Now showing items 92-111 of 131

  • Realizace VLC komunikačního systému 

   Author: Hubata-Vacek Václav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Dobesch Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
  • Rekonstrukce tvaru objektu pomocí metody ISAR 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • RFID tag v oděvu 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
  • Rozptyl elektromagnetických vln na nerovnoměrném povrchu 

   Author: Kopecký Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení VF obvodů v radiovém modulu 868MHz pro řízení veřejného osvětlení 

   Author: Antonín Semerád; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou řízení veřejného osvětlení v rámci internetu věcí. Důraz je věnován pasivním VF obvodům, zejména impedančnímu přizpůsobení antén na 868 MHz. V rámci měření vyzařovacích charakteristik je ...
  • Řízení výkonové úrovně femtobuněk v hybridním režimu 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řízení výkonové úrovně uživatelů v LTE síti s femtobuňkami 

   Author: Korpás Gábor; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Studie charakteristik DLL systému 

   Author: Prajzner Václav; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Super-heterodynní přijímač 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Raboch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy 

   Author: Vaňkát Tomáš; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Ondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby Open service, k výpočtu ...
  • Systém pro akustickou detekci a lokalizaci založený na dvou mikrofonech 

   Author: Matěj Trnka; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem demonstračního zařízení pro detekci a lokalizaci impulzních akustických událostí. Je zde zvolen přístup spočívající v použití dvou MEMS mikrofonů SPH0645LM4H a mikrokontroléru ESP32. V práci ...
  • Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu 

   Author: Daniel Maldonado; Supervisor: Heřt Daniel; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací systému pro dokování dvou bezpilotních letounů za letu. Jde o robustní elektromechanický systém se zpětnou vazbou na bázi dokování kosmických lodí. Provedené experimenty ...
  • Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 

   Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Auersvald Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce se věnuje návrhu systému pro měření výšky a vertikální rychlosti založeného na barometrické metodě. V této práci na rozdíl od většiny používaných systémů bude pro tento účel použit rozdílový tlakový snímač. Systém ...
  • Šíření elektromagnetických vln mezi bezpilotními prostředky a satelity 

   Author: Heršálek Pavel; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Šroubovicový aplikátor pro léčbu srdečních arytmií 

   Author: Vojáčková Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tepelný vliv zástavby na bezdrátové optické spoje 

   Author: Fukal Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testovací platforma pro VLC 

   Author: Kanděra Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací testovací platformy pro VLC komunikaci V úvodu práce je probrána problematika VLC systémů včetně souvisejícího hardwaru. Krátce nato je představen vlastní návrh VLC vysílače a ...
  • Tranzistorový zesilovač pro kytaru 

   Author: Juraj Pohoriljak; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   V práci sú popísané gitarové zosilňovače jak elektronkové, tak tranzistorové a v krátkosti moderné modelingové čiže digitálne. Popísané sú taktiež jednotlivé druhy elektróniek a tranzistorov používaných v týchto zapojeniach. ...
  • Univerzální GUI pro osciloskopické PC aplikace 

   Author: Jiří Maier; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji ...
  • Univerzální tester součástek s mikrořadičem STM32G031 

   Author: Jan Šlehofer; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pohořelý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Práce se zabývá odvozením metod testování s následným návrhem a realizací jednoduchého univerzálního testeru součástek pro práci studentů v laboratorní výuce a při realizaci samostatných projektů na ČVUT–FEL. Tester testuje ...