Now showing items 40-59 of 141

  • Jednoduché laboratorní generátory signálu s mikrořadiči STM32 

   Author: Kateřina Pravdová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem digitálních generátorů. Jsou navrženy funkční, PWM a sinusové generátory, které jsou implementovány na mikrokontroléry STM32G431, STM32G030, STM32F303 a STM32F042. Funkční generátor využívá ...
  • Kapacitní aplikátor pro termoterapii 

   Author: Smetana Vít; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vydra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koaxiální kabel 

   Author: Mašek Michal; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Bartušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kolimace optického svazku na výstupu jednovidových optických vláken ve viditelné a blízké infračervené oblasti 

   Author: Klára Eöllősová; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce seznamuje se základními parametry optických vláken důležitých pro kolimaci optického svazku. Dále popisuje možnosti navazování optických vláken a vysvětluje princip kolimace. Obsahuje simulace kolimátorů s čočkou s ...
  • Komunikace ve viditelném světle pro automobilový průmysl 

   Author: Vojtěch Krča; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce popisuje komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra a jejich využití v automobilovém průmyslu. Projekt prezentuje technologie pro VLC a také jejich výhody a aplikace. Využití polarizátorů pro ...
  • Konstrukce kompaktního ovládání mikrovlnného detektoru 

   Author: Jakub Junek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Tato práce se zabývá metodami měření výkonu ve vysokofrekvenční technice. Analyzuje základní metody měření výkonu zkoumající jejich vlastnosti, výhody a omezení. Práce se dále zaměřuje na popis a ověření funkčnosti ...
  • Kontinuální měření přenosových parametrů ionosférických spojů 

   Author: Červený Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvantově-mechanická studie elektronických vlastností systémů odvozených od dichalkogenidů přechodných kovů 

   Author: Marek Hulec; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Pruneda José Miguel Alonso
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Rastúci dopyt po energií a tlak na udržateľný rozvoj vyžadujú prechod na ulhlíkovo neutrálnu výrobu elektrickej energie. Fotovoltaické články sú napopredí tohto prechodu. Zvýšenie ich efektivity vyžaduje hľadanie riešení ...
  • Lokální perturbace v metodě momentů 

   Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce představuje efektivní metodu pro vyhodnocení citlivosti elektrického obvodu vůči zvolenému parametru při změně jeho topologie. Napětí v uzlu reprezentuje jeden stupeň volnosti obvodu. Impedanční matice modifikovaného ...
  • Metoda radiového zaměřování Watson-Watt 

   Author: Žák Adam; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody pro určení azimutu radarových cílů 

   Author: Jan Faltín; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Určování azimutů radarových cílů se v dnešním světě využívá stále častěji ve všech možných odvětvích, kde je potřeba určit polohu zdrojů signálů. Své místo si najde například v armádním využití, seismologii, záchranářském ...
  • Měnič k solárnímu panelu modelu elektromobilu 

   Author: Morong Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   Cíl této práce je seznámit se s teorií solárních panelů, měničů napětí a superkondenzátorů. Dále pak se způsobem přenosu elektrického náboje získaného ze solárního panelu do superkondenzátoru. Hlavní část je návrh a ...
  • Měření a přibližný výpočet rozptylového magnetického pole v okolí výkonového transformátoru 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kraček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření parametrů optických svazků 

   Author: Šubert Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

   Author: Thúróczy Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
  • Měření satelitního pokrytí území 

   Author: Rychtera Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření základních parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Kolomazník Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

   Author: Skořepa Jiří; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
  • Mikrovlnné bezodrazné filtry 

   Author: Tomáš Kordík; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Hudec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezodrazných filtrů. Při navrhování jsou použity pasivní SMD komponenty o velikosti 0402, které jsou na plošném spoji propojeny pomocí mikropáskového vedení. Realizovány byly ...
  • Mikrovlnné filtry využívající prstencové rezonátory 

   Author: Marek Novotný; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Švanda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Předmětem této práce je návrh a následná výroba pěti filtrů, jejichž podstatou jsou prstencové rezonátory tvořené mikropáskovým vedením. Jedná se o tři pásmové propusti a dvě pásmové zádrže, které pracují v pásmu do 10 ...