Zobrazují se záznamy 1-20 z 42

   Klíčové slovo
   ADS-B, secondary radar, decoding, detection, signal, noise, signal processing, MatLab [1]
   ADS-B, sekundární radar, dekódování, detekce, signál, šum, zpracování signálu, MatLab [1]
   Airplane, trajectory, TCAS, Matlab [1]
   breast cancer detection, tumor tissue, waveguide probe, open-ended, reflection coefficient measurement, microwave imaging [1]
   data collection,embedded platform, macro, script [1]
   DVB-T, DVB-T2, C/N, I/C, PLP, FEC, OFDM, příjem sousedních kanálů [1]
   Extrakce příznaků, počítačové vidění, detekce, rozpoznání, segmentace, antropometrie [1]
   Feature extraction, computer vision, detection, recognition, segmentation, anthropometry [1]
   fiber optic gyroscope, rotation sensing, interferometry, Sagnac effect, sensor drift, phase modulation, Allan variance [1]
   GALILEO, GLONASS, GPS, GNSS, L1C/A, L2C, L5, E1, Dopplerovo zpoždění, šum, spektrální výkonová hustota, autokorelační funkce, toolbox, MATLAB [1]
   Hamming code, GPS navigation message, BeiDou navigation message [1]
   Hammingův kód, navigační zpráva systému GPS, navigační zpráva systémuBeiDou [1]
   HF, laundry, LF, RFID, tag, UHF, [1]
   hypertermie,termoterapie,aplikátor,dipól,aplikátorové pole,dipólové pole,regionální [1]
   hyperthermia,thermotherapy,applicator,dipole,applicator array,dipole array,regional [1]
   Interferometr, interference, fázový posuv, 'self-mixing', Dopplerovský jev, měření polohy, měření rychlosti [1]
   Klíčová slova: přímá komunikace, heterogenní sítě, malé buňky, PRWMM, model mobility. [1]
   Letadlo, trajektorie, TCAS, Matlab [1]
   Matlab, directed graphs, Mason's rule, microwave circuits [1]
   Matlab, orientované grafy, Masonovo pravidlo, mikrovlnné obvody [1]