Now showing items 99-118 of 131

  • Studie charakteristik DLL systému 

   Author: Prajzner Václav; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Super-heterodynní přijímač 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Raboch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy 

   Author: Vaňkát Tomáš; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Ondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby Open service, k výpočtu ...
  • Systém pro akustickou detekci a lokalizaci založený na dvou mikrofonech 

   Author: Matěj Trnka; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem demonstračního zařízení pro detekci a lokalizaci impulzních akustických událostí. Je zde zvolen přístup spočívající v použití dvou MEMS mikrofonů SPH0645LM4H a mikrokontroléru ESP32. V práci ...
  • Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu 

   Author: Daniel Maldonado; Supervisor: Heřt Daniel; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací systému pro dokování dvou bezpilotních letounů za letu. Jde o robustní elektromechanický systém se zpětnou vazbou na bázi dokování kosmických lodí. Provedené experimenty ...
  • Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 

   Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Auersvald Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce se věnuje návrhu systému pro měření výšky a vertikální rychlosti založeného na barometrické metodě. V této práci na rozdíl od většiny používaných systémů bude pro tento účel použit rozdílový tlakový snímač. Systém ...
  • Šíření elektromagnetických vln mezi bezpilotními prostředky a satelity 

   Author: Heršálek Pavel; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Šroubovicový aplikátor pro léčbu srdečních arytmií 

   Author: Vojáčková Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tepelný vliv zástavby na bezdrátové optické spoje 

   Author: Fukal Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testovací platforma pro VLC 

   Author: Kanděra Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací testovací platformy pro VLC komunikaci V úvodu práce je probrána problematika VLC systémů včetně souvisejícího hardwaru. Krátce nato je představen vlastní návrh VLC vysílače a ...
  • Tranzistorový zesilovač pro kytaru 

   Author: Juraj Pohoriljak; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   V práci sú popísané gitarové zosilňovače jak elektronkové, tak tranzistorové a v krátkosti moderné modelingové čiže digitálne. Popísané sú taktiež jednotlivé druhy elektróniek a tranzistorov používaných v týchto zapojeniach. ...
  • Univerzální GUI pro osciloskopické PC aplikace 

   Author: Jiří Maier; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji ...
  • Univerzální tester součástek s mikrořadičem STM32G031 

   Author: Jan Šlehofer; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pohořelý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Práce se zabývá odvozením metod testování s následným návrhem a realizací jednoduchého univerzálního testeru součástek pro práci studentů v laboratorní výuce a při realizaci samostatných projektů na ČVUT–FEL. Tester testuje ...
  • VF obvody s reálnými SMD komponentami 

   Author: Filip Došlov; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Práce se zabývá návrhem zesilovače a filtrů typu DP, HP a PP využitím povrchově montovaných komponent. Výsledné obvody mají sloužit pro výukové účely na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT. V práci jsou použity reálné ...
  • Vliv multisystémového použití GNSS na polohu 

   Author: Vitvera Jakub; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické záření 

   Author: Abdihoxha Hysen; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Kopáček Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Ten projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat ...
  • Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 

   Author: Tóth Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá vlivem atmosféry na optický bezdrátový spoj mezi pozemním segmentem a bezpilotním prostředkem. V teoretické části jsou popsány vlivy atmosféry a namodelován optický bezdrátový spoj. V druhé části je ...
  • Využití kombinace GNSS systémů pro navigaci 

   Author: Grajciar Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití odrazné metody pro diagnostiku nádoru 

   Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vorlíček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití optických vláken s dutým jádrem v hybridních optických spojích 

   Author: Jan Vocílka; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem práce je návrh, simulace a realizace hybridního optického spoje pro vlnovou délku 1550\,nm založeného na kolimátoru navázaném na optické vlákno s dutým jádrem. Práce se nejprve zaměřuje na přehled principů vedení ...