Now showing items 63-82 of 132

  • Navigační systém modelu letadla 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Jirásek Lubor
  • Navigační systém v pásmu 35 MHz 

   Author: Loužil Viktor; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Karas Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a realizace monitorovacího systému pro bezpilotní prostředky 

   Author: Richard Šimeček; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Nováček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro spolehlivý přenos dat na delší vzdálenosti, zobrazení a uchování dat z avionických systémů leteckého prostředku. Provedl jsem porovnání 433 MHz rádiových modulů ...
  • Návrh a realizace zařízení pro měření poměru stojatých vln (PSV) 

   Author: Spáčil Jan; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh HW platformy pro test elektronických komponent na radiační odolnost 

   Author: Martin Olbrich; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem HW modulární platformy pro test elektronických komponent na radiační odolnost. V práci je popsán samotný návrh HW platformy, FW pro mikrokontrolér a nakonec funkčnost aplikace pro počítač ...
  • Návrh optického vláknového gyroskopu 

   Author: Vidner Přemysl Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   První část této práce zkoumá teorii stojící za optickým vláknovým gyroskopem, což je zařízení fungující na bázi Sagnacova interferometru k měření rotace. Teoretická část dále popisuje fyzikální jevy, které způsobují zjevnou ...
  • Návrh tříprvkové YAGI antény 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkošumové zesilovače s BJT a FET 

   Author: Peták Michal; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkošumový anténní zesilovač pro multikonstelační přijímače družicové navigace 

   Author: Popp Jakub; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Objemová metoda momentů a grafické zpracování jejích výsledků 

   Author: Vojtěch Neuman; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Kadlec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je popis problémů spojených s implementací objemové metody momentů. Konkrétně jsou zmíněny problémy spojené se získáním diskretizace tělesa a jejich dvě možná řešení. Druhá část práce se věnuje grafickému ...
  • Omezení použitelnosti Wheelerovy metody vlivem vlastních rezonancí dutiny 

   Author: Jůda Jan; Supervisor: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optické planární mnohavidové výkonové rozbočnice 

   Author: Knietel Marian; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Hüttel Ivan
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a meraním planárnych mnohovidových výkonových rozbočníc 1x2Y a 1x4Y pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je popísaný princíp šírenia svetla v planárnych ...
  • Optimalizace modelu pro výpočet šíření UWB signálů v zástavbě 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ovlivnění přijímací stanice blízkým objektem 

   Author: Jiříček Tomáš; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Piksa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Panel nástrojů pro výuku teorie informace 

   Author: Létal Vojtěch; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Kupsa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Planární mikrovlnný filtr 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem f_0=2,45 GHz. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace ...
  • Planární spirálový aplikátor vázaný na fantom s nanočásticemi 

   Author: Bartoňová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Porovnání komunikací ve viditelném světle s detekcí pomocí fotodetoru a kamery 

   Author: Ondřej Slezák; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje optickému přenosu dat ve volném prostoru, tzv. VLC (visible light communication). Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuji teoretickému úvodu do celé problematiky a ve druhé ...
  • Porovnání PLC technologií 

   Author: Fiala Zdeněk; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Predikce trajektorie pohybu uživatele ze znalosti apriorních polohových a rychlostních dat 

   Author: Neretljak Vanja; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tento projekt se zabývá předpovídáním trajektorií letadel. Popisuje různé metody a ilustruje je na reálných datech. Trajektorie lze předpovědět z informací o letu, přičemž za použití údajů jako rychlost, zrychlení, dosavadní ...