Now showing items 125-131 of 131

  • Záznamový senzor pro GNSS monitoring 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zpětnovazební systém DLL: studie výkonnostních parametrů 

   Author: Tománek Petr; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování dat z FMCW automobilového radaru z městského prostředí 

   Author: Jan Šmolcnop; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá popisem automobilového FMCW radaru a jeho základními principy činnosti. Cílem práce je shrnout jak radary tohoto typu pracují s přijatým signálem a následně v prostředí MathWorks MATLAB naprogramovat ...
  • Zpracování GNSS signálu na paralelních procesorech 

   Author: Terš Vojtěch; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování orbitálních parametrů družic GNSS 

   Author: Smutný Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování signálu systému Compass 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zvýrazňování řečového signálu na bázi hlubokých neuronových sítí 

   Author: Jiří Šmíd; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Předložená práce se zabývá využitím standardní dopředné neuronové sítě pro zvýrazňování řeči resp. potlačování šumu v řečových signálech. Teoretická část práce se zabývá vlivem šumů na charakteristiky řečových signálů, ...