Now showing items 15-34 of 132

  • Bezčipové RFID transpondéry pro senzorové aplikace 

   Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje vlastnosti několika variant bezčipových odražeče. dipólového typu z hlediska efektivní odrazné plochy (RCS), šířky pásma, činitele jakosti, výšky rezonanční špičky resp. hloubky rezonančního propadu, ...
  • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

   Author: Knotek Ladislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Harvan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Author: Valko Martin; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...
  • Detekce planárních rezonátorů pro bezčipovou rádiovou identifikaci (chipless RFID) 

   Author: Havlíček Jaroslav; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Macháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dielektrické parametry filamentů pro 3D tiskárny 

   Author: Jakub Mojzík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Masopust Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce popisuje metodu určení dielektrických parametrů pomocí měření vlnovodnou sondou s otevřeným koncem a následné vyhodnocení porovnáním s daty ze simulace. Testovány byly celkem tři materiály běžně používané pro 3D tisk, ...
  • Dielektrické rezonátorové antény 

   Author: Michal Richter; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Pánek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými rezonátorovými anténami, které představují inovativní a efektivní přístup k návrhu a výrobě mikrovlnných a milimetrových antén. Cílem práce je analyzovat principy, vlastnosti ...
  • Dielektroforetická síla oscilujícího elektrického pole mikrotubulu 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Digitální osciloskop USB 

   Author: Ouředník Petr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Roztočil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy 

   Author: Oravec Matej; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje napríklad bežný tachometer ...
  • Elektrodynamické pole modelu mikrotubulu s atomovým rozlišením 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Experimentální analýza vlivu refrakce na difrakční ztráty směrového spoje 

   Author: Hucková Radka; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza vylepšení úrovně pevného pozemního spoje 

   Author: Sudík Martin; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Femtobuňky pro mobilní sítě Long Term Evolution 

   Author: Kratochvíl Lukáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor GNSS signálu 

   Author: Šindelář Radek; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   Cílem této bakalářské práce je sestavení toolboxu v jazyce MATLAB pro projekt Witch Navigator. Celý program obsahuje funkce pro generování jednotlivých navigačních pásem z určitých navigačních systémů jednotlivých družic. ...
  • Goubauova anténa 

   Author: Štěpanovský Filip; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Švanda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • GSM autoalarm s GPS lokalizací 

   Author: Melichar Jiří; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Indoor Channel Characterization at the Large and Small Scales 

   Author: Janák Tomáš; Supervisor: Frolik Jeff; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Náplní práce je úvod do šíření rádiových vln uvnitř budov, způsoby simulace a měření tohoto šíření. Důraz je kladen na šíření super krátkých (SKV) nebo dokonce extrémně krátkých vln (EKV) s uvážením budoucího zavádění ...
  • Induktivní bezdrátový přenos energie 

   Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Mazánek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá přenosem energie přechodným dějem mezi dvěma vázanými cívkami. Je popsána funkce obvodu pro přenos harmonickým ustáleným stavem, odkud je odvozen obvod pro přenos pomocí přechodového jevu. Jsou odvozeny ...
  • Inteligentní budič IGBT/FET tranzistorů pro polovodičové invertory 

   Author: Marek Novotný; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem highside budiče výkonnových tranzistorů. Budič disponuje galvanickým oddělením s izolační dovedností >1kV, implementací ochran před nadproudem a desaturací a řeší běžné nedosatky komerčních ...