Now showing items 68-87 of 112

  • Panel nástrojů pro výuku teorie informace 

   Author: Létal Vojtěch; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Kupsa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Planární mikrovlnný filtr 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem f_0=2,45 GHz. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace ...
  • Planární spirálový aplikátor vázaný na fantom s nanočásticemi 

   Author: Bartoňová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Porovnání komunikací ve viditelném světle s detekcí pomocí fotodetoru a kamery 

   Author: Ondřej Slezák; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje optickému přenosu dat ve volném prostoru, tzv. VLC (visible light communication). Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuji teoretickému úvodu do celé problematiky a ve druhé ...
  • Porovnání PLC technologií 

   Author: Fiala Zdeněk; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Predikce trajektorie pohybu uživatele ze znalosti apriorních polohových a rychlostních dat 

   Author: Neretljak Vanja; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tento projekt se zabývá předpovídáním trajektorií letadel. Popisuje různé metody a ilustruje je na reálných datech. Trajektorie lze předpovědět z informací o letu, přičemž za použití údajů jako rychlost, zrychlení, dosavadní ...
  • Programovatelný zpožďovací obvod 

   Author: Hanousek Jan; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Protiva Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Předzesilovač pro GNSS signály 

   Author: Šafránek Michal; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Přenos dat ze senzorů při tvorbě experimentálních hraček a rehabilitačních pomůcek 

   Author: Marek Jína; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením existujících možností pro vývoj senzorových zařízení. Hodnotí zejména praktické využití, spektrum použitelných senzorů a možnosti vyhodnocení získaných dat. Dalším bodem této práce ...
  • Přesnost určení polohy v multilateračních systémech 

   Author: Zázvorka Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Seidl Libor
   Tato bakalářská práce je věnovaná studiu přesnosti určení polohy pohyblivých objektů na ploše letiště pomocí metody TDOA. V rámci práce byl navržen a realizován algoritmus v prostředí MATLAB, jenž přesnost této metody pro ...
  • Příjem signálů pozemního vysílání digitální televize v sousedních a blízkých kanálech 

   Author: Kohutka Jiří; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   Bakalářská práce se zabývá následky výskytu dalšího signálu při příjmu DVB-T/T2 signálu v sousedním a dalším blízkém kanálu. V první části jsou stručně popsány systémy pozemního digitálního vysílání prvé a druhé generace ...
  • Přímá komunikace mezi mobilními stanicemi v sítích s malými buňkami 

   Author: Sokolova Evgenia; Supervisor: Bečvář Zdeněk
   Tato bakalářská práce se zabývá přímou komunikací mezi mobilními uživateli v heterogenních sítích s malými buňkami, včetně porovnání přímé komunikace mezi uživateli a konvenční komunikací přes základnovou stanici. Veškeré ...
  • Příprava a charakterizace organických elektronických součástek 

   Author: Shevchenko Ilona; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Anotace Tato práce se zabývá přípravou elektronických součástek pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části této práce jsou popsány principy výroby tištěné elektroniky a materiály ...
  • Přípravek pro řízení stejnosměrného motoru 

   Author: Dvořák Karel; Supervisor: Bártík Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace VLC komunikačního systému 

   Author: Hubata-Vacek Václav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Dobesch Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
  • Rekonstrukce tvaru objektu pomocí metody ISAR 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • RFID tag v oděvu 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
  • Rozptyl elektromagnetických vln na nerovnoměrném povrchu 

   Author: Kopecký Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení VF obvodů v radiovém modulu 868MHz pro řízení veřejného osvětlení 

   Author: Antonín Semerád; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou řízení veřejného osvětlení v rámci internetu věcí. Důraz je věnován pasivním VF obvodům, zejména impedančnímu přizpůsobení antén na 868 MHz. V rámci měření vyzařovacích charakteristik je ...
  • Řízení výkonové úrovně femtobuněk v hybridním režimu 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)