Now showing items 44-63 of 132

  • Lokální perturbace v metodě momentů 

   Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce představuje efektivní metodu pro vyhodnocení citlivosti elektrického obvodu vůči zvolenému parametru při změně jeho topologie. Napětí v uzlu reprezentuje jeden stupeň volnosti obvodu. Impedanční matice modifikovaného ...
  • Metoda radiového zaměřování Watson-Watt 

   Author: Žák Adam; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody pro určení azimutu radarových cílů 

   Author: Jan Faltín; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Určování azimutů radarových cílů se v dnešním světě využívá stále častěji ve všech možných odvětvích, kde je potřeba určit polohu zdrojů signálů. Své místo si najde například v armádním využití, seismologii, záchranářském ...
  • Měnič k solárnímu panelu modelu elektromobilu 

   Author: Morong Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   Cíl této práce je seznámit se s teorií solárních panelů, měničů napětí a superkondenzátorů. Dále pak se způsobem přenosu elektrického náboje získaného ze solárního panelu do superkondenzátoru. Hlavní část je návrh a ...
  • Měření a přibližný výpočet rozptylového magnetického pole v okolí výkonového transformátoru 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kraček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření parametrů optických svazků 

   Author: Šubert Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

   Author: Thúróczy Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
  • Měření satelitního pokrytí území 

   Author: Rychtera Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření základních parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Kolomazník Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

   Author: Skořepa Jiří; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
  • Mikrovlnný dělič z vlnovodu integrovaného v substrátu 

   Author: Patrik Böhm; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Hudec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce se zabývá stručným popisem a přehledem technologie vlnovodů integrovaných do substrátu, označované jako SIW. Je zde popsán princip funkce a vlastnosti obdélníkových vlnovodů, SIW a jeho modifikací (AFSIW, HMSIW). ...
  • Minimalizace rušení v sítích založených na femtobuňkách 

   Author: Fekete Márton; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Model regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólů 

   Author: Hrubý Vojtěch; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu aplikátoru na bázi osmi dipólů pro regionální hypertermii, optimalizací návrhu za použití numerických simulací a následné realizace a měření modelu aplikátoru. Pozornost je ...
  • Modelování a návrh světlovodného vedení pro ekonomické osvětlování budov budoucnosti 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

   Author: Prudek David; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
  • Modely šíření signálu pro femtobuňky 

   Author: Kudláček Jakub; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Monitorování zdvihu frekvenčně modulovaného signálu systému rozhlasového vysílání 

   Author: Pícha Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se věnuje způsobu měření maximálního frekvenčního zdvihu a tzv. "modulačního výkonu" frekvenčně modulovaného signálu. Měření je prováděno dle instrukcí uvedených v doporučení ITU-R SM.1268-4. Je sledováno jak ...
  • Monochromátor s difrakční mřížkou 

   Author: Roxer Adam; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti zlepšení parametrů trychtýřové antény pomocí dielektrické tyče 

   Author: Roman Tyurin; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V této práci je prezentována dielektrická tyč, která vylepšuje parametry trychtýřové antény. Tyč byla navržena pro trychtýř standardu WR187, jehož provozní pásmo je 3,95 až 5,85 GHz. Aby se dosáhlo přesnějších výsledků ...
  • Navigační systém modelu letadla 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Jirásek Lubor