Now showing items 116-135 of 141

  • Tepelný vliv zástavby na bezdrátové optické spoje 

   Author: Fukal Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testovací platforma pro VLC 

   Author: Kanděra Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací testovací platformy pro VLC komunikaci V úvodu práce je probrána problematika VLC systémů včetně souvisejícího hardwaru. Krátce nato je představen vlastní návrh VLC vysílače a ...
  • Tranzistorový zesilovač pro kytaru 

   Author: Juraj Pohoriljak; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   V práci sú popísané gitarové zosilňovače jak elektronkové, tak tranzistorové a v krátkosti moderné modelingové čiže digitálne. Popísané sú taktiež jednotlivé druhy elektróniek a tranzistorov používaných v týchto zapojeniach. ...
  • Umělá síť pro měření elektromagnetické kompatibility 

   Author: Vladislav Sladkov; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh Line Impedance Stabilization Network (LISN). Systematicky popisuje základní metody měření rušivých signálů a zdůrazňuje hlavní důvody provádění těchto měření. V rámci této práce ...
  • Univerzální GUI pro osciloskopické PC aplikace 

   Author: Jiří Maier; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji ...
  • Univerzální tester součástek s mikrořadičem STM32G031 

   Author: Jan Šlehofer; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pohořelý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Práce se zabývá odvozením metod testování s následným návrhem a realizací jednoduchého univerzálního testeru součástek pro práci studentů v laboratorní výuce a při realizaci samostatných projektů na ČVUT–FEL. Tester testuje ...
  • VF obvody s reálnými SMD komponentami 

   Author: Filip Došlov; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Práce se zabývá návrhem zesilovače a filtrů typu DP, HP a PP využitím povrchově montovaných komponent. Výsledné obvody mají sloužit pro výukové účely na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT. V práci jsou použity reálné ...
  • Vliv multisystémového použití GNSS na polohu 

   Author: Vitvera Jakub; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické záření 

   Author: Abdihoxha Hysen; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Kopáček Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Ten projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat ...
  • Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 

   Author: Tóth Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá vlivem atmosféry na optický bezdrátový spoj mezi pozemním segmentem a bezpilotním prostředkem. V teoretické části jsou popsány vlivy atmosféry a namodelován optický bezdrátový spoj. V druhé části je ...
  • Využití kombinace GNSS systémů pro navigaci 

   Author: Grajciar Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití odrazné metody pro diagnostiku nádoru 

   Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vorlíček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití optických vláken s dutým jádrem v hybridních optických spojích 

   Author: Jan Vocílka; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem práce je návrh, simulace a realizace hybridního optického spoje pro vlnovou délku 1550\,nm založeného na kolimátoru navázaném na optické vlákno s dutým jádrem. Práce se nejprve zaměřuje na přehled principů vedení ...
  • Využití tabulkového procesoru pro sběr a záznam dat 

   Author: Dousek Daniel; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je podat informace o platformách pro zabudované systémy, o použitých přístrojích, jejich způsobu komunikace a o tabulkových procesorech a jejich možnostech. Dále popíšu, jak jsem vytvořil makro pro sběr ...
  • Výpočet krytí leteckých radiových služeb nad reálným terénem 

   Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optiky 

   Author: Dolotin Dmitriy; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených ...
  • Výškový profil refraktivity v troposféře 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vývoj lineárního elektromagnetického aktuátoru pro testování fixace hrudní kosti 

   Author: Ondřej Procházka; Supervisor: Tesař Karel; Opponent: Kovářík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato práce si klade za cíl vytvoření prototypu lineárního elektromagnetického aktuátoru vhodného pro testování pevnosti fixace hrudní kosti po mediální sternotomii. Testování je koncipováno zejména pro biodegradabilní ...
  • Vzorkovací obvod pro UWB radar 

   Author: Kubice Jiří; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Příhoda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záznamový senzor pro GNSS monitoring 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)