kaskády 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvoření matematického modelu Vltavské kaskády pro potřeby řízení v režimu objemové regulace v přehradě. Je k tomu využita metoda vazebních grafů, pomocí kterých jsou vytvořeny modely jednotlivých ...
  • Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků 

   Author: Elis Pavel; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Volf Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je seznámit se s problematikou mobilních ad hoc sítí (MANET), s problematikou rízení jejich topologie a s frameworky, které se pro simulaci komunikace v takových sítích používají. Na to následne navázat ...
  • Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota 

   Author: Král Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dlouhý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zaměřuje na řízení trajektorie robota KUKA KR5 arc pro světelnou tyč Visual Poi V3. Cílem práce je navrhnout způsob přichycení světelné tyče ke koncovému bodu robota a vypočítat výslednou trajektorii koncového ...